Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bilkörning vid demenssjukdom - studie
baserad på SveDem, Svenska
Demensregistret
41

Dorota Religa MD, PhD
Specialistläkar...
Bild 1
41

4phr; 2014-01-07
Upplägg
Läkare och nollvisionen
Demensbegreppet ( hellre nedsatt
kognition)
Nyheter
SveDem baserad
studie
Nollvision
Nollvisionen i trafiken innebär bland annat att läkare rapporterar till
Transportstyrelsen de patienter som är ...
Ett år på Transportyrelsen
6000-7000 återkallelser (2000-3000 från polisen)
Ca 100 000 villkor
(jämför med 30 000 stroke e...
Vad är demens (kognitiv svikt)?
Sjukdomsprocesser som drabbar hjärnan
Progredierande förlopp
Påverkar högre kortikala funk...
Nuvarande diagnoskriterier
DSM-IV och ICD-10
1.

2.
3.

Betonar nedsättning av intellektuella funktioner från högre nivå
s...
DSM-5 (uppdatering av DSM-IV)
I de nya föreslagna diagnoskriterierna tas ordet demens bort – i
stället
Neurokognitiv sjukd...
Problem vid demenssjukdom som kan
påverka bilkörning
A (activity of daily living) – ADL aktivieteter i dagliga
livet
B (be...
Ökar antalet demenssjuka ?
Data från stora epidemiologiska studier tyder på att incidensen
minskar !
Cambridge, Odense
H-7...
1989-1994
2008-2011

Minskad prevalens av demenssjuka
i den grupp som undersöktes 20 år
efter den första

Lancet 2013
Intelligens
Normal kognitivt åldrande kännetecknas av en primär nedgång av
flytande intelligens (fluid), med endast en min...
Demens diagnostik
Dementia diagnosis differs in men and women and depends on age
and dementia severity: data from SveDem, ...
Svenska Demensregistret
www.svedem.se

För att förbättra
kvaliteten av
diagnostik, vård och
behandling vid
demenssjukdom.
...
*

Män

*
undersökning

Neuropsykologisk

Språklig bedömning

Motorisk bedömning

Funktionsbedömning

EEG

*
Isotopundersö...
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge Universitetssjukhus

10 kap. Demens och andra kognitiva störning...
Studiedesign
Patienter från SveDem registret (20070501-20111231)
med körkort.
I binär logistisk regressionsanalysen, det p...
SveDem Svenska Demensregister
www.svedem.se
utan körkort 34%
med körkort 48%
Vet ej 18%

Name Surname

9 January 2014

17
Dorota Religa

9 januari 2014

18
Resultat

Dorota Religa

9 januari 2014

19
Resultat
Bland 8850 körkortsinnehavare i SveDem under 20072011 gjordes en överenskommelse med läkare om
bilkörning i 80% a...
Slutsats
SveDemdata visade att för majoriteten av demenspatienterna
görs en överenskommelse med läkaren om bilkörning.
I 8...
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge

Orsakerna bakom trafikolycko...
Physicians' Warnings for Unfit
Drivers and the Risk of Trauma
from Road Crashes
Redelmeier et al. NEJM 2012
Totalt 100.075...
Physicians' Warnings for Unfit Drivers and
the Risk of Trauma from Road Crashes.
NEJM 2012
Läkarnas varningar till patient...
Multisjuka äldre och psykisk ohälsa
How community-dwelling seniors with multimorbidity
conceive the concept of mental heal...
Multisjuka äldre och psykisk ohälsa
Enligt respondenternas uppfattning kan begreppet psykisk hälsa definieras
som hur en i...
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge

TrMC –adress:
Trafikmedicins...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Session 23 2 religa

