УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
гр. София
Архитектурен факултет
Катедра: „Градоустройство”
РЕКОНСТРУКЦ...
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМ...
Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ
ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ
Благой Георгиев Петк...
Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ
ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ
Благой Георгиев Петк...
Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ
ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ
Благой Георгиев Петк...
Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ
ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ
Благой Георгиев Петк...
Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ
ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ
Благой Георгиев Петк...
Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ
ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ
Благой Георгиев Петк...
Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ
ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ
Благой Георгиев Петк...
Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ
ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ
Благой Георгиев Петк...
Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ
ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ
Благой Георгиев Петк...
Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ
ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ
Благой Георгиев Петк...
Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ
ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ
Благой Георгиев Петк...
Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ
ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ
Благой Георгиев Петк...
Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ
ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ
Благой Георгиев Петк...
Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ
ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ
Благой Георгиев Петк...
Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ
ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ
Благой Георгиев Петк...
ID Вид дейности Продължителност Начало Край Връзки Изпълнител(и) Приблизителна
стойност, хиляди лв.
1 I. Проучване и плани...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Project Management

550 views

Published on

Project Management - Plovdiv Town Centre Cultural Heritage - http://www.youtube.com/v/dPfVb3wg2Bw

Students learn the fundamentals of project management. Knowledge and skills are acquired on the system approach in all phases of a project's life cycle. An approach to the specific features of project management is developed as well as to the communication with experts responsible for the human resources in an organization.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Project Management

 1. 1. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ гр. София Архитектурен факултет Катедра: „Градоустройство” РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ Модул: „Управление на проекти” Изготвили: Благой Георгиев Петков Факултетен №: 10047 Елеан Христов Гагов Факултетен №: 10116 Специалност: Урбанизъм Учебна година: Зимен семестър (7-ми) на учебната 2008/2009 год. Ръководител: гл.ас д-р Александър Цветков
 2. 2. EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ Практика Practice Сигнатура MPRbCBU Наименование на дисциплината по учебен план Управление на проекти Започва в семестър 7 Завършва в семестър 7 ECTS 4.0 СтатутЗадължителен CodeMPRbCBU Title of the discipline in the academic curriculum Project Management Starts in semester 7 Ends in semester 7 ECTS4.0 Type Compulsory 30 0 60 60 Анотация Дисциплината запознава студентите с основите на управлението на проекти. Придобиват се познания и умения относно системния подход в управлението на проекти във всичките фази от жизнения им цикъл. Създава се отношение към спецификата на управлението на проекти и професионалистите в организацията, които отговарят за управлението на човешки ресурси. Annotation Students learn the fundamentals of project management. Knowledge and skills are acquired on the system approach in all phases of a project's life cycle. An approach to the specific features of project management is developed as well as to the communication with experts responsible for the human resources in an organization. 30 30 0 60 60 Катедра Градоустройство Department Urban Planning Principal lecturer Assoc.Prof. Dr. Pavel Dimitrov Водещ преподавател доц. д-р Павел Димитров Самостоятелна подготовка Аудиторни часове (общо) Academic hours(total ) Individual independant study LecturesЛекции 30 Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars Форма на оценяване Изпит Form of assessment Exam URBMPRbCBU7U.pdf - -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages Урбанизъм*UACEG, 26.6.2006 , A- 2452 MPRbCBUUrbanism
 3. 3. Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ Благой Георгиев Петков УРБ 10047, Елеан Христов Гагов УРБ 10116 стр. 2 / 16 I. УВОД. ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ a. Управление на проекти i. Понятие за проект Проектът включва процесни и проектни дейности; Винаги е ограничен от ресурси; Включва планиране, изпълнение и контрол; Проектът се стреми към цели, които иначе не биха могли да бъдат постигнати вход  проект  изход. Възникнали са Удовлетворяване на Удовлетворени Потребности Потребностите Потребности (в среда на множество ограничения) - финансови ограничения - времеви - нормативни - логистични вход  проект  изход. - средата е обезпечена Проект – ограничени във времето усилия (действия), насочени към създаването на уникален резултат (продукт или услуга). Проектът има ясно дефинирано начало и край. Край, когато целта е удовлетворена или се осъзнае, че не може да бъде удовлетворена, или когато потребностите от проекта изчезнат. Екипът, който реализира проекта се разпуска. Проектът е уникален, т.е. създава нещо, което не е било създавано преди. Проектът се характеризира и с етапи на осъществяване – постепенно изпълнение. ii. Видове проекти 1) по обем – малки, големи, мега 2) по участници – национални, международни 3) по срок на изпълнение – краткосрочни (обикновено под една година) и дългосрочни 4) ангажират различни йерархични нива в администрацията 5) в зависимост от ангажираните хора – един, двама, много, всички iii. Програми. Подпроекти 1) програми – група от проекти, но не механично обединени, а с цел постигане на по-добър резултат 2) подпроекти – много често отделните етапи се обособяват като подпроекти, наемат се чужди / външни изпълнители с цел диверсификация на риска
