Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bloei en VPS - Aandacht voor kennis in barre tijden - case Kadaster

Bijeenkomst van Bloei en VPS - op 29 maart met de case van het Kadaster en de kennisvraagstukken die hier spelen.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Bloei en VPS - Aandacht voor kennis in barre tijden - case Kadaster

 1. 1. Bijeenkomst Bloei,, 29 maart 2012 Henri van Boxtel13 april 2012 1
 2. 2. Ambities Dé leverancier van vastgoed- en geo-informatie Toonaangevend in Europa13 april 2012 2
 3. 3. Kadasterorganisatie Minister van I&M Raad van Toezicht Raad van Bestuur Gebruikersraad Strategie & beleid Financiën, control en planning Rechtszekerheid GEO Services13 april 2012 3
 4. 4. Ontwikkelingen en uitdagingen Automatisering en technologisering – Uitdaging = deel werkgelegenheid verdwijnt, mensen niet in alle gevallen – Uitdaging = groei in complexiteit van het werk Toename thuiswerken, vermindering aantal locaties – Uitdaging = managen op afstand Komende 10 jaar forse (= 40%) uitstroom van kennis en talent, ook onvoorzien – Uitdaging is te weten welke kwaliteit en kennis met wie vertrekt en daarop anticiperen13 april 2012 4
 5. 5. In een veranderende context Krapte op de arbeidsmarkt (met nieuwe spelregels) – Uitdaging is gaan voor de mogelijkheden (ook op de arbeismarkt) van een divers personeelsbestand – Uitdaging = aantrekken en blijvend uitdagen van medewerker 2.013 april 2012 5
 6. 6. Kennis in conditie!13 april 2012 6
 7. 7. Gewerkt op 2 lijnen1. Strategie en borging, bewuste keuzes2. Kennis in beeld Geïntegreerd in voorbeeld13 april 2012 7
 8. 8. Lijn 1:Koersen op het MBP Speerpunten Collectieve Ambitie Doelstellingen Normen voor Persoonlijke Kennis AmbitieKennis &Competenties13 april 2012 8
 9. 9. Kennisstrategieen borging Wat er nu is: – Kennisboom – Kennisportfolio – Kennisprofiel & -doelen Kennis benodigd voor realisatie MBP Kennisberaad in rol MBP 2013 - 201713 april 2012 9
 10. 10. Kennisportfolio13 april 2012 10
 11. 11. Kennis tbv realisatie MBP 2012 - 2016 * Kennisdoelen gesteld13 april 2012 11
 12. 12. Kennisprofiel Meetbaar kennisdoel13 april 2012 12
 13. 13. Vraag aan u: Hoe verkrijg je eigenaarschap in de lijn voor kennisverantwoordelijkheid – Hoe belangrijk vinden we het nu écht? Lastig om te koersen op best guesses in plaats van betrouwbare data13 april 2012 13
 14. 14. Lijn 2; op drie plekken gestart Met drie aanleidingen13 april 2012 14
 15. 15. Vergrijzing – plaatsbepalingstechnieken,transformatie- vereffeningstechnieken, AGRS Specialisten zwaaien binnenkort af...13 april 2012 15
 16. 16. Management Informatie Dashboard Kadasterbreed zicht op dragers ontbrekende kennis13 april 2012 16
 17. 17. Hoe scoort Geo MB PPB op Sleutelkennisgebieden Ambitie volgt kennis13 april 2012 17
 18. 18. Het instrument: Kennisdashboard – Google op kennis binnen het Kadaster Ook andere kwaliteiten ontsluiten13 april 2012 18
 19. 19. Het heeft opgeleverd dat• Dat we met elkaar het gesprek aangaan over kennis• Dat er nu een gemeenschappelijke kennistaal is• Dat er Kadasterbreed zicht op kennis is en daarmee mogelijkheden ontstaan• Dat we gerichter in kennis kunnen investeren13 april 2012 19
 20. 20. En we hebben geleerd dat...• Dat dit een verandertraject is en niet een simpele invuloefening!• Het veel onderlinge afstemming vraagt van managers en medewerkers• Een kennisboom zich ontwikkelt13 april 2012 20
 21. 21. Kennismanagement in werking Aan de hand van 1 kennisveld: 3D/5D13 april 2012 21
 22. 22. Vraag aan u Kennis borgen; hoe doe je dat?13 april 2012 22
 23. 23. 3D/5D: Beschikbaar en nodig13-04-1213 april 2012 23
 24. 24. 3D/5D: Waar nodig? Kadaster en afdelingsdoelen13 april 2012 24
 25. 25. Externe partner kennisontwikkelingVoettekst aanpassen13-04-1213 april 2012 25
 26. 26. Interventies: Kennis & CompetentiesVoettekst aanpassen13-04-1213 april 2012 26
 27. 27. Organisatie Kadaster Kennislandschap Ambassadeur RVB Opdrachtgever directie Stuurgroep Programma Kennislandschap Project strategie Project pilots klankbordgroep Project borging13 april 2012 27
 28. 28. Vraag aan u• Hoe gebruiken we Kennismanagement als vliegwiel voor een verhoogde mobiliteit? • Tegen de stroom in13 april 2012 28
 29. 29. Mijn vragen1. Hoe verkrijg je eigenaarschap in de lijn voor kennisverantwoordelijkheid. Hoe belangrijk is dat echt?2. Kennis borgen. Hoe doe je dat?3. Hoe gebruiken we kennismanagement als vliegwiel voor verhoogde mobiliteit?13 april 2012 29

×