05_sekundarni_infozdroje_WoS_Scopus

522 views

Published on

Pata prednaska k e-kurzu Informacni zdroje a jejich vyuzivani

Published in: Education, Technology, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

05_sekundarni_infozdroje_WoS_Scopus

 1. 1. INFORMAČNÍ ZDROJEA JEJICH VYUŽÍVÁNÍ <br />Sekundární informační zdroje<br />Web ofKnowledge<br />Scopus<br />1<br />
 2. 2. Primární X sekundární informační zdroj<br />2<br />Fyzický nosič – kniha – primární zdroj<br />Záznam o knize z katalogu Krajské knihovny v Pardubicích – sekundární zdroj<br />
 3. 3. Primární X sekundární informační zdroj<br />3<br />Článek v plném textu – primární zdroj<br />Záznam o článku v databázi ANL – sekundární zdroj<br />
 4. 4. Sekundární informační zdroje<br />Obsahují vybrané, standardním způsobem zpracované a uspořádané informace (bibliografické údaje) o primárních dokumentech – jde o:<br />Knihovní katalogy<br />Bibliografie (soupisy)<br />Citační rejstříky<br />4<br />
 5. 5. Česká národní bibliografie<br />České knihy<br />České noviny a časopisy, tzn. periodika<br />Speciální dokumenty (kartografické dokumenty, grafické dokumenty, hudebniny, zvukové záznamy, elektronické zdroje)<br />Články (samostatně v databázi ANL)<br />5<br />
 6. 6. ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících<br />ANL je soubornou databází výběrově zpracovaných článků a statí, které jsou obsaženy v seriálech (periodicky vycházejících dokumentech) a sbornících vydávaných na území ČR<br />6<br />
 7. 7. Další druhy sekundárních informačních zdrojů<br />Abstraktové databáze<br />Literatura citací<br />obsahy (CurrentContents)<br />citační rejstříky (Science Citation Index)<br />založeny na soupisech bibliografických citací<br />Adresáře, katalogy výrobků<br />7<br />
 8. 8. Portál firmy ISI-Thomson – brána k vědeckým informacím <br />ISI - Institut forScientificInformation - EugeneGarfield - koncepce citačního rejstříku <br />Science Citation Index (od r. 1961)<br />SocialSciences Citation Index (od r. 1973)<br />Arts&Humanities Citation Index (od r. 1978)<br />Web of Science - 1997<br />Web ofKnowledge- 2001<br />8<br />
 9. 9. Koncepce citačního rejstříku<br />EugenGarfield– připojení soupisu citací k bibliografickým záznamům<br /><ul><li>vazba mezi dokumentem citujícím a citovaným, čili soupis citací, může být východiskem pro vyhledání dalších relevantních dokumentů</li></ul>Vyhledání článků na určité téma<br />Zjišťování ohlasu vědecké publikace<br />Citační mapa z WoS<br />9<br />
 10. 10. Web ofKnowledge<br />Nástroje pro analýzu a hodnocení zdrojů<br />Moderní technologie vyhledávání<br />Linky do plných textů<br />Hlavní součásti WoK:<br />Web of Science<br />Journal Citation Reports<br />10<br />
 11. 11. Journal Citation Reports<br />Kvalita vědeckých časopisů<br />Impact factor je definován jako poměr počtu citací, které byly zaznamenány v posledním ukončeném roce na všechny články publikované v daném časopise za předchozí dva roky k celkovému počtu všech těchto článků.<br />počet citací v roce N na publikace otištěné v letech N-1 a N-2<br /> impact factor = <br />celkový počet publikovaných článků v letech N-1 a N-2<br /> <br />11<br />
 12. 12. SCOPUS<br />multioborová bibliografická a citační databáze společnosti Elsevier<br />citační analýza:<br />SCImagoJournal Rank (SJR) indikátor – vyjadřuje prestiž citací<br />indikátor SNIP (Source Normalized Impact per Paper)– alternativa impact factoru<br />12<br />
 13. 13. POJMY K ZAPAMATOVÁNÍ<br />Primární informační zdroj<br />Sekundární informační zdroj<br />Citační rejstřík<br />Bibliografická databáze<br />Impact factor<br />13<br />http://www.flickr.com/photos/tillwe/ / CC BY-SA 2.0<br />

×