 4. 4. Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ Благой Георгиев Петков УРБ 10047, Елеан Христов Гагов УРБ 10116 стр. 3 / 16 иницииране, планиране, изпълнение, контрол + действия на завършваща фаза (прекратяване) ↑ контрол iv. Управление на проекти 1) Управление на интеграцията на проекта: i. Разработване на план ii. Изпълнение на плана iii. Контрол на промените в плана 2) Управление на обхвата – гарантира, че ще се извърши цялата работа по проекта и ще се извърши само необходимата за изпълнение на проекта: a. Планиране на обхвата b. Дефиниране на обхвата c. Проверка на обхвата 3) Управление на времето – процеси, които гарантират навременното прилагане на проекта: i. Дефиниране на дейностите ii. Изясняване на последователността iii. Оценка на времето необходимо за изпълнението на всяка дейност iv. Изготвяне на разписание – план-график v. Контрол на изпълнението на план- графика 4) Управление на разходите – изпълнение в рамките на дефиниран и одобрен бюджет: i. Планиране на ресурсите (не само финансови) ii. Оценка на разходите iii. Съставяне на бюджет на разходите iv. Контрол на разходите 5) Управление на качеството – изпълнение с необходимото качество. Критерии за качество, ако проекта удовлетворява напълно целите: i. Планиране на качеството (обективни критерии, т.е. те да бъдат оценими) ii. Гарантиране на качеството; „Six Sigma” – програма за гарантиране на качеството. Тя е 90% статистика + 10% управление Вижте следните линкове (информация за «Тотално Управление на Качеството и „Six Sigma”): http://store1.data.bg/petkovstudio/projects/2008/teoriq.na.upravlenieto/index_files/Pa ge1054.htm http://store1.data.bg/petkovstudio/projects/2008/teoriq.na.upravlenieto/index_files/dn evnik.zip
 5. 5. Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ Благой Георгиев Петков УРБ 10047, Елеан Христов Гагов УРБ 10116 стр. 4 / 16 http://store1.data.bg/petkovstudio/projects/2008/teoriq.na.upravlenieto/index_files/%e f%f0%e8%eb%ee%e6%e5%ed%e8e%207.TQM.pdf http://store1.data.bg/petkovstudio/projects/2008/teoriq.na.upravlenieto/index_files/%e f%f0%e8%eb%ee%e6%e5%ed%e8e%208.W.pdf http://store1.data.bg/petkovstudio/projects/2008/teoriq.na.upravlenieto/index_files/%e f%f0%e8%eb%ee%e6%e5%ed%e8e%209.lii.net_deming.pdf http://store1.data.bg/petkovstudio/projects/2008/teoriq.na.upravlenieto/index_files/%e f%f0%e8%eb%ee%e6%e5%ed%e8e%2010.quality-bg.com.pdf http://store1.data.bg/petkovstudio/projects/2008/teoriq.na.upravlenieto/index_files/%e f%f0%e8%eb%ee%e6%e5%ed%e8e%2011.%e8%e7%e2%e0%e4%ea%e0%20%e e%f2%20www.juran.com.pdf Забележка: възможно е да Ви е нужна регистрация в www.data.bg за да изтеглите файловете iii. Качествен контрол 6) Управление на човешките ресурси: i. Организация и планиране ii. Набиране на персонал iii. Формиране на екипи 7) Управление на комуникациите – навременното генериране, събиране, разпространение, съхранение и т.н., на информация във и за проекта: i. Планиране на комуникациите ii. Планиране на разпределение на информацията iii. Отчитане на разпределението 8) Управление на риска – идентифициране, анализ и действия за предотвратяване на риска: i. Управление на риска ii. Идентифициране на риска iii. Процес и анализ на риска – качество и количество iv. Преодоляване на последиците от настъпване на рискови събития v. Контрол 9) Управление на доставките извън организацията реализираща проекта: i. Планиране на доставките ii. Идентифициране на доставчиците iii. Избор на доставчици iv. Сключване на договори v. и т.н. до … vi. Контрол
 6. 6. Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ Благой Георгиев Петков УРБ 10047, Елеан Христов Гагов УРБ 10116 стр. 5 / 16 b. Възможни участници в проекта i. Възложител: този, който е осъзнал потребностите (1); не е задължително финансиращ орган; може частично; друго нефинансово участие, апортна вноска (земя, право на строеж, вкарване в регулация и т.н.); би трябвало да има достатъчно средства за контрол върху изпълнението на проекта – гражданско общество; единствено средство за контрол у потребителя; 1) Възникнали потребности, които трябва да бъдат удовлетворени 2) Обкръжаваща среда: a. Политическа  политическа; някой проекти не / зависят силно b. Екологичен; Натура 2000 (оригинален термин Nature = природа) c. Териториален, пространствени координати; тук можем да включим и инфраструктурата i. Спорове защо Кремиковци е „плеснато” тук ii. Нефтохим  танкери iii. Можем ли да направим СПА-хотел до Мини Марица Изток? ii. Потребител(и) – може да съвпада с възложител; този, който ползва пряко продукта на проекта; iii. Инвеститор (може и самия възложител); финансиращ орган; и инвеститора би трябвало да има достатъчно средства за контрол iv. Изпълнители: две групи от фигури с различни функции – ръководител (мениджърски екип), координиращи, може и представителни функции и  експерти; същинските изпълнители; субординация, начин на вземане на решение; различни форми (А) само главния мениджър раздава задачите, но няма как да се избегнат т.нар. оперативки преди всичко отговорност за крайното решение, дори и другите да знаят по-доброто решение, те не носят отговорност  възможно е четирите участници да съвпадат с едно лице; c. Цикъл (живот) на проекта – периодът от старта на проекта, до самия край  много ясно дефинирани i. Подетапи, разделяне; d. Управление на интеграцията на проекта – правилно координиране на всички елементи от проекта; да сме сигурни, че са изпълнени очакванията от реализацията на проекта; основни процеси: 1) разработване на план; 2) изпълнение на план; 3) интегриран контрол на промените. Всеки един от тези процеси:
