Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Модель Мак-Кінсі «7s»ПідготувавПідготувавСтах ЮрійСтах Юрій
Модель Мак-Кінсі «7s»Стратегія організації - взаємоповязаний комплексдовгострокових заходів або підходів, що має на меті п...
До інструментів стратегічного аналізуналежать: формальні моделі та кількісні методисамостійний творчий аналіз, засновани...
Модель Мак-Кінсі «7S» є способом осмисленняосновних внутрішніх чинників підприємства, якіздійснюють вплив на його справжнє...
Модель Мак-Кінсі «7s»
Стратегія (strategy)Навики (skills)Спільні цінності (sharedvalues)Структура управління(structure)Система (system)Спі...
Стратегія підказує підприємству, як воно повиннопристосовуватися до навколишнього середовища і використовуватисвій внутріш...
Структура - це організаційна ієрархія компанії: хто комупідпорядковується, як розподіляються завдання і обєднуютьсярезульт...
В матриці Мак-Кінсі, кожен вид господарськоїдіяльності оцінюється за двома напрямками -привабливості галузі виробництва та...
Взаємозвязок основних факторів розвиткуМодель Мак-Кінсі «7s»
Організація повинна оцінити своє становище покожному з факторів, наведених у таблиці, івизначити його виходячи з трьох мож...
Структура компанії - це найвідоміша концепція,повязана з модернізацією організацій. Вонастосується способів групування сфе...
Розглянемо як приклад посилення авторитарностікерівника (стиль керівництва). Це вноситьвідповідні зміни до цінностей орган...
Важливість моделі «7S» полягає в тому, що в процесі стратегічногопланування приділяється більше уваги встановленню звязків...
Дякую заувагу!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Модель Мак-Кінсі «7s»

2,908 views

Published on

Модель Мак-Кінсі «7S» була розроблена консультантами з питань управління “Мак-Кінсі і компанія” для того, щоб оцінювати ефективність діяльності організації шляхом наочного аналізу семи основних елементів фірми: стратегії, навичок, спільних цінностей (корпоративної культури), структури, співробітників, систем і стилю.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Модель Мак-Кінсі «7s»

 1. 1. Модель Мак-Кінсі «7s»ПідготувавПідготувавСтах ЮрійСтах Юрій
 2. 2. Модель Мак-Кінсі «7s»Стратегія організації - взаємоповязаний комплексдовгострокових заходів або підходів, що має на меті підвищенняжиттєздатності та конкурентної спроможності організації повідношенню до її конкурентів.Стратегічне управління - розробка і реалізація дій, щоспрямовані на досягнення довгострокового перевищення рівнярезультативності діяльності фірми над рівнем конкурентів.Стратегічний аналіз - це інструмент стратегічногоуправління, за допомогою якого керівництво підприємства виявляєй оцінює свою діяльність з метою вкладення засобів у найбільшприбуткові і перспективні її напрямки.
 3. 3. До інструментів стратегічного аналізуналежать: формальні моделі та кількісні методисамостійний творчий аналіз, заснований на специфіці даноїорганізації, аналітичних та інтуїтивних здібностях менеджерів івідповідальних за планування осібМодель Мак-Кінсі «7s»
 4. 4. Модель Мак-Кінсі «7S» є способом осмисленняосновних внутрішніх чинників підприємства, якіздійснюють вплив на його справжнє становище імайбутній розвиток.Модель Мак-Кінсі «7S» була розробленаконсультантами з питань управління “Мак-Кінсі ікомпанія” для того, щоб оцінювати ефективністьдіяльності організації шляхом наочного аналізусеми основних елементів фірми: стратегії,навичок, спільних цінностей (корпоративноїкультури), структури, співробітників, систем істилю.Модель Мак-Кінсі «7s»
 5. 5. Модель Мак-Кінсі «7s»
 6. 6. Стратегія (strategy)Навики (skills)Спільні цінності (sharedvalues)Структура управління(structure)Система (system)Співробітники (staff)Стиль (style)Назва походить від 7 факторів, до якихналежать:Модель Мак-Кінсі «7s»
 7. 7. Стратегія підказує підприємству, як воно повиннопристосовуватися до навколишнього середовища і використовуватисвій внутрішній потенціал.Аналіз суми навичок допомагає вирішити, як слід втілюватистратегію в життя з урахуванням спільних загальновизнанихцінностей.Спільні цінності включають в себе такі чинники, як ставленнядо роботи, командний дух, здорову конкуренцію серед працівників іпідтримання звязку з керівництвом компанії. Це один з "S"-вимірів,який найважче піддається впливу.Модель Мак-Кінсі «7s»
 8. 8. Структура - це організаційна ієрархія компанії: хто комупідпорядковується, як розподіляються завдання і обєднуютьсярезультати?Співробітники - підбір персоналу та його продуктивність єосновними визначальними факторами теперішнього і майбутньогостратегічного успіху.Системи відносяться до тих процесів, які підтримуютьповсякденну діяльність компанії (інформаційні системименеджменту, системи заохочення, системи комунікації).Стиль керівництва - як лідери проводять свій робочий час, якіпитання вони задають, як виконують свою роботу.Модель Мак-Кінсі «7s»
 9. 9. В матриці Мак-Кінсі, кожен вид господарськоїдіяльності оцінюється за двома напрямками -привабливості галузі виробництва таконкурентному (стратегічному) положеннюпідприємства.Модель «7S» не пропонує готових варіантівстратегії, а є скоріше хорошим способомосмислення основних внутрішніх чинниківорганізації, які здійснюють вплив на її майбутнє.Модель Мак-Кінсі «7s»
 10. 10. Взаємозвязок основних факторів розвиткуМодель Мак-Кінсі «7s»
 11. 11. Організація повинна оцінити своє становище покожному з факторів, наведених у таблиці, івизначити його виходячи з трьох можливих рівнів:низького, середнього, високого. Самооцінкаповинна бути максимально обєктивною. На їїоснові фірма визначає своє місце в одному зквадратів матриці Мак Кінсі.Модель Мак-Кінсі «7s»
 12. 12. Структура компанії - це найвідоміша концепція,повязана з модернізацією організацій. Вонастосується способів групування сфер бізнесу,відділів та підрозділів по відношенню один доодного. Існує безліч прикладів корпоративногокерівництва, яке вважало, що зможереорганізувати свою компанію виключно задопомогою структурних змін.Модель Мак-Кінсі «7s»
 13. 13. Розглянемо як приклад посилення авторитарностікерівника (стиль керівництва). Це вноситьвідповідні зміни до цінностей організації (часто не вкращий бік). У результаті в організації починаютьсяпроцеси “бродіння”, які позначаються на якостіперсоналу, внаслідок чого структура організації іштат персоналу зазнають змін. В цілому це змінюєстратегію організації в частині персоналу (staff).Модель Мак-Кінсі «7s»
 14. 14. Важливість моделі «7S» полягає в тому, що в процесі стратегічногопланування приділяється більше уваги встановленню звязків тазлагоди між усіма працівниками з урахуванням їх інтересів. Разом зтим, вона не дає чітких інструкцій з розробки стратегії та розвиткубізнесу, але дозволяє виробити цілісний погляд на ефективністьдіяльності підприємства.Модель «7S» важлива тим, що сприймає планування не тільки якпроцес створення формальних схем і сукупності кількіснихпоказників. Процес планування розуміється тут як встановленнязвязку і згоди між співробітниками, як увязка їх інтересів,врахування всіх сторін діяльності людини на підприємстві.Модель Мак-Кінсі «7s»
 15. 15. Дякую заувагу!

×