Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
СТРАТЕГИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА СОФИЯ
като устойчив генератор на култура, икономика и социална ангажираност
Миси...
ПРОГРАМА:
25 юни : СТРАТЕГИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА СОФИЯ : Кръгла маса
10.00 – 10.15 : Откриване на събитието. Й...
27 юни: СРЕЩА С IUFA: СПОДЕЛЕН ОПИТ
14:00 - 17:00 Съвместна кръгла маса с експерти от паралелно провежданата годишна
конфе...
PLACEMAKING
Стратегия за обществените пространства в София
Много-
функционални
зони
Улични
Пространства
Мулти–модален
транспорт
Площади
Паркове
Пазари
Градски Центрове
Обществени Це...
PROJECT FOR PUBLIC 
SPACES
Когато вниманието е насочено към мястото,
творческият подход е различен
• Подсилва
разбирателството
• Привлича партньори,
средства и креативни
решения
• Специалистите
стават ресурси
• Проектното...
ОБЩНОСТТА Е ИСТИНСКИЯТ ЕКСПЕРТ
Участието на
обществеността
трябва да започне от
ранно и да е
продължително
То трябва да е
...
• Работни сесии с обществено участие
• Фокус групи и интервюта с всички заинтересовани страни
• Сътрудничество за работа в...
Елементи на успешното място
Социалност
Достъпност
&
Връзки
Образ
&
Удобство
Ползване
&
Дейности
Мястото, е повече от
архитектурно решение
Архитектурното
решение е само един
от инструментите за
създаване на мястото
Plac...
• Успехът зависи от
партньорства, както
логичните така и
неочакваните
• Партньорствата
разширяват
ресусрсите
Project for P...
• Винаги има пречки, но
те могат да бъдат
преодоляни.
• Експерименти и
краткосрочни програми
помагат за
преразглеждане на
...
• Започнете с наблюдение
на реалното
функциониране на
обществените места.
• Не мислете, че всички
проблеми са ви ясни от
с...
• Общи наблюдения на ползването
• Системни наблюдения – картиране на
ползването
• Изследване на двиежнието и пребояване на...
ФОРМАТА ТРЯБВА ДА ПОДДЪРЖА
ФУНКЦИЯТА
Дизайнът помага на
хората да използват
мястото.
Важно е да се развие
програма за
дейн...
ДА ЗАПОЧНЕМ С ПЕТУНИИТЕ или
ПО-ЛЕКО, ПО-БЪРЗО, ПО-ЕВТИНО
• Краткосрочни
експерименти за временни
дейности за да се види
да...
РАБОТАТА НИКОГА НЕ СВЪРШВА
• 80% от успеха на
мястото зависи от
управлението
• Създайте
необходимата
управленска
структура
СТРАТЕГИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОСТРАНСТВА
Поддръжка
Сигурност и гостоприемство
Организиране на мероприятия
Маркетинг и промоц...
TИПОЛОГИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО
• Поддръжници ‐ малки нестопански организации
• оказват съдействие на о...
НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТНА ГРУПА – ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО НДК И БУЛ.”ВИТОША” – 26.06.2011,
водещ Елена Мадисон,урбанист, Project F...
29. Пламен Братков архитект Aedes studio office@aedesstudio.com
30. Росен Пецев архитект ross_petsev@mail.bg
31. Росица Ни...
?
?
?
?
?
?
?
?
?
система за поливане
анимирани или тематични фонтани
сцена за събития
кула за наблюдения
фитнес на открит...
1
2
3
5 4
6
8
715
12
18
17
13
9
14
16
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
велосипедисти, начало на веломаршрути,
велосипеди под наем, ...
централна гара
лъвов мост
женски пазар
банята
света софия
народен театър
ндк
мост на влюбените
езеро с лилии
ариана
военна...
ОБЩИНА
ДЪРЖАВА
ДАРИТЕЛИ
ПРИЯТЕЛИ
МЕСТНИ ОБЩНОСТИ
СПОНСОРИ
КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ
ПАРТНЬОРИ
ПОДДРЪЖКА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
НАЕМАТЕ...
ТИШИНА
ПЕЙКИ, ЗЕЛЕНИНА, СЯНКА, ВОДА
ЧЕШМА
ГРАДИНКА ЗА КУЧЕТАТА
ОБЩИНА ДЪРЖАВА
PPSP R O J E C T F O R
P U B L I C
S P A C E S
устойчив градски дизайн
експерти в градското планиране
Градска
среда
R
СТРАТЕГИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАСТВА НА СТОЛИЦАТА
PPSP R O J E C T F O R
P U B L I C
S P A C E S
ВИЗИИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОСТРАНСТВА НА СОФИЯ
като генератори на култура, икономика и социална ангажираност
====...
ЗАДАНИЕ
Идея на изложбата.