 7. 7. Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ Благой Георгиев Петков УРБ 10047, Елеан Христов Гагов УРБ 10116 стр. 6 / 16 а) вход (INPUTS), с какво трябва да разполагаме; б) инструменти и техники (TOOLS AND TECHNICS); в) резултати (OUTPUTS) Характерни особености: А. Входове Б. Средства и техники В. Изход 1. Разработване на план на проекта Указания за изпълнение на плана; Всички взети решения на етапа на планирането се документират; документ, наречен план; Итеративен процес, някой неща се повтарят, докато достигнем до вярното решение; Документираме всички допускания (икономическа криза, никой не вярва в допускания сега); аксиоми в математиката, неща, които не можем да докажем, но сме сигурни в тях; План – да се улесни комуникацията на всички участници; Планът служи като база да се измерва развитието, контрол – изпълнихме проекта на 100%; преизпълнение на петилетката = лошо планиране, занижени параметри; аналогично с бюджетния излишък; 1,3 млрд., които не трябваше да ни ги събират (общо надвишение приходи>разходи с 5-6 млрд.лв.; 1,3 ще бъдат преразпределени) Изходни данни от други процеси на планиране (WORK BREAK DOWN STRUCTURE, разбиване на най- елементарни дейности; част от планиране на времето; пример с приготвянето на чай; да осъзнаем всички стъпки с техните алтернативи – използване на чайник, микровълнова и т.н.), CASH FLOW FORECAST – прогноза на паричните потоци, приблизителен бюджет, колко и кога; Историческа информация, данни случили се преди нас (не преди 5 века), включително статистическа информация – да осъзнаем необходимостта от проект, да докажем допусканията; в големите проекти, АЕЦ – грешка от половин % е милиарди; точни прогнози; може да послужи и при избор от възможни алтернативи; Статистика – подпомага вземането на решения (дали един проект е необходим – също стъпва на историческа информация; пример: чиновник от ЕС, който не познава София  завод за отпадъци в София; Организационни политики (различни за различните организации): човешки ресурси, контрол на качеството (финансов контрол – фирми и организации, които подлежат на задължителен одит; пример – одиторите Методология за планиране: собствени методологии на големите компании; всеки структуриран подход за управление на екипа; шаблонни форми, които трябва да напълним с информация; симулации Монте Карло, статистически; Знания и умения на участниците в проекта; среда, в която да могат да взаимодействат, комуникационна, видеовръзка и т.н.; нужда от експерт в дадена област, случай, в който без него не можем; Информационна система за управление на проекти; MS Project; има и безплатни; събиране, интеграция и разпространение на данни; COLABORATION SOFTWARE – възможност редакциите да се виждат on-line, подсказки, ако трябва да свършим нещо, възможности за разговори, бележки; Всеки да получи нужната, а не тонове информация; Управление на добавената стойност – отчита изменение в проекта; План – формален и одобрен (от възложител, инвеститор), преди това е хвърчащ лист Задължителни елементи: цели, необходимост; задачи, разбивка; разходи, бюджет; стратегия, подход; MILESTONES, ключови моменти, етапи; екип от експерти (качества / поименно); план за управление на риска; съпътстващи планове; календарен график; план за управление на качеството, човешки ресурси, доставки; Допълнителни детайли: техническа документация; документи за стандарти;
 8. 8. Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ Благой Георгиев Петков УРБ 10047, Елеан Христов Гагов УРБ 10116 стр. 7 / 16 държат на писмен договор и не можем да минем само с устен договор и фактура); особено важни проблеми при повече от една организация, подизпълнители, пример: отчет на всяка седмица, да се предвидят процедури; CONSTRAINS – ограничителни условия; произлизат от обкръжаващата среда: краен срок (пример: ФАР, ние им пращаме проект, те ни го връщат за подобряване, а времето си лети до твърдия край); дали можем да намалим срока при промени, твърдо начало, край; Бюджет, максимална сума; Ограничението никога не е само едно; Допускания – CONSUMPTIONS – не можем да ги докажем; Политика, конюнктура, природа, климат и т.н. 2. Изпълнение на плана Процесът, който е най-силно повлиян от предмета (практико-приложна област), с него създаваме продукта; изразходва се по- голямата част от проекта Изходите на (1); План, допълнителни детайли; Организационни политики (не е задължително да бъдат дефинирани в (1)), два вида действия: превантивни – намаляват вероятността от настъпване на рискови събития; анализ на риска – съществен в ЕС проекти; добра оценка  възможности за рекация; Проект  обкръжаваща среда  действия, да се върнем в предишна ситуация; Понякога се налагат още преди изпълнението на плана Основни мениджърски умения – лидерство, не е лесно да се ръководят много хора; Знания за продукта, който ще се създава; Система за възлагане на задачи; кой на кого „заповядва” Провеждане на регулярни срещи за преглед на статуса на проекта; колко често – зависи от проекта; Информационна система за управление на проекта; дори и когато са 2-3-ма души; малки екипи – разнородни дейности (а не тесни, специализирани) – по-сложно координиране; Организационни процедура – формални и неформални Резултати от работата; Заявки за промяна (обикновено се раждат при самото изпълнение) – разширяване на обхвата; промяна на срокове, календарен график, бюджет (обикновено – увеличаване)
 9. 9. Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ Благой Георгиев Петков УРБ 10047, Елеан Христов Гагов УРБ 10116 стр. 8 / 16 Контрол на промените Въздействие на средата; в 99% от случаите се налагат промени, които задължават  контрол; Оценка на факторите, които биха влияли; Въздействие на факторите, които биха влияли; Да намерим начин, по който да разберем дали те са изпълнени План (какво контролираме), основни подетапи, дейности; ресурси, наличие на договори, разполагане във времето; Отчет за изпълнение; доклади по определени параметри; по информационна система, външни оценители и т.н.; Заявки за промяна: устни, писмени, в електронен вид, задължителни / препоръчителни; отново  управленско решение Система за мониторинг на промените; контрол; документирани правила; система за оценки, как разбираме, че нещо е изпълнено добре; Измерване на изпълнението – налагат ли се корективни действия, промяна в плана; Несъществени отклонения, при които не се налагат промени; Допълнително планиране, корекция на срокове, промени и т.н.; Информационна система Актуализация на плана на проекта; техническа документация; Корективни действия; мерки за компенсиране на закъснение, разходван бюджет, лошо качество; Научените уроци; изводи, така че ние или други да не допускат същите грешки; дисциплина – как да се учим да мислим; Ретроспективен прожектор – извършваме машинално това действие в нашия живот, но не и в работата си – да споделим с екипа  да опишем случилото се, можем и ние да забравим (веднага, след като свършим, до като проблемът не е „пресен”); тънкости и детайли e. Управление на обхвата на проекта – процесите, и то само необходимите, гарантиращи успешното завършване на проекта