Download to read offline

Bilkörning och demens
Transportforum 2014

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Session 23 2 religa

 1. 1. Bilkörning vid demenssjukdom - studie baserad på SveDem, Svenska Demensregistret 41 Dorota Religa MD, PhD Specialistläkare i geriatrik Ansvarig specialistläkare Trafikmedicinsk Cetrum Geriatriska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Karolinska Institutet Email: Dorota.Religa@ki.se
 2. 2. Bild 1 41 4phr; 2014-01-07
 3. 3. Upplägg Läkare och nollvisionen Demensbegreppet ( hellre nedsatt kognition) Nyheter SveDem baserad studie
 4. 4. Nollvision Nollvisionen i trafiken innebär bland annat att läkare rapporterar till Transportstyrelsen de patienter som är medicinskt olämpliga att inneha körkort.
 5. 5. Ett år på Transportyrelsen 6000-7000 återkallelser (2000-3000 från polisen) Ca 100 000 villkor (jämför med 30 000 stroke eller 25 000 nya demensfall/år) Name Surname 9 January 2014 4
 6. 6. Vad är demens (kognitiv svikt)? Sjukdomsprocesser som drabbar hjärnan Progredierande förlopp Påverkar högre kortikala funktioner Intellektet, personligheten Symptom beror på vilka delar av hjärnan som drabbas
 7. 7. Nuvarande diagnoskriterier DSM-IV och ICD-10 1. 2. 3. Betonar nedsättning av intellektuella funktioner från högre nivå samt tillräckligt uttalad = De kognitiva bortfallssymtomen orsakar en betydande social eller yrkesmässig funktionsförsämring Försämrat minne Minst en av följande kognitiva störningar Afasi (språkstörning) Apraxi (nedsatt motorisk förmåga) Agnosi (oförmåga att identifiera välkända föremål) Nedsatt exekutiv förmåga (planera, organisera)
 8. 8. DSM-5 (uppdatering av DSM-IV) I de nya föreslagna diagnoskriterierna tas ordet demens bort – i stället Neurokognitiv sjukdom (störning) (Neurocognitive disorder) Tre större grupper Lindrig neurokognitiv störning Uttalad neurokognitiv störning Konfusion
 9. 9. Problem vid demenssjukdom som kan påverka bilkörning A (activity of daily living) – ADL aktivieteter i dagliga livet B (behavioral changes)- beteendestörningar C (cognition) – kognitiva störningar D (disease awareness, insight) - sjukdomsinsikt
 10. 10. Ökar antalet demenssjuka ? Data från stora epidemiologiska studier tyder på att incidensen minskar ! Cambridge, Odense H-70 studien i Göteborg och Kungsholmsstudien i Stockholm Orsaken ej helt klar men bättre utbildning och kontroll av cerebrovaskulära riskfaktorer kan vara tänkbara orsaker.
 11. 11. 1989-1994 2008-2011 Minskad prevalens av demenssjuka i den grupp som undersöktes 20 år efter den första Lancet 2013
 12. 12. Intelligens Normal kognitivt åldrande kännetecknas av en primär nedgång av flytande intelligens (fluid), med endast en minimal minskning av kristalliserad intelligens. Fluid intelligens = intellektuella förmågor som krävs för logisk problemlösning i nya situationer Kristalliserad intelligens avser ackumulerade kompetens, kunskap och erfarenhet Ref: Bergman I, et al. The effect of age on fluid intelligence is fully mediated by physical health Arch Gerontol Geriatr. 2013
 13. 13. Demens diagnostik Dementia diagnosis differs in men and women and depends on age and dementia severity: data from SveDem, the Swedish Dementia Quality Registry. Religa D, Spångberg K, Wimo A, Edlund AK, Winblad B, EriksdotterJönhagen M. Dement Geriatr Cogn Disord. 2012;33(2-3):90-5. doi: 10.1159/000337038. Epub 2012 Mar 16.
 14. 14. Svenska Demensregistret www.svedem.se För att förbättra kvaliteten av diagnostik, vård och behandling vid demenssjukdom. Finansiering via Sveriges Kommuner o landsting o Swedish Brain Power REGISTERANSVARIG: Prof. Maria Eriksdotter LANDSKOORDINATOR Ann-Katrin Edlund Dorota Religa 9 januari 2014 13
 15. 15. * Män * undersökning Neuropsykologisk Språklig bedömning Motorisk bedömning Funktionsbedömning EEG * Isotopundersökning MR CT LP Blodkemi bedömning Utökad kognitiv * Andel (%) Kvinnor * 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Utredningar till grund för diagnos, per kön, diagnosdatum under verksamhetsåret 2007-2009. * p<0.05 Religa et al. 2012 Dorota Religa 9 januari 2014 14