Изложбата е продължение на усилията на
сдружение „Архитекти за София” да
колекционира и промоти...
ÏÐÎÑÒÐÀÑÒÂÎÒÎ ÇÀÄ ÍÄÊ
?ñèñòåìà çà ïîëèâàíå
?àíèìèðàíè èëè òåìàòè÷íè ôîíòàíè
?ñöåíà çà ñúáèòèÿ
?êóëà çà íàáëþäåíèÿ
?ôèòíåñ ...
1
2
3
4
5
6
78
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1. ÷àñîâíèê è ÷åøìà, çâåçäè è çíàöè îò ìèíàëîòî íà Êðàâàé
2. äà ñå äèçàéíâà...
Sofia Public Places Strategy
Sofia Public Places Strategy
Sofia Public Places Strategy
Sofia Public Places Strategy
Sofia Public Places Strategy
Sofia Public Places Strategy
Sofia Public Places Strategy
Sofia Public Places Strategy
Sofia Public Places Strategy
Sofia Public Places Strategy
Sofia Public Places Strategy
Sofia Public Places Strategy
Sofia Public Places Strategy
Sofia Public Places Strategy
Sofia Public Places Strategy
Sofia Public Places Strategy
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Sofia Public Places Strategy Slide 1 Sofia Public Places Strategy Slide 2 Sofia Public Places Strategy Slide 3 Sofia Public Places Strategy Slide 4 Sofia Public Places Strategy Slide 5 Sofia Public Places Strategy Slide 6 Sofia Public Places Strategy Slide 7 Sofia Public Places Strategy Slide 8 Sofia Public Places Strategy Slide 9 Sofia Public Places Strategy Slide 10 Sofia Public Places Strategy Slide 11 Sofia Public Places Strategy Slide 12 Sofia Public Places Strategy Slide 13 Sofia Public Places Strategy Slide 14 Sofia Public Places Strategy Slide 15 Sofia Public Places Strategy Slide 16 Sofia Public Places Strategy Slide 17 Sofia Public Places Strategy Slide 18 Sofia Public Places Strategy Slide 19 Sofia Public Places Strategy Slide 20 Sofia Public Places Strategy Slide 21 Sofia Public Places Strategy Slide 22 Sofia Public Places Strategy Slide 23 Sofia Public Places Strategy Slide 24 Sofia Public Places Strategy Slide 25 Sofia Public Places Strategy Slide 26 Sofia Public Places Strategy Slide 27 Sofia Public Places Strategy Slide 28 Sofia Public Places Strategy Slide 29 Sofia Public Places Strategy Slide 30 Sofia Public Places Strategy Slide 31 Sofia Public Places Strategy Slide 32 Sofia Public Places Strategy Slide 33 Sofia Public Places Strategy Slide 34 Sofia Public Places Strategy Slide 35 Sofia Public Places Strategy Slide 36 Sofia Public Places Strategy Slide 37 Sofia Public Places Strategy Slide 38 Sofia Public Places Strategy Slide 39 Sofia Public Places Strategy Slide 40 Sofia Public Places Strategy Slide 41 Sofia Public Places Strategy Slide 42 Sofia Public Places Strategy Slide 43 Sofia Public Places Strategy Slide 44 Sofia Public Places Strategy Slide 45 Sofia Public Places Strategy Slide 46 Sofia Public Places Strategy Slide 47 Sofia Public Places Strategy Slide 48 Sofia Public Places Strategy Slide 49 Sofia Public Places Strategy Slide 50
Upcoming SlideShare
State Designexamination
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Sofia Public Places Strategy

Download to read offline

PLACEMAKING for National Palace of Culture area - Sofia Public Spaces Strategy Project - Team of over 40 Architects, Urban Planners and other experts

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Sofia Public Places Strategy

 1. 1. СТРАТЕГИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА СОФИЯ като устойчив генератор на култура, икономика и социална ангажираност Мисия: Създаване на модерна, икономически устойчива визия за развитие на публичните пространства на София: паркове, улици, площади, пазарища и др. Цялостен поглед върху градската дневна. Анализ на процесите в момента и в близкото минало. Явлението МОЛ – негативни и позитивни ефекти върху публичните пространства. Мрежа от „места”, с помощта на „десетте елемента”. Международният опит днес. Предписания за редизайн, оживяване и управление на ключови публични зони. Описание: В рамките на събитието сдружение „Архитекти за София”, съвместно със Столична община и „Асоциация за развитие на София” организират поредица от събития на тема „Стратегия за обществените пространства на София”. На 25 юни в сградата на Столична община ще се проведе кръгла маса с участието на общински съветници, администратори и експерти. Ще бъде обсъдено състоянието и потенциалите на градската дневна като „устойчив генератор на култура, икономика и социална ангажираност”. Работата ще бъде ръководена от PPS “Project For Public Spaces” New