Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ledersamtaler der skaber energi og motivation

1,023 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ledersamtaler der skaber energi og motivation

  1. 1. ProgramHvad vil være i fokus - Perspektiver på ledersamtaler - Erfaringer og tilgange - Formål med ledersamtaler - Typer af samtaler - Konteksten - Rammen, før, under og efter - Forberedelsen - væsentlig - Hvordan gør man så? - Gode spørgsmål
  2. 2. Den mentale tilstand• Vi skal ud på en vandring – Hvem vil med i næste weekend?
  3. 3. Perspektiver påledersamtaler1. Hvad kendetegner gode ledersamtaler?2. Hvad bidrager gode ledersamtaler til?3. Hvad skaber de gode ledersamtaler?
  4. 4. Formål med en leder-samtaleHvad er formål med ledersamtaler? – Forventningsafstemning: 1. Den nye leder 2. Den erfarne leder, der får en ny lederrolle 3. Lederens rolle i forbindelse med dviklingsplanen, gruppens mål og årsplanen 4. Ledernes holdningen til og rammen for spejderarbejdet 5. Den personlige rolleafklaring 6. Den personlige udvikling og kompetenceafklaring 7. Opfølgning / afviklingssamtale
  5. 5. Typer af ledersamtalerHvad kendetegner de forskellige typer?• Den strukturere/formelle ledersamtale• Den uformelle ledersamtale• Grensamtalen• Ledergruppens samtale
  6. 6. Konteksten• Den nye leder• Den erfarne leder• Laize-faire samtalen• Det strategiske perspektiv
  7. 7. Tilgange• Værdiernes betydning• Anerkendelse• Målfokus• Resultatfokus• Rammefokus
  8. 8. Problemramme → Målramme”Hvorfor har jeg Sætte MÅL for hvad du ønsker i stedet forproblemet?” Skift af fokus betyder at problemetEt spørgsmål, der man scanner efter ”Hvad skal der til for atopretholder og/eller elementer til løsning af nå det mål og hvordanforværrer problemet problemet i stede for gør jeg?” er spørgsmål,”Jeg ville gerne, men….” der bringer dig på ret elementer, der”Jeg kan ikke fordi….” opretholder problemet. kurs.Offer for noget eller Vores forskellige ”Jeg vil- og…”nogens handling, jeg livsområder indeholder ”Jeg vil – så…”skyder skylden på andre. altid byggeklodser til Hvor jeg er årsag til atJeg beskriver og både problemer og til noget sker og sætter målanalyserer årsager og løsninger – spørgsmålet og handlingstringrunde. er hvad vi leder efter. Hvad vil jeg og hvad gørNutids- og jegfortidsorienteret. Nutids- og fremtidsorienteret

×