 10. 10. Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ Благой Георгиев Петков УРБ 10047, Елеан Христов Гагов УРБ 10116 стр. 9 / 16 II. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА. ПОТРЕБНОСТИ Настоящата разработка представлява проект за изпълнение на идейната фаза на концепция за развитие на Единичен археологически паметник на културата от национално значение №611 „Територия на Форумен Комплекс”, разположен до и под площад „Централен”, град Пловдив, обявен, ДВ, бр. 6/95 г.; прот. от 22.06.98 г. на НСОПК (Шифър: ГПК - А*, ОЗ - А 4, ОЗ - Ж1, ПК - ПГИ), който е публична държавна собственост и в момента е експониран фрагментарно. Концептуална схема за устройствено развитие на територията Развитие на подземно ниво
 11. 11. Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ Благой Георгиев Петков УРБ 10047, Елеан Христов Гагов УРБ 10116 стр. 10 / 16 Концепцията е изготвена по задание на Катедра "История и Теория на Архитектурата" в архитектурния факултет на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София, като част от модула „Културно наследство” в летен семестър, III курс на специалността Урбанизъм, и е приложена в цифров вид (два диска). Основните потребности са най-добре четими от изготвената след подробен анализ проблемна карта: III. ЦЕЛ, ПОДЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Освен описаните цели и задачи в концепцията, а именно: ЦЕЛ: Изграждане на единна концепция за съхраняване, изява на културно-историческите ценности и социализация на Римския Форум в град Пловдив като интегрална част от съвременната градска тъкан; ЗАДАЧИ: Проучване на територията на паметника в нейната цялост – обхват, ландшафтни и визуални контакти, традиционни обемно-пространствени съотношения, както и мястото и в градската структура Исторически и социално-икономически аспекти Паметникът и неговата среда като културно-историческа ценност, връзка с други архитектурни и художествени паметници Автентичност и утилитарна стойност, памет на средата Традиционни и възможни функции
 12. 12. Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ Благой Георгиев Петков УРБ 10047, Елеан Христов Гагов УРБ 10116 стр. 11 / 16 Извеждане на културно-историческия потенциал, анализ и оценка на съвременното състояние и формулиране на основните проблеми и предизвикателства Социализиране на паметник и интегрирането му в националната туристическа мрежа, визия за устойчиво развитие Предложения за консервационни, реставрационни и адаптационни работи и степен на намеса … следва да се изведат следните подцели, свързани с количествено измерими показатели, характеризиращи изпълнението на проекта и неговите социално- икономически ползи за обществото. Когато те бъдат приети (формализирани) се превръщат в резултати на проекта:  конкретна стойност запазени и създадени нови места за паркиране и гариране, бр. както и относителни показатели, хил.лв. инвестиции в нови и реконструирани съоръжения / бр., кв. м. отнета застроена площ / бр., както и други кръстосани с устройствените показатели кота корниз, РЗП, застроен обем, Кинт.; същото важи и за следващите точки  конкретна стойност запазени и създадени нови работни места по време на изпълнението на проекта (строителството) и в перспектива (експлоатацията)  конкретна стойност запазени и създадени нови търговски, административни и експозиционни площи, кв.м.  конкретна стойност запазени и създадени нови пешеходни и озеленени обществени пространства и т.н., кв. и линейни м., кръстосани към жители / посетители В разработката по модула „Културно наследство” има приложено реално и мащабно обемно-застроително решение и тези стойности лесно могат да бъдат изчислени, но идеята е при преминаване от концепция към проект, те да бъдат одобрени от участниците, а именно: IV. УЧАСТНИЦИ a. Възложители: собствениците, а именно държавата (публична държавна собственост), общината, частни собственици – БТК , хотел „Тримонциум” и други, които евентуално се засягат (възможност да се избегне отчуждаване) b. Потребители: а. + обществото c. Инвеститори: а. + финансиращи организации d. Изпълнители: цяла верига, оглавена от основен изпълнител, който да възлага; препоръчително участие на общински власти / НИПК с цел по-лесно съгласуване; възможно частни собственици – сами да изпълняват своите одобрени от всички а. и други органи по реда на закона инвестиционни инициативи
 13. 13. Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ Благой Георгиев Петков УРБ 10047, Елеан Христов Гагов УРБ 10116 стр. 12 / 16 V. СРОК, ФАЗИ И РЕЗУЛТАТИ Трите основни фази са планиране, изпълнение и финализиране на проекта, като само устройственото планиране е част от първата фаза. Изпълнението се разделя на конкретни инвестиционни проекти стартиращи с проучване и проектиране, което се съобразява с настъпилите промени в предходните изпълнени части. Освен вече изброените показатели за оценка на резултатите, могат да се въведат и неколичествени такива, на база статистическо проучване и експертна оценка. Те могат също да доведат до актуализации в проекта или до нов проект (проучвания във финалната фаза, постоянен процес на обновяване). Това личи най-добре от следните интегрирани схеми: В проекта могат да се поставят множество допълнителни условия. Едно такова е свързано със срока на изпълнение – около 5 години. В нашия случай това е довело до отпадане на дейности, дори до отпадане на цели подобекти – озеленяването на бившия паркинг пред централния вход на хотел „Тримонциум”. Срокът умишлено не е поставен конкретно, а около 5 години, защото някой финансиращи организации са склонни да се включат след завършването на първата фаза, освен това в строителството закъснения в графика не са рядкост, но те могат да бъдат компенсирани с работа в почивните дни, което разбира се, от своя страна би довело до оскъпяване на проекта, но и тези негативни ефекти могат да бъдат минимизирани със залагане на реалистични неустойки.