York. Организацията PPS има 35 годишен опит и е водещ експерт в областта на „Възстановяване и развитие на публични пространства” в САЩ, Западна Европа, Азия, а напоследък и с множество проекти в Източна Европа. На 26 юни ще бъде проведен уъркшоп - прототип за работа на експертна група, по метода „PLACEMAKING” на PPS. В експертната група участват независими специалисти: архитект, промишлен дизайнер, художник, скулптор, урбанист, транспортен инженер, фасилити мениджър, организатор на обществени събития, търговски агент, икономист, юрист, администратор, социолог, психолог, лекар, радиестезист, журналист. В рамките на 4 работни часа ще бъде създаден комплексен „План за действие” за необходимите промени на едно конкретно публично пространство. На 30 юни на пресконференция ще бъде представен документален филм за работата на експертната група и резултатите от събитието, както и конкретни предложения към Столичен общински съвет. Прототип за независим експертен съвет: От създаването си до днес сдружение „Архитекти за София” настоява за създаване на независим експертен съвет, който да увеличи капацитета на администрацията за изграждане на модерна градска среда. Целта на мероприятието е да се създаде прототип на такъв съвет и да се установи успешна практика за работа. Очаквани резултати: Документ, съдържащ анализ на състоянието и потенциалите на публичните места, карта на градската дневна. „План за действие”, съдържащ предписания за редизайн, мероприятия по оживяване и управление на конкретно публично място, като резултат от работата на експертната група. Методология за работа на експертни групи и мултиплициране на опита. Очакван ангажимент на Столична община, да включи предложенията в краткосрочни и дългосрочни програми за развитие. Личен ангажимент от ключови политици. Широка публичност на събитието – очакван обществен и медиен натиск за реализация на направените предложения.
 2. 2. ПРОГРАМА: 25 юни : СТРАТЕГИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА СОФИЯ : Кръгла маса 10.00 – 10.15 : Откриване на събитието. Й. Фандъкова, кмет на град София 10.15 – 10.30 : Анонс: Цели на събитието, обществените пространства като устойчив генератор на култура, икономика и социална ангажираност. Елена Мадисън, PPS, New York 10.30 – 11.15 : Състоянието на градската дневна днес.: документален репортаж. Димитър Паскалев „Архитекти за София”. 11.15 – 11.45 : Близки планове на Столична Община – Петър Диков, главен архитект 11.45 – 12.00 : Кафе пауза 12.00 – 13.00 : Опит и добри практики на PPS. Силата на 10-те елемента, Методът PLACEMAKING - Елена Мадисън, PPS, New York 13.10 -14.00 : Обяд: Шведска маса. Неформални срещи. 14:00 – 14.30 : Типология на обществените пространства на София. Карта на градската дневна – Мартин Заимов, Столичен общински съвет 14:30 – 16:00 : Дискусия: Създаване на успешни публични пространства в София. 26 юни: СЪЗДАВАНЕ НА „МЕСТА” (PLACEMAKING) : Уъркшоп Методология за оценка и създаване на бърз план за действие на експертна група 10:00- 10:45 : Запознаване с теорията и правила на играта 10:45 - 11:00 - Придвижване до мястото 11:00 - 11:45 - Разделяне на микс-групи, наблюдения на място, попълване на анкети 11:45 - 12:00 - Връщане в конферентната зала 12:00-12:30 - Анализ от всяка микс-група 12:30 - 13:00 - Работен обяд 13:00 - 14:00 - Анализ от професионални групи 14:00 - 15:00 - Доклад на професионалните групи,оформяне на заключения 15:00 - 15:30 - Резюме
 3. 3. 27 юни: СРЕЩА С IUFA: СПОДЕЛЕН ОПИТ 14:00 - 17:00 Съвместна кръгла маса с експерти от паралелно провежданата годишна конференция на IUFA (International Fellows in Urban Studies Institute for Policy Studies, Johns Hopkins University). Тема: „Управление на публичните пространства – успешни практики” 28-29 юни: ПОДГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ Работата ще продължи в намален състав на работна група от организаторите и PPS. Ще бъдат изработени официални документи и презентации, обобщаващи работата на кръглата маса. 30 юни: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ Пресконференцията ще представи пред медиите обобщение за работата на кръглата маса, както и изготвените документи. Ще бъде прожектиран документален филм за работата на експертната група. Документите ще бъдат внесени официално на вниманието на кмета, столичен общински съвет и заинтересовани институции.
