Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Короткий огляд New York Stock Exchange (NYSE)

359 views

Published on

Історія створення, сучасний стан та вимоги до лістингу New York Stock Exchange (NYSE)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Короткий огляд New York Stock Exchange (NYSE)

 1. 1. New York StockExchange (NYSE)ПідготувалиКолтик Володимир і Стах Юрій
 2. 2. План1. Вступ2. Історія становлення НФБ3. Структура НФБ4. Вимоги лістингу
 3. 3. Вступ Нью-Йоркська фондовабіржа – головнафондова біржа США,найбільша в світі.Символ фінансовоїпотужності США іфінансової індустріївзагалі. На біржіобчислюєтьсявсесвітньо знаменитийіндекс Доу-Джонса дляакцій промисловихкомпаній, а також індексNYSE Composite.
 4. 4. Вступ До 1817 року на Нью-Йоркській Фондовій Біржіпроводилися операції з акціями 30 компаній.Кожен день голова ради директорівоприлюднював весь список вторгованих акцій. З відкриттям торгів брокери виставляли ціни накупівлю і на продаж акцій з особистих, суворокожному відведених, місць в операційному залібіржі. На нинішній день більша частина з 1366місць знаходиться у власності у великихфінансових фірм і фахівців. У віддаленому 1800році місце коштувало 25 $, а двісті років по тому– більш ніж $ 2 млн. На сьогоднішій день вартістьодного місця доходить до $ 3 млн.
 5. 5. Історія становлення НФБ Нью-Йоркська фондова біржасформована 17 травня 1792року. У 1853 році Нью-Йоркськиймайданчик ввів поняття лістингуакцій. Сучасна назва біржі зявилась у1863 році, а до того вонаназивалась «Нью-ЙоркськаРада по цінних папе-рах та їхобміну».
 6. 6. Історія становлення НФБ У жовтні 1929 року(«Чорний жовтень») серіявеликих втрат викликалахвилю банкрутств великихвласників акцій (інвесторів)і вся американськаекономіка впала вдовгострокову депресію. Лише в 50-і роки біржовікомпанії, в числі яких була іNYSE, знайшли спосібактивізувати своюдіяльність по залученнюінвестицій.
 7. 7. Історія становлення НФБ З 1975 року Нью-Йоркськафондова біржа сталанекомерційною корпорацією,що належить своїм 1366індивідуальним членам. На початку березня 2006 NYSEзавершила злиття зелектронною біржеюArchipelago Holdings.
 8. 8. Історія становлення НФБ На початку червня2006 року булооголошено промайбутнє злиття Нью-Йоркської фондовоїбіржі з європейськоюфондовою біржеюEuronext. Це злиттявідбулося 4 квітня2007 року.
 9. 9. Історія становлення НФБ На 219-му році своєї історіїцитадель американськогокапіталізму - Нью-Йоркськафондова біржа - готова укластиугоду, в результаті якої її поглиненімецька Deutsche Boerse (якауправляє Франкфуртськоюфондової біржею) Ринкова вартість Deutsche Boerseзараз становить 11,4 мільярдаєвро, тоді як NYSE Euronext - 6,7мільярда євро.
 10. 10. Сучасна структура Членами Нью-Йоркської біржі можуть бутитільки фізичні особи лише за умови, що вонипридбали місце на біржі. Члени біржі можуть виступати у функціяхфахівця, дилера, посередника, операційногоабо зареєстрованого маклера. Члени Нью-Йоркської біржі укладаютьоперації безпосередньо між собою, невдаючись до допомоги маклера.
 11. 11. Сучасна структура На Нью-Йоркській біржіголовним чином ведетьсякасова торгівля, терміновіоперації обмеженіопціонними угодами. поширена купівля ціннихпаперів у кредит, при цьомуготівкою виплачіваетяблизько 30% курсовоївартості.
 12. 12. Сучасна структура Аукціонер Агент Спостерігач Дилер
 13. 13. Сучасна структура Рада директорів NYSE включає голову,президента, десять членів біржі та десятьпредставників ділових кіл. Будівля біржі розміщена на знаменитійвулиці Уолл-стріт за адресою Wall Street, 11.
 14. 14. Сучасна структура Нью-Йоркськафондова біржавідкрита для торгівлі зпонеділка по пятницюз 9:30 ранку до 4:00вечора. Передчаснізакриття трапляютьсялише в рідкіснихвипадках.
 15. 15. Вимоги лістингу Лістинг на Нью-ЙоркськійФондовій біржі пройшлибільше 2800 компаній, з нихблизько 450 – іноземнікомпанії з 53 країн. Компанії,що пройшли лістингпозиціонують себе, як більшнадійні, стійкі компанії.Новоспечені компаніївиявляються в котирувальнихлистах після публічногорозміщення особистих акційна біржі.
 16. 16. Компанії, що пройшлилістинг НФБ
 17. 17. Вимоги лістингу1. Дохід до виплати податків за останній рік - $2,7 млн2. Прибуток за 2 попередніх роки - $3,0 млн3. Чиста вартість матеріальних активів - $18,0 млн4. Кількість акцій у публічному володінні - на $1,1 млн5. Курсова вартість акцій - $19,0 млн6. Мінімальна кількість акціонерів, які володіють 100акціями і більше, - не менше 2 000 осіб7. Середньомісячний обсяг торгівлі акціями даногоемітента повинен складати не менше $100 000протягом останніх 6 місяців.
 18. 18. ДЯКУЄМО ЗАУВАГУ!

×