Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 ขั้นตอนภาพศึกฮาเตียน

224 views

Published on

ขั้นตอนการสร้างภาพประกอบสารคดีพิเศษเรื่อง พระเจ้าตากกับศึกฮาเตียน
ตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดีฉบับ 386 เดือนเมษายน 2560

Published in: Education
  • Be the first to like this

10 ขั้นตอนภาพศึกฮาเตียน

  1. 1. 10 ขั้นตอน ก่อนเป็นภาพศึกฮาเตียน เบื้องหลังภาพวาดประกอบสารคดีพิเศษ  นิตยสารสารคดี ฉบับ 363 I L L U S T R A T O R   : K A N T R A T T A N A J U L I N F O S U P P O R T : S U J A N E K A N P A R I T , S R A N T O N G P A N   P R E S E N T A T I O N : S U W A T A S A
  2. 2. 1 PREPARE DATA ทีมงานค้นหาภาพตัวอย่างการแต่งกาย สมัยธนบุรี และอยุธยา ภาพจิตรกรรมเก่า ภาพทางอากาศจากกูเกิลเอิร์ท รวมทั้งภาพถ่ายจากสถานที่จริงของฮาเตียน ซึ่งได้จากนักเขียนคือคุณสุเจน กรรพฤทธิ์ ที่เดินทางไปสํารวจมาด้วยตนเอง  2 BEGIN ROUGH STORY หลังจากนักวาดภาพ และทีมงาน ได้คุยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ ศึกฮาเตียน และฉากเหตุการณ์ ที่ต้องการนําเสนอ ทีมงานกับนักวาดภาพก็เริ่มร่างภาพเพื่อ ทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าเรื่องราว ทั้งหมดจะครอบคลุมประมาณไหน   เรื่องที่หลายคนไม่รู้มาก่อนคือพระเจ้าตาก ยกทัพไปตีเวียดนาม และยังเป็นศึกสําคัญ ทางยุทธศาสตร์ด้วย
  3. 3. 3 LOCATION เมืองฮาเตียนตั้งอยู๋ปากแม่น้ําซางแท่งห์  หันหน้าลงทิศใต้ ด้านตะวันตกมีเขาลูกเล็กๆ ซึ่งทัพพระเจ้าตากไปตั้งกําลังเล็กๆ ด้วย แต่กําลัังหลักอยู่ฝั่งตรงข้ามเมือง จากอีกฝั่งแม่น้ําคือเขาโตเจิว ซึ่งนักเขียนไปยืนดูภูมิประเทศจริงมาแล้ว จึงกําหนดกันว่าภาพน่าจะมองจากมุมนี้ 4 WHAT HAPPEN  จากข้อมูลประวัติศาสตร์ พระเจ้าตากนํา ทัพเรือเข้ามาทางปากอ่าว แล้วตั้งปืนใหญ่ บนเขาโตเจิวยิงไปถล่มเมือง ทีมงานลอง ขยับมุมภาพให้สูงเฉียงขึ้นเพื่อให้เห็น การรบในภาพรวม  นักวาดภาพได้ข้อมูล พอประมาณแล้ว นําโจทย์กลับไป ลงรายละเอียดร่างมาให้ดูในครั้งหน้า
  4. 4. 5 1 S T D R A F T ภาพร่างแรกกลับมา อย่างน่าตื่นเต้น  เริ่มมีคําถามในรายละเอียด อย่างปืนใหญ่ฐานควรมีล้อ หรือไม่มี  พระเจ้าตากควร ประทับอยู่ตรงไหน เรือหน้าตาแบบนี้ได้หรือไม่ แล้วจํานวนละ มุมมองจากนี้ เมืองฮาเตียน ใหญ่เกินไปหรือเปล่า ฯลฯ
  5. 5. 6 CHANGING VIEW จากดราฟต์แรก นักวาดภาพกลับมา ปรึกษาทีมงานใหม่ เพราะอยาก เปลี่ยนมุมมองให้ภาพเข้าไปใกล้ชิด เหตุการณ์มากขึ้น แทนที่จะมองจากมุมสูงเอียงลงมา เขยิบให้เข้าไปอยู่หลังกองกําลัง ที่ตั้งปืนใหญ่มากขึ้น  ทหารจะ ตัวใหญ่ขึ้น และเมืองฮาเตียนจะ ถูกผลักห่างออกไป  7 ADJUST เนื่องจากภาพวาดครั้งนี้ไม่ได้วาด บนคอมพิวเตอร์ ในการปรับแก้ นักวาดภาพ จึงใช้วิธีตัดภาพร่างออกเป็นส่วนๆ เพื่อมาวางเป็นไกด์ ในการผลักระยะ perspective ให้เหมาะสม จะเลื่อน ขยับกองเรือ หรือตัวเมืองฮาเตียน ออกไป ก็ทําได้ง่ายขึ้น จนทุกฝ่ายพอใจ   กลับไปทําดราฟต์สอง
  6. 6. 8  COLOR นักวาดภาพเริ่มลงสี และเก็บรายละเอียด ของภาพ  ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลา มากกว่าที่ประเมินกันไว้  ยังดีที่ทีมงาน เริ่มทํางานล่วงหน้ากันมาหลายเดือนแล้ว ทําให้พอมีเวลาเผื่อก่อนปิดต้นฉบับ ของเดือนเมษายน 9  DRAWING FINISH ในที่สุดนักวาดภาพก็วาดภาพทั้งหมดเสร็จ ทันเวลา  ภาพปืนใหญ่พ่นไฟ ยังเป็นข้อ ถกเถียง แต่เพื่อให้เห็น action การยิง ฉากศึกฮาเตียนเป็นฉากกลางคืน แต่การ ลงสีจะลงสว่างไว้ก่อน เพื่อมาปรับในคอมพิวเตอร์อีกครั้ง โดยภาพวาดจะถูก สแกนเป็นไฟล์ดิจิทัล ถือว่าเสร็จงาน ในส่วนของนักวาดภาพ
  7. 7. 1 0 L A Y O U T ขั้นตอนสุดท้ายคือ การจัดวางภาพประกอบ คําบรรยาย เพื่อให้เป็น ภาพที่บอกเล่าศึก ฮาเตียนสมบูรณ์ที่สุด  F I N A L L A Y O U T F O R P R I N T E D W I T H D E S C R I P T I O N I T " S N O T E A S Y !

×