 4. 4. PLACEMAKING Стратегия за обществените пространства в София
 5. 5. Много- функционални зони Улични Пространства Мулти–модален транспорт Площади Паркове Пазари Градски Центрове Обществени Центрове Университетски Кампуси
 6. 6. PROJECT FOR PUBLIC  SPACES Когато вниманието е насочено към мястото, творческият подход е различен
 7. 7. • Подсилва разбирателството • Привлича партньори, средства и креативни решения • Специалистите стават ресурси • Проектното решение поддържа употребата • Гъвкави решения • Общественото участие и подкрепа растат Планиранебазиранонасътрудничество междуспециалистите,заинтересувание страниимястото
 8. 8. ОБЩНОСТТА Е ИСТИНСКИЯТ ЕКСПЕРТ Участието на обществеността трябва да започне от ранно и да е продължително То трябва да е значимо С добра воля Никога на се знае какъв ще е крайният резултат
 9. 9. • Работни сесии с обществено участие • Фокус групи и интервюта с всички заинтересовани страни • Сътрудничество за работа в мулти-дисциплинарен екип • Работни групи от граждани и експерти • Изграждане на консенсус, а не единодушно съгласие • Изграждане на визия и подкрепа, основани на партньорства Placemaking е продължителен процес на сътрудничество
 10. 10. Елементи на успешното място Социалност Достъпност & Връзки Образ & Удобство Ползване & Дейности
 11. 11. Мястото, е повече от архитектурно решение Архитектурното решение е само един от инструментите за създаване на мястото Placemaking е итеративен процес
 12. 12. • Успехът зависи от партньорства, както логичните така и неочакваните • Партньорствата разширяват ресусрсите Project for Public Spaces, Inc. НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА УСПЕЕ САМ
 13. 13. • Винаги има пречки, но те могат да бъдат преодоляни. • Експерименти и краткосрочни програми помагат за преразглеждане на някои правила. ВИНАГИ КАЗВАТ, ЧЕ ТОВА НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ
 14. 14. • Започнете с наблюдение на реалното функциониране на обществените места. • Не мислете, че всички проблеми са ви ясни от самото начало • Прекарайте колкото се може повече време на терена С НАБЛЮДЕНИЕ СЕ ВИЖДА МНОГО
 15. 15. • Общи наблюдения на ползването • Системни наблюдения – картиране на ползването • Изследване на двиежнието и пребояване на пешеходци, велосипедисти и автомобили • Анкетиране на ползватели и не ползватело • Интервюта и фокус групи на заинтересованите страни • Филм и фотография (ускорен кадър, панорамни изгледи, снимки на специфични елементи) • Дигитални инструменти – карти, анкети, дискусии в социалните мрежи Инструменти за анализ на ползването
 16. 16. ФОРМАТА ТРЯБВА ДА ПОДДЪРЖА ФУНКЦИЯТА Дизайнът помага на хората да използват мястото. Важно е да се развие програма за дейностите и употребите преди да се пристъпи към архитектурното решение.
 17. 17. ДА ЗАПОЧНЕМ С ПЕТУНИИТЕ или ПО-ЛЕКО, ПО-БЪРЗО, ПО-ЕВТИНО • Краткосрочни експерименти за временни дейности за да се види дали промените са позитивни • Постепенна реализация
 18. 18. РАБОТАТА НИКОГА НЕ СВЪРШВА • 80% от успеха на мястото зависи от управлението • Създайте необходимата управленска структура
 19. 19. СТРАТЕГИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА Поддръжка Сигурност и гостоприемство Организиране на мероприятия Маркетинг и промоции Набиране на фондове Управление на търговски обекти Управление на паркоместата Основни задачи на управлението
 20. 20. TИПОЛОГИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО • Поддръжници ‐ малки нестопански организации • оказват съдействие на общинските структури с образователни и други програми, доброволци, застъпват се за финансиране. •“Съ‐управители" на общественото място заедно с общинските структури – • финансират се от общински и частни източници (квази‐ общински организации). • Главен управител /мениджър • носи основна отговорност за управлението, планирането,  капитално строителство, и пр.  •Някои основни услуги са предоставени от общински структури. •BIDs and Downtown Management Corporations
 21. 21. НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТНА ГРУПА – ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО НДК И БУЛ.”ВИТОША” – 26.06.2011, водещ Елена Мадисон,урбанист, Project For Public Spaces, New York организатори – “Архитекти За София”, “Асоциация За Развитие На София”, “Столична Община” име специалност месторабота email 1. Ангел Янчев инж.