Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Beta

575 views

Published on

Published in: Investor Relations
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Beta

  1. 1. Doktor Betas liv <br />Välkommen till Doktor Berta liv <br />
  2. 2. Nu ska jag berätta om mej och om mitt liv. Jag heter Doktor Beta. <br />Jag ser ut så<br />
  3. 3. Nu ska jag berätta var jag föddes.<br />Jag föddes i jorden . Jag var 5år. Jag fick mitt namn mitt namn för att det var en Planet som <br />Hete Doktor Beta så jag fick namnen Doktor Beta var roligt att jag fick mitt namn annars hade jag ingen namn. Jag hoppades att jag skulle heta Doktor Selma <br />
  4. 4. Jag var 13 år och när jag började skolan.<br />Jag gick på robot skolan. Jag tycke det var roligt i skolan.<br />Jag gillade att programmera i skolan. Det var kul. <br />Här är jag <br />Min skola hete Robotskolan. <br />
  5. 5. Jag borde på en stor villa. När jag fick en brev så läste jag brevet det såg det att jag ska flytta villadet var tråkigt jag som trivdes där. <br />Här bor jag en villa <br />
  6. 6. Nu ska jag berätta om hur jag träffade Doktor Robot. Jag gick på väg till skolan sedan så träffade jag en robot som grått jag sa vad har hänt han sa ingen vill jodda på min Robot affär sen sa jag att jag vill det. Han trodde inte ögat vill du  ja. <br />
  7. 7. Efter en dag gick jag till skolan och efter det så gick jag till jobbet det var roligt fösta dagen. Mitt jobb var att lämna leksaker till barn och robotar.<br />
  8. 8. Så har mitt liv varit bra och såtligt och kul och rolig <br />

×