 14. 14. Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ Благой Георгиев Петков УРБ 10047, Елеан Христов Гагов УРБ 10116 стр. 13 / 16 Друго такива условия са етапност – все пак това е центъра на града и приоритетно изграждане на паркингите, но понякога самите условия могат да бъдат в конфликт и трябва да бъдат степенувани. Поради ограничението в продължителността се налага вторият паркинг да се изпълнява успоредно с други подобекти. VI. КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ Предимствата от съставянето на подробен календарния график могат да бъдат илюстрирани в най-пълна степен със строителни инвестиционни проекти – повтаряне на еднотипни, добре описани по отношение на ресурси и срок дейности, но в нашия случай сме в идейна фаза на концепция на устройствено планиране и колкото по-късно във времето отиваме – толкова графикът става по-груб по отношение на разбиване на дейности. В строителството на-често се използва мрежови график (и преминаване към линеен по методика), при който може да се изчисли как би се отразило закъснението на всеки един ресурс към изпълнението на проекта. № по ред Вид дейности Особености 1 I. Проучване и планиране за целия обект Стигат до задания за отделните подобекти 2 Геоложки проучвания Задължителни, предвид слаби почви и високо водно ниво 3 Възлагане 4 Изработване 5 Приемане 6 Предварителни проучвания на паметниците на културата С цел по-добра работа и съгласуване; детайлни проучвания, специфични за всеки подобект 7 Възлагане 8 Изработване 9 Приемане 10 Изработване на ген.план и ПУП Краен продукт по I., основа за допълнително финансиране, да имат и нетехническо резюме 11 Възлагане 12 Изработване 13 Обществени обсъждания Успоредно с изработване 14 Одобряване от ОС 15 Съгласуване По законови изисквания 16 Собственици 17 Експлоатационни дружества 18 Национален Институт за Паметниците на Културата 19 МО и МВР - секретна инфраструктура 20 Изработване на тръжна документация за възлагане на проучв.и пр.на подобекти Улеснява началната работа по II., позволява застъпване и по-кратки срокове
 15. 15. Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ Благой Георгиев Петков УРБ 10047, Елеан Христов Гагов УРБ 10116 стр. 14 / 16 21 II. Проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на отделните подобекти Същинска фаза на проекта 22 А. Паркинги Приоритетни обекти 23 А1. Северен паркинг С това си местоположение решава паркирането за цялата централна градска част 24 проучване, проектиране и одобряване на инв.проект Избор на точно местоположение, предварително, така че да не се засягат археологически пластове 25 нулев цикъл 26 оформяне и обезпечаване на строителната площадка 27 земни работи 28 секретна инфраструктура и подготовка на инф.с-ма Дори и да не се предвижда секретна инфраструктура – работа по информационната система 29 изолации Хидроизолация, високо водно ниво 30 ВиК и ел.връзки 31 изпълнение на фундамент 32 кофражни, 33 армировъчни и 34 бетонови работи 35 груб строеж 36 кофражни, армировъчни и бетонови работи 37 условно "тежки стени" Изпълняват се в грубия строеж – по- кратки срокове 38 покривни работи 39 довършителни работи … въпрос на организация на самите 40 условно "леки стени" … подизпълнители, както и на 41 монтиране на дограми и врати … техните подчинени 42 настилки … подизпълнители 43 облицовки 44 окачени тавани … ефективна 45 инсталации … система за 46 ВиК … контрол 47 ел 48 ОВ 49 интернет и комуникации 50 бояджийски работи 51 мебели и оборудване 52 въвеждане в експлоатация 53 пробна експлоатация 54 приемане на обекта 55 изготвяне и съгласуване на екзекутиви Графична форма, която представя отклонения от проектни размери, по допуски 56 авторски надзор По време на цялото строителство 57 А2. Южен паркинг По аналогия 58 Б. Източна част на Римски Форум и Централен площад, вкл.инф.център Да поеме функции на пощата 59 проучване, проектиране и одобряване на инв.проект 60 нулев цикъл
