Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Session 23 6 englund

Download to read offline

Kan tekniska anordningar i eller utanför fordonet  göra det möjligt att ha körkort för den som på grund av sjukdom inte kan köra trafiksäkert? Dagsläge och en framtidsspaning.
Transportforum 2014

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Session 23 6 englund

 1. 1. Kan tekniska anordningar i eller utanför fordonet göra det möjligt att ha körkort för den som på grund av sjukdom inte kan köra trafiksäkert? Dagsläge och en framtidsspaning Transportforum 2014-01-08 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning
 2. 2. Sjukdomar och körkort • Sjukdomar som omöjliggör körkort • Föreskrift från Transportstyrelsen som reglerar och som implementerar regelverk från EU:s körkortsdirektiv. • Syn, hörsel (sällan), rörelseapparatens sjukdomar, hjärtkärlsjukdomar, diabetes, neurologiska sjukdomar, epilepsi, njursjukdomar, demens och andra kognitiva störningar, dagtrötthetssjukdomar, missbruk/beroende, psykiska sjukdomar, utvecklingsstörning och neuropsykiatriska sjukdomar 1/7/14 2
 3. 3. Sjukdomar och körkort, olika typer av problem • Sjukdomar som innebär ett stabilt, kroniskt problem • Hjärnan hänger inte med, man förstår inte, tar inte in • Man ser för dåligt • Sjukdomar som kan ge problem då och då, i speciella situationer • Man reagerar konstigt, till exempel aggressivt, impulsivt • Dålig syn i mörker • Alkoholism, drogberoende • Sjukdomar som ger plötslig inkapacitering • Hög risk att hjärtat plötsligt stannar eller ”skenar” • Epileptiskt anfall • Plötslig medvetslöshet av annat skäl, lågt blodsocker vid insulinbehandlad diabetes 1/7/14 3
 4. 4. Att beakta • • • • • Särskilt viktigt för de som är sjuka att få köra bil? Hur stor risk innebär sjukdomar? Inte bara äldre Äldre viktig grupp och i starkt ökande Ingen relevant svensk kunskap om hur vanligt det är att sjukdomar orsakar krockar • Fallbeskrivningar • I storleksordningen 15-20% • Passiva säkerhetssystem också skydd mot död och skador där krocken orsakas av sjukdom 1/7/14 4
 5. 5. Hur förebygga krockar som beror på sjukdom? • Idag – hitta de som har trafikfarliga sjukdomar och återkalla körkortet • Många gränsfall • Hitta genom läkares anmälningsskyldighet • Kunde fungera bättre • ”Muntligt körförbud” används för mycket • Polisens anmälningsskyldighet • För sent? • Används kanske för lite 1/7/14 5
 6. 6. Möjlighet ge dispens med begränsat körkort • Kan körandet begränsas med restriktioner för körkortets giltighet? • Dagsljus, geografisk begränsning, med medföljare, utan passagerare, under viss hastighet • Koder på körkortet, eller separat handling • Används sparsamt • Svårt för polisen att kontrollera • Begränsningen ska innebära en tydligt minskad risk som kompenserar för den risk som sjukdomen innebär • Hur veta det? 1/7/14 6
 7. 7. Möjlighet ge dispens med begränsat körkort • Begränsat med villkor till visst fordon med viss utrustning är möjligt • Bra anpassningar som en del (äldre) gör själva • Att bara köra lite • Att bara köra när det är lite trafik • Inte i halka eller mörker • Positiv riskkompensation • Kunde man anpassa fordonen så det alltid blev så? • Om tvingande, kanske ett sätt minska risker vid nedsatt hjärnfunktion? • GPS-styrd begränsning? 1/7/14 7
 8. 8. Olika typer av förebyggande av risker vid sjukdom • System som ”garanterar” att riskhändelser inte inträffar • System som minskar risken • Hur veta att en anpassning verkligen minskar risken • Räcker körtest? • Simulator? • Hur uppnå vetenskap? • Tvingande system • Upplysande system • Särskilt problem för den som har kognitiva nedsättningar • Cognitive overload 1/7/14 8
 9. 9. Anpassade fordon vid nedsatt muskelkraft • Nästan inga gränser för vad som går att göra • Köra med joy-stick, munstyrt, blåsstyrt • Så länge hjärnan hänger med inget körkortsinder formellt • Finns en del problem med processen kring detta 1/7/14 9
 10. 10. Vad finns idag i form av anordningar i fordon som kan hjälpa vid sjukdom? • • • • • • • Automatväxling Avståndshållning Lane-keeping Trötthetsvarnare ISA Alkolås Självkörande bilar 1/7/14 10
 11. 11. Synfältsdefekter, fall • Äldre man som haft en TIA (stroke utan kvarstående symtom) för några år sedan • Kör på en flicka på ett övergångsställe • Bilen bakom reagerade på att han borde sett henne • Visade sig ha bortfall av synförmåga i halva synfältet åt höger • Omedveten om det själv, testad först efter krocken • Hur förebygga? • Andra synproblem? • Låg synskärpa • Dubbelseende 1/7/14 11
 12. 12. Demens, fall • • • • • Äldre man kör in på motorväg åt fel håll ”Spökkörning” I den situation som uppstår blir han ännu mer inadekvat Krockar med flera bilar, dödas Hur förbygga? 1/7/14 12
 13. 13. Diabetes, fall • Diabetiker med lågt blodsocker på grund av för mycket insulin i relation till matintag • Blir personlighetsförändrad • Kör för fort inne i stan, kör av vägen och krockar med ett träd och dör • Hur förbygga? • Möjligt mäta blodsocker kontinuerligt • Koppla till tändningen, varningssystem? 1/7/14 13
 14. 14. Epilepsi, fall • Kvinna som vaknar upp i sin bil efter ett epileptiskt anfall • Under bilen ligger två döda personer som suttit på en parkbänk • Epilepsi ger plötslig medvetslöshet. Ofta utan förvarning • Idag bedömning av risk för nya anfall - ej körkortsinnehav om anfall senaste året/10 åren • Hur förebygga? 1/7/14 14
 15. 15. Fall utanför Leksand • • • • • • • Äldre man som inte har någon känd sjuklighet På väg till uppslitande möte Stannar vid lämna-företräde-skylt Tittar åt vänster, ser bil Tittar åt höger, ingen där, kör Krockar med bilen från vänster, glömt den Förebygga? 1/7/14 15
 16. 16. Särdrag med sjukdomsolyckor – kognitiva brister • • • • • Framför allt i komplicerade trafiksituationer Där det händer oväntade saker Som kräver komplicerade överväganden Snabbt Konflikter med oskyddade trafikanter 1/7/14 16

Kan tekniska anordningar i eller utanför fordonet  göra det möjligt att ha körkort för den som på grund av sjukdom inte kan köra trafiksäkert? Dagsläge och en framtidsspaning. Transportforum 2014

Views

Total views

419

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×