Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

06 Ambitiøs lederuddannelse - Guide til udviklingsplaner

833 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

06 Ambitiøs lederuddannelse - Guide til udviklingsplaner

  1. 1. Det Danske spejDerkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse interview med ledere gode spørgsmål at diskutere ambitiøs leDeruDDannelse 01
  2. 2. ambitiøs leDeruDDannelse kan være gilwell kurser eller uDDannelsesmarkeD, men er også temaDage i Divisionen eller leDergruppen. ambitiøs leDeruDDannelse 02
  3. 3. i spejDerbevægelsen uDforDres og uDvikles spejDerne meD learning by Doing, praksislæring. mange leDere i Det Danske spejDerkorps Har selv været spejDere som børn. De kigger tilbage på en masse fantastiske oplevelser, som De gerne vil give viDere til nye generationer. at være leDer er for mange en måDe Hvorpå De kan sige tak for Deres egne spejDerår. ambitiøs leDeruDDannelse 03
  4. 4. vi Har snakket meD en række leDere om spejDerliv og om at tage på kursus alle ledere skal have en ambitiøs ikke kan gøre andet end at sidde in- lyst til det, for jeg vil jo meget gerne uddannelse, der kan supplere de denfor og have skoleundervisning. have lov at udvikle mig på mange personlige erfaringer. lederne skal jeg vil ufattelig gerne kunne formå planer, men igen, det er også bare ikke kun tage ansvar for at skabe at have 10-12-årige piger, der sid- meget sparsomt med tid i forhold til gode spejderaktiviteter for børnene der omkring mig, der tier stiller, fordi uddannelse, og sådan nogen ting.” hjemme i gruppen. De voksne skal det jeg fortæller, det er faktisk ret mikkel 23 år selv have muligheden for og glæden spændende, og det er egentlig ret ved at blive udfordret og inspireret. relevant. og det punkt er jeg meget Der er rigtig mange ledere, der som Det giver ny energi og begejstring langt fra lige nu. Det er én af mine mikkel, har høje krav til den faglig- til både planlægning og møder – og ambitioner, det er en ting, jeg helt hed de leverer ude i grupperne. børnene får gladere ledere og fe- sikkert skal være bedre til, det er at behovet er alt fra konkrete spej- dere aktiviteter. motivere pigerne, når vi har ”skole- derfærdigheder til kommunikations- undervisning”, det kunne jeg godt værkstøjer og konflikthåndtering. mikkel vil rigtig gerne give sine spej- tænke mig at være rigtig god til.” dere nogle fantastiske oplevelser. mikkel 23 år lederne i Det Danske spejderkorps er ambitiøse. De vil gerne være stol- ”jeg vil jo gerne være den leder, der Har du været på nogen kurser? te af det spejderarbejde de leve-rer er ekstremt fagligt kompetent, og i grupperne. men lederne har også så samtidig altså formår at få skabt ”nej ikke egentlig ikke […] og det en udfordring, der hedder tid. de der møder om vinteren, hvor vi er jo ikke på grund af, jeg ikke har ambitiøs leDeruDDannelse 04
  5. 5. mange prioriterer tiden i gruppen over tiden på kursus. Det ændrer ikke på, at der er meget at vinde ved for eksempel at deltage i uddannelses- marked, som michael er begejstret for. ”Det har været kanon, rigtig godt, rigtig, rigtig godt faktisk. Det er rigtig godt. man kan komme ind og prøve alt muligt. Det er ikke sådan, hvor man tag- er på kursus, hvor man kun skal det. Her får man lov til at gå lidt rundt og prøve. man melder sig selvfølgelig til aktiviteterne inden og siger: Det her, har jeg lyst til! Det her, har jeg lyst til! Det her, har jeg lyst til! så man har en hel masse små kurser med hjem i rygsækken. Det synes jeg har været rigtig godt.” michael 20 år når alle ledere i de næste to år skal have en am- bitiøs lederuddannelse, er det fordi lederne i Det Danske spejderkorps er ambitiøse, og fordi det giver energi til spejderarbejdet at komme ud og møde andre ledere og få ny inspiration, så de kan give spejderne nogle endnu bedre oplevelser. ambitiøs leDeruDDannelse 05
  6. 6. ambitiøs leDeruDDannelse i vores gruppe > Hvilken form for uDDannelse Har gruppens leDere Deltaget i De seneste år? > HvorDan Har Dette Haft inDflyDelse på gruppens arbejDe og aktiviteter? > HvorDan kan Hele gruppen få glæDe af, at en eller flere leDere Har været på kursus? > er Der nye aktiviteter, i gerne vil tilbyDe spejDerne? og er Der et kursustilbuD som kan unDerstøtte at i realiserer Det Danske Spejderkorps aktiviteterne? maj 2010 dds.dk spejder.dk > er Der kompetencer, som i savner i Tekst Anne Kofod Tine Lind leDergruppen? og er Der et kursustilbuD i Vasant Kotak korpset som kan unDerstøtte, at i tilegner Idé Tine Lind Anne Kofod jer Disse kompetencer? Foto Andreas Hørup Nilsson Rasmus Rahbek DDS Fotoarkiv ambitiøs leDeruDDannelse 06

×