комуникатор yanevangel@abv.bg 2. Благой Петков урбанист b.petkov@dir.bg 3. Весела Топалова архитект 4. Виктория Великова архитект Архитекти за София info@sofia2020.bg 5. Галина Димитрова куратор и културен мениджър galinadim@gmail.com 6. Георги Кътов архитект I/O architects office@ioarchitects.com 7. Даниел Манолов скулптор da@1810.com 8. Даниела Дикова архитект dikovadaniela@yahoo.com 9. Делчо Делчев архитект proekt@transformatori.net 10. Деница Лозанова програмен директор "Изследвания и анализи" Асоциация за развитие на София d.lozanova@sofia-da.eu 11. Димитър Караниколов архитект dimitar@meshroom.com 12. Димитър Паскалев архитект Архитекти за София info@sofia2020.bg 13. Димчо Недев архитект dimcho.nedev@gmail.com 14. Динко Господинов-Градинко графичен дизайнер gradinko@gmail.com 15. Евгения Янчевска социолог 16. Емилия Кълева архитект emiliakaleva@abv.bg 17. Емилия Николова архитект Архитекти за София info@sofia2020.bg 18. Ивайло Зафиров Търговски мениджър Градска среда ivo.zafirov@gradskasreda.com 19. Катя Атанасова журналист katya.atanasova@gmail.com 20. Красимир Терзиев художник terziev.k@googlemail.com 21. Майя Грекова проф. дсн, преподавател социология дир. маг. пр-ма “Градски изследвания”, дир. “Изследователски ц-р соц.науки”, СУ m_grekova@yahoo.com 22. Мариана Зарова психотерапевт mzarova@abv.bg 23. Мария Кашерова стр.инженер mmmarrry@yahoo.com 24. Мария Маразова урбанист mariam@gbg.bg 25. Мартин Заимов зам.-председател на сос 26. Михаела Ангелова урбанист mihaela_an@abv.bg 27. Надя Димитрова психотерапевт nadia_arko@abv.bg 28. Николай Сапунджиев политолог niki_sap@abv.bg
 22. 22. 29. Пламен Братков архитект Aedes studio office@aedesstudio.com 30. Росен Пецев архитект ross_petsev@mail.bg 31. Росица Никифорова проф. д-р архитект nikiforova@vfu.bg 32. Светлана Ломева изпълнителен директор Асоциация за развитие на София s.lomeva@sofia-da.eu 33. Светлин Зафиров проектен мениджър Градска среда svetlin.zafirov@gradskasreda.com 34. Светослав Вълчев стр.инженер, радиестезист svalchev@abv.bg 35. Стефан Папуджиев ланд. арх Land Design office@landdesign-bg.com 36. Стефан Стефанов ланд. арх Land Design office@landdesign-bg.com 37. Теодора Цанева урбанист tcaneva@bgbc.bg 38. Цветелина Панова архитект panova_ts@yahoo.com 39. Цветелина Петрова журналист tzpetrova@manager.bg 40. Яни Вълканов архитект Гл. експерт Рег. и устр. планиране, програмиране и управление на процеса на прилагане на ОУП yanivalkanov@gmail.com
 23. 23. ? ? ? ? ? ? ? ? ? система за поливане анимирани или тематични фонтани сцена за събития кула за наблюдения фитнес на открито шах и други игри кафене и читалня на открито кът за кучета тих кът за майки с бебета или за съзерцание ? ? ? ? ? ? визуална хигиена чешма музей за НДК - история на създаването подобряване физическите качества на средата табели и пиктограми малки острови - оазиси ? ? ? ? ? ? да се осмисли функцията на пилоните плакати и културен афиш / тоалетна артистична преработка на одушниците пейките на сянка реконструкция на рампите на стълбите за инвалиди и детски колички велоалея ? ? ? ? ? ? ? маркиране на входа с подходящ елемент визуална комуникация: указателни табели информация за мястото велопаркинг, велосипеди под наем социализиращи пейки - на групи, с двойни гърбове и др. нов дизайн на павилионите столове за свободно сядане ? ? ? ? ? ? ? ? почистване и отвяряне за достъп решение за бъдещето на паметника чрез дискусии и изложби социализиращи събития катерене експозиция за соц историята на мястото заведение арт експозиции / стени за графити долу културен инфо център ? ? ? ? ? ? ? ? детската площадка с кафене за възрастни амфитеатъра - кафе, читалня, книги на открито, постоянен афиш на събитията премахване на високите бордюри към бул. “Фритьоф Нансен” тоалетна, ел.табла и вентилации: арт редизайн прекомпозиране на алейните входове заведение арт експозиции / стени за графити долу културен инфо център ? ? ? пипане на водата - редизайн на фонтаните сядане до водата на сянка осветяване на водната площ ? ? Стъклата на НДК по партера са тъмно кафяви и не свързват вътрешните пространства с външните. Трябва да се преосмисли връзката между сградата и външното пространство от всички посоки. ? ? Стъклата на НДК по партера са тъмно кафяви и не свързват вътрешните пространства с външните. Трябва да се преосмисли връзката между сградата и външното пространство от всички посоки.
 24. 24. 1 2 3 5 4 6 8 715 12 18 17 13 9 14 16 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 велосипедисти, начало на веломаршрути, велосипеди под наем, място за срещи социализиращи пейки под сянка графити фестивал, музей място за срещи постоянен културен афиш, читалня на открито деца и родители скейтъри, акробати трета възраст, шах, игри музей на сградата, нощни клубове, ресторанти, магазини 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 сцена сцена изложби, скулпторни експозиции алтернативни кафенета фестивал на цветя сцена тематично кафе майки с деца парк кучета 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ? ? Да се разработят планове за мероприятия по СЕЗОНИ! Да се направи сайт на Пространство НДК с програма. и много други!!!и много други!!!