 16. 16. Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ Благой Георгиев Петков УРБ 10047, Елеан Христов Гагов УРБ 10116 стр. 15 / 16 61 консервация и реставрация на съотв.части от ПК Интегрирано изпълнение със строителството 62 груб строеж 63 довършителни работи 64 въвеждане в експлоатация, като в площите се поместват обектите от Централна поща и инф.център 65 експониране на съотв.части от ПК Социализация, реклама на комплекса 66 В. Търговски пасаж и ПК в двора на х-л Тримонциум По инвестиционно предложение на собственика 67 Г. Реконструкция на Централна поща, вкл.инф.център По обобщени показатели 68 разрушаване със запазване на две от фасадите Временни конструкции 69 изграждане на Централна поща, вкл.инф.център 70 пренасяне на дейности от подобект Б. В реконструираната сграда „Да извадим слона от хладилника, преди да вкараме мишката” 71 Д. Западна част на Римски Форум и Централен площад По аналогия с Г. 72 Е. Група от по-малки паметници на културата Важни за цялостното възприемане на градския център 73 Е1. Реконструкция на подлез при х-л Тримонциум На два етапа, за да се използва подлеза, извършвано и преди, 74 северна част 75 южна част По-сложна, контактна с ПК 76 Е2. Градинката пред бл.16 на ул. Капитан Райчо Е2 и Е3 могат да се приемат като буфери в проекта – каквото финансиране и срок останат за тях; При преизпълнение в кратки срокове и спестени средства – Е4. Озеленяване на бившия паркинг северно от централния вход на хотел Тримонциум 77 Е3. Обновяване на фонтан с римски мозайки и алеи към него 78 Ж. Изграждане на единна информационна система От началото, през всички подобекти 79 III. Оценка и финализиране на проекта 80 Мониторинг на изпълнението* Корекции в плана 81 Мониторинг на влезлите в експлоатация обекти* Контрол, приходи 82 Изготвяне на окончателен доклад Тъй като този проект е пилотен, не сме разработили тази част в подробности 83 Приключване и приемане на проекта 84 Отчет пред: 85 ОС За информация, актуване и заплащане през целия период на изпълнение, включително III. 86 финансиращи организации При положение, че някоя от тях извършва плащанията след завършване на проекта 87 обществеността За информация
 17. 17. Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ Благой Георгиев Петков УРБ 10047, Елеан Христов Гагов УРБ 10116 стр. 16 / 16 VII. РЕСУРСИ И БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА Би следвало бюджетът и движението на финансовите потоци да се получи чрез изчисляване на всички ресурси (от най-малката гайка, през всякакъв вид услуги и такси от рода на право на преминаване и т.н., до работни заплати, всички коригирани със съответните налози) – дисконтиране с уточняване кога точно се извършва плащането (разбито в проценти) – при поръчка, доставка, актуване на етап (скрити работи), на повтарящи се срокове (работни заплати), след контролни замервания и / или изтичане на гаранционния срок. Бюджетирането в настоящата разработка е извършено на базата на експертна оценка – използван е опита на авторите като консултант-брокери недвижими имоти, придобитите знания в трудовия стаж на Благой Петков като технически ръководител и организатор строителство, и съдействието на инж. Георги Петков, гл. инспектор „Ремонти” в Община Пловдив – Район „Централен”, Маргарита Даскалова, дългогодишен служител в НИПК и арх. Добринка Петкова, член на Българския комитет на ИКОМОС. VIII. ТЕХНИКИ, МЕТОДИ И ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА Настоящият проект е разработен с помощта на софтуерен пакет MS Project 2003. Използваната литература е приложена в цифровия носител.
 18. 18. ID Вид дейности Продължителност Начало Край Връзки Изпълнител(и) Приблизителна стойност, хиляди лв. 1 I. Проучване и планиране за целия обект 270 days Mon 01.6.09 Fri 11.6.10 180,00 лв 2 Геоложки проучвания 60 days Mon 01.6.09 Fri 21.8.09 60,00 лв 3 Възлагане 20 days Mon 01.6.09 Fri 26.6.09 Общински съвет 5,00 лв 4 Изработване 30 days Mon 29.6.09 Fri 07.8.09 3 Проектанстско бюро;Геодезическа фирма - контролно заснемане 53,00 лв 5 Приемане 10 days Mon 10.8.09 Fri 21.8.09 4 Общински съвет 2,00 лв 6 Предварителни проучвания на паметниците на културата 50 days Mon 24.8.09 Fri 30.10.09 5 20,00 лв 7 Възлагане 10 days Mon 24.8.09 Fri 04.9.09 5 НИПК 2,00 лв 8 Изработване 30 days Mon 07.9.09 Fri 16.10.09 7 Проектанстско бюро 17,00 лв 9 Приемане 20 days Mon 05.10.09 Fri 30.10.09 8FS-10 days НИПК 1,00 лв 10 Изработване на ген.