 16. 16. Trafikmedicinskt Centrum Karolinska Institutet / Huddinge Universitetssjukhus 10 kap. Demens och andra kognitiva störningar: Demens utgör hinder för innehav Innehav i grupp I kan beviljas vid lindrig demens (med intakt omdöme) Allvarlig (ur trafiksäkerhetssynpunkt) kognitiv störning utgör hinder för innehav. (Uppmärksamhet, omdöme, minne, visuospatiala och psykomotoriska funktioner) Omprövning 1 år. Vid lindrig demens samt vid tillstånd med minnesstörning, där demensutveckling kan misstänkas, ska villkor om läkarintyg föreskrivas …
 17. 17. Studiedesign Patienter från SveDem registret (20070501-20111231) med körkort. I binär logistisk regressionsanalysen, det primära resultatet var om läkarna hade överenskommelse med patienten om bilkörning eller anmäla patienten till Transportstyrelsen med rekommendation om återkallelse av körkort. Variabler som ålder, kön och typ av demens ansågs i modellen Dorota Religa 9 januari 2014 16
 18. 18. SveDem Svenska Demensregister www.svedem.se utan körkort 34% med körkort 48% Vet ej 18% Name Surname 9 January 2014 17
 19. 19. Dorota Religa 9 januari 2014 18
 20. 20. Resultat Dorota Religa 9 januari 2014 19
 21. 21. Resultat Bland 8850 körkortsinnehavare i SveDem under 20072011 gjordes en överenskommelse med läkare om bilkörning i 80% av fallen. I 705 (8,7 %) fall skickades en anmälan till Transportstyrelsen med begäran om indragning av körkortet. Läkaranmälan till Transportstyrelsen gjordes oftast för patienter med frontotemporal demens (23,3%) och i minst utsträckning för patienter med Lewykroppsdemens (4,9 %). p<0,05
 22. 22. Slutsats SveDemdata visade att för majoriteten av demenspatienterna görs en överenskommelse med läkaren om bilkörning. I 8,7 % av fallen görs en begäran om indragning av körkortet till myndigheterna. Av dessa utgör majoriteten patienter med frontotemporal demens. Denna demenssjukdom medför nedsatt sjukdomsinsikt med frontal symptomatologi vilket kan bidra till svårigheter att nå en överenskommelse att inte köra bil, vilket resulterar i att begäran om indragning av körkortet görs. Dorota Religa 9 januari 2014 21
 23. 23. Trafikmedicinskt Centrum Karolinska Institutet / Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge Orsakerna bakom trafikolyckorna …. Unga Bristande erfarenhet Alkohol, narkotika Medelålders Alkohol Somnar bakom ratten Äldre Nedsatt hjärnkapacitet Andra sjukdomar
 24. 24. Physicians' Warnings for Unfit Drivers and the Risk of Trauma from Road Crashes Redelmeier et al. NEJM 2012 Totalt 100.075 patienter fick en medicinsk varning av totalt 6098 läkare. Under 3 års baslinje intervallet fanns 1430 trafikolyckor där patienten var en förare, jämfört med 273 trafikolyckor under 1 års efterföljande intervall, vilket motsvarar en minskning med cirka 45% i årstakt på krascher per 1000 patienter efter varningen (4,76 vs 2,73, P <0,001).
 25. 25. Physicians' Warnings for Unfit Drivers and the Risk of Trauma from Road Crashes. NEJM 2012 Läkarnas varningar till patienter som är potentiellt olämpliga att köra kan bidra till en minskning av efterföljande trauma från trafikolyckor.... ...men de kan också förvärra depressiva besvär och äventyra relation mellan läkare och patient.
 26. 26. Multisjuka äldre och psykisk ohälsa How community-dwelling seniors with multimorbidity conceive the concept of mental health and factors that may influence it: A phenomenographic study. Grundberg A, Ebbeskog B, Dahlgren MA, Religa D. Int J Qual Stud Health Well-being. 2012 Dec 13;7:1-13 Dorota Religa 9 januari 2014 25
 27. 27. Multisjuka äldre och psykisk ohälsa Enligt respondenternas uppfattning kan begreppet psykisk hälsa definieras som hur en individ känner, tänker och agerar och innefattar även en positiv och en negativ aspekt. Sociala kontakter, fysisk aktivitet och optimism kan förbättra den psykiska hälsan Social isolering, åldrande och kronisk smärta kan förvärra den Individuellt beskrivning hur flera kroniska sjukdomar kan påverka livssituation Hälsofrämjande samtal
 28. 28. Trafikmedicinskt Centrum Karolinska Institutet / Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge TrMC –adress: Trafikmedicinskt Centrum S31 – Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge 141 86 STOCKHOLM Tel.: 08 - 5858 6410 Fax.: 08 - 5858 6490 E-mail: trafikmedicin@karolinska.se Web: www.karolinska.se

Bilkörning och demens Transportforum 2014

Views

Total views

471

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×