 25. 25. централна гара лъвов мост женски пазар банята света софия народен театър ндк мост на влюбените езеро с лилии ариана военна академия заимов княжевска софийски невски попа славейков южен парк1 южен парк 2
 26. 26. ОБЩИНА ДЪРЖАВА ДАРИТЕЛИ ПРИЯТЕЛИ МЕСТНИ ОБЩНОСТИ СПОНСОРИ КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ ПАРТНЬОРИ ПОДДРЪЖКА БЛАГОУСТРОЙСТВО НАЕМАТЕЛИ
 27. 27. ТИШИНА ПЕЙКИ, ЗЕЛЕНИНА, СЯНКА, ВОДА ЧЕШМА ГРАДИНКА ЗА КУЧЕТАТА
 28. 28. ОБЩИНА ДЪРЖАВА
 29. 29. PPSP R O J E C T F O R P U B L I C S P A C E S устойчив градски дизайн експерти в градското планиране Градска среда R
 30. 30. СТРАТЕГИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАСТВА НА СТОЛИЦАТА PPSP R O J E C T F O R P U B L I C S P A C E S
 31. 31. ВИЗИИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА СОФИЯ като генератори на култура, икономика и социална ангажираност ============================================================================== Проектът се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2011 ==============================================================================
 32. 32. ЗАДАНИЕ Идея на изложбата. Изложбата е продължение на усилията на сдружение „Архитекти за София” да колекционира и промотира идеи за бъдещето на столицата, както и да предизвиква публичен дебат около тях. Началото на тази инициатива бе през 2009 година, когато направихме първата изложба пред НДК, съчетана със сайта www.sofia2020.bg Представянето на идеи разширява кръгозора на управляващите и е елемент на публичната и професионална култура. „Идеи – лидери” биха могли да акумулират широк кръг интереси и това да доведе до тяхното „случване”. Фокус на предстоящата изложба е пространстовто на НДК и бул. „Витоша”. Темата е като продължение на проведената Работилница и поредиците дискусии в периода 25-29 юни в рамките на „Стратегия за обществените пространства на София”. Изложбата не цели да представя проекти, а „визии”. Понятието „вижънинг” е подготвителен процес на оформянето на една идея. Силата на автора (архитект, скулптор, худиожник) в този процес е неговата скица. Имено скицата може да съдържа в себе си недоизказаност, но и прозорливост. Известни са практиките в други държави, когато скици и текст, описващи дадена идея, са подложени на обществен дебат много преди стартирането на конкурси. Изложбата ще се проведе в периода 16 юли - 6 август, 2011 на открито в пространство до НДК. Ще бъдат представени скици, съпроводени с текст и кратко представяне от авторите. Задание. Участникът трябва да представи СКИЦА И ТЕКСТ, описващи представата му за редизайн в пространството на НДК и бул. „Витоша”. Тази промяна трябва да следва принципите на устойчивост и интегрираност на средата. Тази промяна трябва да бъде възможна, реалистична и практична. Реализацията на тази идея трябва да предполага подобряване на икономическата, културна и социална обстановка на мястото. Изискуеми материали: Наименование на идеята. Подзаглавие на идеята. Изображение, представляващо сканирана ръчна скица. Скицата трябва да бъде с резолюция 2835/2008 пиксела (120/80 см. при 60 dpi) CMYК. Не се допускат компютърно генерирани изображения! Допуска се оцветяване на ръчните скици с помощта на компютър. Пояснителен текст за идеята - до 1000 символа Снимка на автора (или авторите), 600Х400 dpi Кратка информация за авторите до 500 знака. Линк към сайт на автора / авторите. Къде да бъдат изпратени материалите: Изпратете материалите в общ архив на имейл: info@sofia2020.bg. Ще получите обратен имейл с потвърждение. Срок: Краен срок за изпращане на материалите: 10 ЮЛИ 2011 година! Последствия: Идеите от изложбата ще бъдат разпечатани в брошура, която ще бъде предложена на вниманието на столичен общински съвет и кмета на града. Идеите ще бъдат внесени за официално становище към кмета и главния архитект на столицата. Тези идеи са третата поред селекция, която сдружение "Архитекти за София" прави ежегодно. До момента са селектирани 20 идеи, които са публикувани на сайта www.sofia2020.bg . Общо идеите досега са събрали над 10 000 подписа и са били дискутирани мнгократно с градската управа. С тази инициатива ще продължим да настояваме процесът "Вижънинг" да бъде приет като административен метод в изготвянето на интегрирани планове и други проекти и конкурси в общественото пространство.