план и ПУП 160 days Mon 02.11.09 Fri 11.6.10 9 100,00 лв 11 Възлагане 20 days Mon 02.11.09 Fri 27.11.09 9 Общински съвет 7,00 лв 12 Изработване 60 days Mon 30.11.09 Fri 19.2.10 11 Проектанстско бюро 76,00 лв 13 Обществени обсъждания 10 days Mon 25.1.10 Fri 05.2.10 12FS-20 days Проектанстско бюро 6,00 лв 14 Одобряване от ОС 20 days Mon 22.2.10 Fri 19.3.10 12 Общински съвет 1,00 лв 15 Съгласуване 40 days Mon 22.3.10 Fri 14.5.10 14 6,00 лв 16 Собственици 10 days Mon 22.3.10 Fri 02.4.10 14 Проектанстско бюро 1,00 лв 17 Експлоатационни дружества 20 days Mon 22.3.10 Fri 16.4.10 14 Проектанстско бюро 1,00 лв 18 Национален Институт за Паметниците на Културата 40 days Mon 22.3.10 Fri 14.5.10 14 Проектанстско бюро 3,00 лв 19 МО и МВР - секретна инфраструктура 20 days Mon 22.3.10 Fri 16.4.10 14 Проектанстско бюро 1,00 лв 20 Изработване на тръжна документация за възлагане на проучв.и пр.на подобекти 20 days Mon 17.5.10 Fri 11.6.10 15 Проектанстско бюро 4,00 лв 21 II. Проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на отделните подобекти 915 days Mon 14.6.10 Fri 13.12.13 20 12 544,50 лв 22 А. Паркинги 900 days Mon 14.6.10 Fri 22.11.13 20 1 580,00 лв 23 А1. Северен паркинг 480 days Mon 14.6.10 Fri 13.4.12 20 790,00 лв 24 проучване, проектиране и одобряване на инв.проект 60 days Mon 14.6.10 Fri 03.9.10 20 Проектанстско бюро 3,50 лв 25 нулев цикъл 140 days Mon 06.9.10 Fri 18.3.11 24 300,00 лв 26 оформяне и обезпечаване на строителната площадка 20 days Mon 06.9.10 Fri 01.10.10 24 Строителна фирма 12,00 лв 27 земни работи 30 days Mon 04.10.10 Fri 12.11.10 26 Строителна фирма 63,00 лв 28 секретна инфраструктура и подготовка на инф.с-ма 20 days Mon 18.10.10 Fri 12.11.10 26FS+10 days Фирма изп.на инф.с-ма 14,00 лв 29 изолации 60 days Mon 18.10.10 Fri 07.1.11 26FS+10 days звено изолации 17,00 лв 30 ВиК и ел.връзки 100 days Mon 01.11.10 Fri 18.3.11 26FS+20 days звено инсталации 4,00 лв 31 изпълнение на фундамент 40 days Mon 15.11.10 Fri 07.1.11 27 190,00 лв 32 кофражни, 20 days Mon 15.11.10 Fri 10.12.10 27 звено зид.-кофр. 34,00 лв 33 армировъчни и 10 days Mon 29.11.10 Fri 10.12.10 27FS+10 days звено арматуристи 43,00 лв 34 бетонови работи 20 days Mon 13.12.10 Fri 07.1.11 33;32 звено зид.-кофр. 113,00 лв 35 груб строеж 140 days Mon 10.1.11 Fri 22.7.11 34 292,00 лв 36 кофражни, армировъчни и бетонови работи 120 days Mon 10.1.11 Fri 24.6.11 34 Строителна фирма 237,00 лв 37 условно "тежки" зидове - носещи и тухлени 120 days Mon 07.2.11 Fri 22.7.11 34FS+20 days звено зид.-кофр. 34,00 лв 38 покривни работи 20 days Mon 27.6.11 Fri 22.7.11 36 звено зид.-кофр. 21,00 лв 39 довършителни работи 130 days Mon 25.7.11 Fri 20.1.12 36;37;38 186,50 лв 40 условно "леки" стени - преградни и фасадни 30 days Mon 25.7.11 Fri 02.9.11 36;37;38 звено монтажници 5,00 лв 41 монтиране на дограми и врати 10 days Mon 05.9.11 Fri 16.9.11 40 звено монтажници 17,00 лв 42 настилки 20 days Mon 19.9.11 Fri 14.10.11 41 Строителна фирма 54,00 лв 43 облицовки 40 days Mon 19.9.11 Fri 11.11.11 41 Строителна фирма 17,00 лв 44 окачени тавани 20 days Mon 19.9.11 Fri 14.10.11 41 звено монтажници 19,00 лв 45 инсталации 80 days Mon 19.9.11 Fri 06.1.12 41 52,00 лв 46 ВиК 40 days Mon 19.9.11 Fri 11.11.11 41 звено инсталации 11,00 лв 47 ел 40 days Mon 03.10.11 Fri 25.11.11 41FS+10 days звено инсталации 13,00 лв 48 ОВ 40 days Mon 17.10.11 Fri 09.12.11 41FS+20 days Строителна фирма 23,00 лв 49 интернет и комуникации 30 days Mon 28.11.11 Fri 06.1.12 48FS-10 days Фирма изп.на инф.с-ма 5,00 лв 50 бояджийски работи 20 days Mon 12.12.11 Fri 06.1.12 48 Строителна фирма 5,50 лв 51 мебели и оборудване 20 days Mon 26.12.11 Fri 20.1.12 50FS-10 days звено монтажници 17,00 лв 52 въвеждане в експлоатация 60 days Mon 23.1.12 Fri 13.4.12 51 6,00 лв 53 пробна експлоатация 20 days Mon 23.1.12 Fri 17.2.12 51 Строителна фирма 1,00 лв 54 приемане на обекта 20 days Mon 20.2.12 Fri 16.3.12 53 Общински съвет 3,00 лв 55 изготвяне и съгласуване на екзекутиви 40 days Mon 20.2.12 Fri 13.4.12 53 Проектанстско бюро 2,00 лв 56 авторски надзор 480 days Mon 14.6.10 Fri 13.4.12 20 Проектанстско бюро 2,00 лв 57 А2. Южен паркинг 480 days Mon 23.1.12 Fri 22.11.13 51 Строителна фирма 790,00 лв 58 Б. Източна част на Римски Форум и Централен площад, вкл.инф.център 210 days Mon 23.1.12 Fri 09.11.12 51 2 810,00 лв 59 проучване, проектиране и одобряване на инв.проект 60 days Mon 23.1.12 Fri 13.4.12 51 Проектанстско бюро 16,00 лв 60 нулев цикъл 60 days Mon 16.4.12 Fri 06.7.12 59 Строителна фирма 1 231,00 лв 61 консервация и реставрация на съотв.части от ПК 80 days Mon 02.4.12 Fri 20.7.12 59FS-10 days Реставрационна фирма 156,00 лв 62 груб строеж 30 days Mon 09.7.12 Fri 17.8.12 60 Строителна фирма 1 123,00 лв 63 довършителни работи 20 days Mon 20.8.12 Fri 14.9.12 62 Строителна фирма 154,00 лв 64 въвеждане в експлоатация, като в площите се поместват обектите от Централна поща и инф.