Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Svenska kemister - statistik

Lite statistik över hur nätverket ser ut just nu

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Svenska kemister - statistik

  1. 1. svenska kemister lite statistik över nätverket
  2. 2. Info Grundläggande info om Svenska kemister Nätverket startades den 18 juli 2008 Efter redan 2 månader var medlemsantalet uppe i 100 st (plus att 149 inbjudningar väntar på att besvaras) Nätverket finns idag representerat på över 33 arbetsplatser i Sverige.
  3. 3. Inriktning Fördelningsdiagram över vilken representation dom olika kemiska inriktningarna har i nätverket 9% 9% 14% 33% 33% 16% 28% 28% Analytisk kemi Organisk kemi Biokemi Annat Fysikalisk kemi

×