 33. 33. ÏÐÎÑÒÐÀÑÒÂÎÒÎ ÇÀÄ ÍÄÊ ?ñèñòåìà çà ïîëèâàíå ?àíèìèðàíè èëè òåìàòè÷íè ôîíòàíè ?ñöåíà çà ñúáèòèÿ ?êóëà çà íàáëþäåíèÿ ?ôèòíåñ íà îòêðèòî ?øàõ è äðóãè èãðè ?êàôåíå è ÷èòàëíÿ íà îòêðèòî ?êúò çà êó÷åòà ?òèõ êúò çà ìàéêè ñ áåáåòà èëè çà ñúçåðöàíèå 1 ÂÕÎÄ ÍÀ ÍÄÊ È ÒÎÏÊÈÒÅ ÄÎËÓ ?âèçóàëíà õèãèåíà ?÷åøìà ?ìóçåé çà ÍÄÊ - èñòîðèÿ íà ñúçäàâàíåòî ?ïîäîáðÿâàíå ôèçè÷åñêèòå êà÷åñòâà íà ñðåäàòà ?òàáåëè è ïèêòîãðàìè ?ìàëêè îñòðîâè - îàçèñè 6 ÏÐÎÑÒÐÀÑÒÂÎÒÎ ÄÎ ÍÄÊ ?äà ñå îñìèñëè ôóíêöèÿòà íà ïèëîíèòå ?ïëàêàòè è êóëòóðåí àôèø / òîàëåòíà ?àðòèñòè÷íà ïðåðàáîòêà íà îäóøíèöèòå ?ïåéêèòå íà ñÿíêà ?ðåêîíñòðóêöèÿ íà ðàìïèòå íà ñòúëáèòå çà èíâàëèäè è äåòñêè êîëè÷êè ?âåëîàëåÿ 2 ÏÎÄÕÎÄÚÒ ÊÚÌ ÂÈÒÎØÊÀ ?ìàðêèðàíå íà âõîäà ñ ïîäõîäÿù åëåìåíò ?âèçóàëíà êîìóíèêàöèÿ: óêàçàòåëíè òàáåëè ?èíôîðìàöèÿ çà ìÿñòîòî ?âåëîïàðêèíã, âåëîñèïåäè ïîä íàåì ?ñîöèàëèçèðàùè ïåéêè - íà ãðóïè, ñ äâîéíè ãúðáîâå è äð. ?íîâ äèçàéí íà ïàâèëèîíèòå ?ñòîëîâå çà ñâîáîäíî ñÿäàíå 3 ÏÀÌÅÒÍÈÊ ?ïî÷èñòâàíå è îòâÿðÿíå çà äîñòúï ?ðåøåíèå çà áúäåùåòî íà ïàìåòíèêà ÷ðåç äèñêóñèè è èçëîæáè ?ñîöèàëèçèðàùè ñúáèòèÿ ?êàòåðåíå ?åêñïîçèöèÿ çà ñîö èñòîðèÿòà íà ìÿñòîòî ?çàâåäåíèå ?àðò åêñïîçèöèè / ñòåíè çà ãðàôèòè äîëó ?êóëòóðåí èíôî öåíòúð 4áÇÎÍÀ ÊÐÀÂÀÉ - ÇÅËÅÍÈ ÏËÎÙÈ ?äåòñêàòà ïëîùàäêà ñ êàôåíå çà âúçðàñòíè ?àìôèòåàòúðà - êàôå, ÷èòàëíÿ, êíèãè íà îòêðèòî, ïîñòîÿíåí àôèø íà ñúáèòèÿòà ?ïðåìàõâàíå íà âèñîêèòå áîðäþðè êúì áóë. “Ôðèòüîô Íàíñåí” ?òîàëåòíà, åë.òàáëà è âåíòèëàöèè: àðò ðåäèçàéí ?ïðåêîìïîçèðàíå íà àëåéíèòå âõîäîâå ?çàâåäåíèå ?àðò åêñïîçèöèè / ñòåíè çà ãðàôèòè äîëó ?êóëòóðåí èíôî öåíòúð 5 ÇÎÍÀ ÔÎÍÒÀÍ ?ïèïàíå íà âîäàòà - ðåäèçàéí íà ôîíòàíèòå ?ñÿäàíå äî âîäàòà íà ñÿíêà ?îñâåòÿâàíå íà âîäíàòà ïëîù 4à ÎÁÙÀ ÁÅËÅÆÊÀ ?Ñòúêëàòà íà ÍÄÊ ïî ïàðòåðà ñà òúìíî êàôÿâè è íå ñâúðçâàò âúòðåøíèòå ïðîñòðàíñòâà ñ âúíøíèòå. ?Òðÿáâà äà ñå ïðåîñìèñëè âðúçêàòà ìåæäó ñãðàäàòà è âúíøíîòî ïðîñòðàíñòâî îò âñè÷êè ïîñîêè. 1 2 66 5 4á 4à 3 ÐÀÁÎÒÈËÍÈÖÀ
