Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gruppeliv divisionen som gruppeudvikler

726 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gruppeliv divisionen som gruppeudvikler

  1. 1. GruppelivsstienDivisionen som Gruppeudvikler • Skabe relationer • Konkrete tiltag • Forventninger
  2. 2. Hvordan skaber vi relationer  Nedbryde fordomme  Skabe synlighed  Vis interesse og tage ejerskab for gruppernes udfordringer  Involver grupperne
  3. 3. Konkrete tiltag:Begejstrings arrangementer - divisionsturneringer - grendage - leder og seniorer - familie arr.Ved ovenstående har divisionen kun en koordinerende funktion. - divisionssommerlejreKurser - PL/A - ledere - bestyrelser
  4. 4. Netværk for BSF, GK og GLGruppe støtte - etablering af familiespejd - ”Turn Around” situation - genstart af BUS samarbj. - introforløbAd-hoc opgaver - kontakt til kommunerne - Folkeoplysningsloven
  5. 5. Forventninger: Hvad forventer du af din division? Hvad kan divisionen forvente af dig og din gruppe? Hvor meget må en division påvirke en gruppe?

×