Danskernes opfattelse af spejdere

1,162 views

Published on

Danskernes opfattelse af spejd. En holdningsundersøgelse lavet af Capacent
for Det Danske Spejderkorps, januar 2010

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Danskernes opfattelse af spejdere

  1. 1. “ 10% af Danskerne kunne i Danskernes meget høj graD forestille sig at blive spejDere opfattelse af spejD “ en holdningsundersøgelse lavet af Capacent for det danske Spejderkorps, januar 2010 Sammendrag af HoldingSunderSøgelSe // 1 / 4
  2. 2. resultat tre ud af fire har ofte om udfordringer, og den opfattelse deler 20 % af dan- et positivt indtryk skerne. en af vores udfordringer af spejdere og er at fortælle og vise danskere, hvad spejder er, hvad vi laver og spejderværdier hvorfor det begejstrer os. det danske Spejderkorps har Sådan blev danskerne spurgt fået undersøgt, hvad danskerne danskerne blev bedt om at mener om spejder, hvilke ord de sætte kryds ved tre ord ud af forbinder spejder med og hvor- 19, som de mener passer bedst vidt de kan forestille sig selv at blive spejder. og dårligst på spejdere. baggrunD Kammeratskab topper i det danske Spejderkorps’ udviklingsplan Tre ud af fire har et positivt ind- 72 % af danskerne forbinder 2009-2011 er det en målsætning, at 20% tryk af spejdere og spejder- spejder med kammeratskab. På flere unge og voksne i 2011 har en positiv værdier. det vil sige, der er en andenpladsen kommer natur. holdning til spejder, sammenlignet med markant opbakning til spejderne i befolkningen. en måde vi kan 2009. derfor har korpset undersøgt, hvad Er vi moderne? danskerne mener om spejdere. øge danskernes opbakning på, 60 % af danskerne forbinder ikke er ved at tage udgangspunkt i spejder med noget moderne. resultatet bygger på 1055 besvarelser fra den del af undersøgelsen, der 53 % angiver nørdet, som ét repræsentativt udvalgte (køn, alder, region, giver os svar på, hvad dan- af de tre begreber, som de ikke uddannelse) danskere fra 16 år og opefter. skerne forbinder og ikke forbin- forbinder spejder med. i undersøgelsen er der ikke skelnet mellem der spejder med. de forskellige spejderkorps. for spejdere handler spejderliv Sammendrag af HoldingSunderSøgelSe // 2 / 4
  3. 3. Danskerne forbinDer spejDer meD KammeraTSKab naTur gode oPlevelSer udfordringer anSvar uniformer og dueligHedSTegn ÅbenHed og ToleranCe læring aT viSe Tillid og aT være Troværdig deT er SjovT PladS Til den enKelTe Danskerne forbinDer ikke spejDer meD begejSTring dagenS gode gerning SamfundSSind Klima og miljø nogeT for alle PoPulærT nørdeT moderne Sammendrag af HoldingSunderSøgelSe // 3 / 4
  4. 4. meDlemspotentiale fortÆller Du om spejDer? Holdningsundersøgelsen viser, at der er et reelt medlemspoten- tiale blandt danskerne. Husk på det, hvis gruppen har ledige plad- ved karin i omstillingen, hvad du ser i én eller flere grene eller hvis i kunne bruge en ekstra hånd. laver i din fritid? Inviter indenfor Hvad enten det er børn eller voksne, i inviterer indenfor, er det er din chef egentlig klar over, at altid en god idé at tage i mod dem som gæster, i gerne vil se igen. du er leder, og har helt styr på at Lav mentorordninger organisere en lejr for en gruppe nogen grupper har god erfaring med, at den nye spejder følges med en erfaren spejder til møderne, for at skabe tryghed og konti- på 47 personer? nuitet i starten, hvor alting ellers kan virke nyt og overvældende. ved din nærmeste kollega, at Definer opgaverne der er også mange grupper, der har gode erfaringer med at defi- jeres seniorer tager alene på hejk nere de opgaver, som de har brug for hjælp til, tydeligt og konkret. til sverige i 15 graders frost? Så kan nye i gruppen vide præcist, hvad de siger ja til. 1 % af de adspurgte er aktive spejdere Udgivet af Tekst Det Danske Spejderkorps Anne Kofod 39 % har været spejdere Juni 2010 Arsenalvej 10 Layout 10 % kunne i meget høj grad forestille sig at blive spejdere 1436 København K Tine Lind info@dds.dk 15 % kunne i nogen grad forestille sig at blive spejdere spejder.dk Foto 19 % kunne forestille sig at deres børn blev spejdere Mads Danquah Sammendrag af HoldingSunderSøgelSe // 4 / 4

×