 34. 34. 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. ÷àñîâíèê è ÷åøìà, çâåçäè è çíàöè îò ìèíàëîòî íà Êðàâàé 2. äà ñå äèçàéíâàò êîçèðêèòå 3. ìÿñòî çà ñîöèàëèçèðàùè èãðè áåç ðåêëàìè... âîëåéáîë, áàäìèíòîí, øàõ è ò.í 4. äà ñå âúçñòàíîâè è ðàçâèå çåëåíèÿ ëàáèðèíò 5. äà ñå âúçñòàíîâè ëàíäøàôòà, ñ âîäèòå 6. àëåÿ íà õóäîæíèöèòå! 7. äà ñå ñèòóèðà íîâàòà êàôåòåðèÿ ñ ãîëÿìà òåðàñà ôðîíòàëíî íà êîìïîçèöèÿòà íà ÍÄÊ - íà ïî-âèñîêî íèâî 8. ìÿñòî îòêúäåòî äà ñå ãëåäà öåíòðàëíî, ïîëÿíêà çà ïîëÿãâàíå èëè ñâîáîäíè ñòîëîâå 9. ìàñòî çà ñíèìêà! íàïðèìåð îò ñâàòáàòà. 10. ðàçøèðÿâàíå è ïðåóñòðîéñòâî íà öÿëàòà êàñêàäà.îñíîâíà àòðàêöèÿ íà ãðàäà !øîêîâå, ëàçåðè, çâóê è ñâåòëèíà. äà ìîãàò äà ñå íàðåæäàò îêîëî íåÿ õèëÿäà äóøè, òàêà ÷å äà íàáëþäàâàò àòðàêöèÿòà. 11. ìàñòî çà ñöåíà: äóõîâè îðêåñòðè, æàí ìèøåë æàð è äð. 12. ïðåóñòðîéñòâî íà ôîíòàíèòå - ìíîãî ïî-âèñîêè è ïëúòíè - äà ñòàâàò çàäåí ïëàí íà ñöåíàòà 11. 13. ïóñêà ñå âîäíà çàâåñà, âîäîïàä, îò ðúáà íàäîëó 14. ðàçêàðâàò ñå òîïêèòå è âîäàòà. àâàíãàðäíè àðòèñòè ïðàâÿò åêñïîçèöèè âñåêè ìåñåö. ñöåíà çà ïúðôîðìàíñè. äîëó - ïðåäèìíî íîùíè êëóáîâå è ìàãàçèíè 15. ÿêî ðåñòîðàíòè îò âñè÷êè ñòðàíè, ïîíå 6 ðàçëè÷íè ðåñòîðàíòà, çà âñåêè äæîá è âêóñ. òåðàñèòå ñà ñúñ ñòðàõîòíè ãëåäêè âúâ âñè÷êè ïîñîêè. Âíèìàíèå! ñìåíÿìå ñòúêëàòà íà ÍÄÊ ñ ïðîçðà÷íè! Èçâåäíúæ ñãðàäàòà ñå äåìîêðàòèçèðà. Íàé-ïîñëå âèæäàìå êàêâî ñòàâà âúòðå....Ôðîíòàëíî ñëàãàìå ñâåòîäèîäíè ùîðè êàòî ãîëÿì ìóëòèìåäèåí åêðàí. 16. êèíåòè÷íè ñêóëïòîðè 17. ïàìåòíèêà.... ìíîãî ðîìàíòè÷íà èäåÿ. Êàêâîòî ìîæå ñå çàïàçâà. Ïàìåòíèêà ñå îçåëåíÿâà ñ ïúëçÿùè ðàñòåíèÿ, êîìáèíèðà ñå ñ êàòåðà÷íè ñòåíè. Ïðàâÿò ìó ñå êúùè÷êè çà ïòèöè è ïðèëåïè. Ïóñêàò ñå ðîìîëÿùè âîäè è ïðúñêàëà.... 18. ôåñòèâàëåí ïëîùàä, ìÿñòî çà 8-10 000 äóøè. îòêðèòà àëòåðíàòèâà íà çàëà 1.Ïî ïåðèôåðèÿòà - àìôèòåàòðàëíè ñòúïàëà, ðàìêà- êîëîíàäà, êàôåíå 19. ñïîêîéíà çîíà - ìíîãî-ìíîãî öâåòÿ. 20. ãîëåìè çíàìåíà 20 ÎÙÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

PLACEMAKING for National Palace of Culture area - Sofia Public Spaces Strategy Project - Team of over 40 Architects, Urban Planners and other experts

Views

Total views

1,207

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

354

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×