център 40 days Mon 17.9.12 Fri 09.11.12 63 Собственик на Централна поща 14,30 лв 65 експониране на съотв.части от ПК 20 days Mon 17.9.12 Fri 12.10.12 63 Реставрационна фирма 115,70 лв 66 В. Търговски пасаж и ПК в двора на х-л Тримонциум 350 days Mon 23.1.12 Fri 24.5.13 51 Собственик на х-л Тримонциум 1 500,00 лв 67 Г. Реконструкция на Централна поща, вкл.инф.център 150 days Mon 17.9.12 Fri 12.4.13 63 3 050,00 лв 68 разрушаване със запазване на две от фасадите 30 days Mon 17.9.12 Fri 26.10.12 63 Строителна фирма 1 112,00 лв 69 изграждане на Централна поща, вкл.инф.център 100 days Mon 29.10.12 Fri 15.3.13 68 Строителна фирма 1 896,00 лв 70 пренасяне на дейности от подобект Б. В реконструираната сграда 20 days Mon 18.3.13 Fri 12.4.13 69 Собственик на Централна поща 42,00 лв 71 Д. Западна част на Римски Форум и Централен площад 105 days Mon 15.4.13 Fri 06.9.13 70 Строителна фирма;Реставрационна фирма 2 810,00 лв 72 Е. Група от по-малки паметници на културата 70 days Mon 09.9.13 Fri 13.12.13 71 558,50 лв 73 Е1. Реконструкция на подлез при х-л Тримонциум 70 days Mon 09.9.13 Fri 13.12.13 71 405,00 лв 74 северна част 30 days Mon 09.9.13 Fri 18.10.13 71 Строителна фирма 167,00 лв 75 южна част 40 days Mon 21.10.13 Fri 13.12.13 74 Строителна фирма;Реставрационна фирма 238,00 лв 76 Е2. Градинката пред бл.16 на ул. Капитан Райчо 50 days Mon 23.9.13 Fri 29.11.13 71FS+10 days Реставрационна фирма 117,00 лв 77 Е3. Обновяване на фонтан с римски мозайки и алеи към него 20 days Mon 09.9.13 Fri 04.10.13 71 Реставрационна фирма 36,50 лв 78 Ж. Изграждане на единна информационна система 20 days Mon 09.9.13 Fri 04.10.13 71 Фирма изп.на инф.с-ма 236,00 лв 79 III. Оценка и финализиране на проекта 1240 days? Mon 01.6.09 Fri 28.2.14 194,00 лв 80 Мониторинг на изпълнението* 1205 days? Mon 01.6.09 Fri 10.1.14 Изпълнител на проекта 56,30 лв 81 Мониторинг на влезлите в експлоатация обекти* 456 days? Fri 13.4.12 Fri 10.1.14 Наета фирма за мониторинг 72,00 лв 82 Изготвяне на окончателен доклад 20 days Mon 16.12.13 Fri 10.1.14 75 Изпълнител на проекта 15,70 лв 83 Приключване и приемане на проекта 10 days Mon 13.1.14 Fri 24.1.14 82 26,00 лв 84 Отчет пред: 25 days Mon 27.1.14 Fri 28.2.14 83 Общински съвет;Изпълнител на проекта 24,00 лв 85 ОС 5 days Mon 27.1.14 Fri 31.1.14 82 Изпълнител на проекта;Проектанстски бюра 3,50 лв 86 финансиращи организации 15 days Mon 27.1.14 Fri 14.2.14 82 Изпълнител на проекта;Проектанстски бюра 8,00 лв 87 обществеността 10 days Mon 17.2.14 Fri 28.2.14 85;86 Изпълнител на проекта;Проектанстски бюра 12,50 лв 01.6 01.6 Общински съвет Проектанстско бюро;Геодезическа фирма - контролно заснемане Общински съвет 24.8 НИПК Проектанстско бюро НИПК 02.11 Общински съвет Проектанстско бюро Проектанстско бюро Общински съвет 22.3 Проектанстско бюро Проектанстско бюро Проектанстско бюро Проектанстско бюро Проектанстско бюро 14.6 14.6 14.6 Проектанстско бюро 06.9 Строителна фирма Строителна фирма Фирма изп.на инф.с-ма звено изолации звено инсталации 15.11 звено зид.-кофр. звено арматуристи звено зид.-кофр. 10.1 Строителна фирма звено зид.-кофр. звено зид.-кофр. 25.7 звено монтажници звено монтажници Строителна фирма Строителна фирма звено монтажници 19.9 звено инсталации звено инсталации Строителна фирма Фирма изп.на инф.с-ма Строителна фирма звено монтажници 23.1 Строителна фирма Общински съвет Проектанстско бюро Проектанстско бюро Строителна фирма 23.1 Проектанстско бюро Строителна фирма Реставрационна фирма Строителна фирма Строителна фирма Собственик на Централна поща Реставрационна фирма Собственик на х-л Тримонциум 17.9 Строителна фирма Строителна фирма Собственик на Централна поща Строителна фирма;Реставрационна фирма 09.9 09.9 Строителна фирма Строителна фирма;Реставрационна фирма Реставрационна фирма Реставрационна фирма Фирма изп.на инф.с-ма 01.6 Изпълнител на проекта Наета фирма за мониторинг Изпълнител на проекта 13.1 27.1 Изпълнител на проекта;Проектанстски бюра Изпълнител на проекта;Проектанстски бюра Изпълнител на проекта;Проектанстски бюра 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 Task Split Progress Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone Deadline Управление на проекти - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ ФОРУМ И ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ Стойност x 1 000 = 12 918,50 лв

×