Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nätverket 24 timmarswebben

922 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nätverket 24 timmarswebben

 1. 1. Nätverket 24-timmarswebben
 2. 2. Schema <ul><li>11.00 - 11.15 Inledning </li></ul><ul><li>11.15 - 12.10 Erik Fors-Andrée </li></ul><ul><li>12.10 - 13.00 Lunch </li></ul><ul><li>13.00 - 14.00 Mattias Jansson </li></ul><ul><li>14.00 - 14.30 Mingelövning </li></ul><ul><li>14.30 - 14.45 Fika </li></ul><ul><li>14.45 - 15.00 Sumering mingelövning </li></ul><ul><li>15.00 - 15.30 Paneldebatt </li></ul><ul><li>15.30 - 15.45 Avslutning </li></ul>
 3. 3. Vägledningen för webbutveckling <ul><li>eDelegationen har uppdraget </li></ul><ul><li>Första träff 9 juni </li></ul><ul><li>En ny version av hela vägledningen </li></ul><ul><li>Vad saknas? </li></ul><ul><li>Klart när? </li></ul>
 4. 4. SKL om juridiken <ul><li>Föredraget: http://www.skl.se/web/Fritt_fram_for_social_medier.aspx </li></ul>
 5. 5. SKL om juridiken <ul><li>Privat eller i tjänsten? </li></ul><ul><li>Godkänt från behörig arbetsledare för att utgöra allmän handling </li></ul><ul><li>Bör finnas policyregler för när det får användas i tjänsten </li></ul>
 6. 6. SKL om juridiken <ul><li>Allmän handling? </li></ul><ul><li>Då den är åtkomlig för myndigheten bör det ses som allmän handling </li></ul><ul><li>Information på konton som inte är kommunens faller under biblioteksregeln </li></ul>
 7. 7. SKL om juridiken <ul><li>Inkommen och upprättad </li></ul><ul><li>Räknas som inkommen när en tjänsteman kan läsa det. </li></ul><ul><li>Upprättad när den skickats till webbplatsen </li></ul>
 8. 8. SKL om juridiken <ul><li>Registrering och bevarade </li></ul><ul><li>Behöver inte flyttas till diarie om det inte är sekretress </li></ul><ul><li>Man bör ha en förteckning över vilka sociala media man är aktiv i </li></ul><ul><li>Att ta skärmdumpar regelbundet räcker för bevarande </li></ul>
 9. 9. SKL om juridiken <ul><li>Serviceskyldighet </li></ul><ul><li>Skyldig att besvara frågor som kommer in via kanaler vi driver </li></ul><ul><li>Frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt </li></ul>
 10. 10. SKL om juridiken <ul><li>Personuppgiftslagen </li></ul><ul><li>Oklart och lite rörigt. Kräver att man går igenom det ordentligt själv </li></ul><ul><li>Men för arbete av privat natur på arbetstid blir man personligen ansvarig </li></ul>
 11. 11. SKL om juridiken <ul><li>Yttrandefrihet </li></ul><ul><li>Också en svår fråga, läs och fundera. </li></ul><ul><li>Inte så viktig för hur vi använder sociala medier inom offentlig sektor </li></ul>

×