Oplæg for hedensted Kommune

842 views

Published on

Input til Hedensted Kommunes revison af digitaliseringsstrategi

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
842
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Det er muligt at ændre tekst i sidefod. Det gør du at ved at klikke på ’Indsæt' i menuen. Klik på 'Sidehoved eller Sidefod' Skriv herefter din tekst i feltet 'Sidefod’ Klik 'OK'
 • Fyrtårnet: Samlet overblik, god til kommunikation. Pejlemærker, strategiske mål og projekter.
 • Oplæg for hedensted Kommune

  1. 1. Metoder til øget kommunal digitalisering frem mod 2012 Bjørn Borre, projektleder for e2012, KL Strategidag med ledelsen, Hedensted Kommune, November 2009
  2. 2. Om mig <ul><li>Bjørn Borre, Projektleder e2012, KLs Center for Borgerbetjening og IT-politik </li></ul><ul><li>5 års erfaring med bl.a. - Udvikling af borgerservice og kontaktcenter i Københavns Kommune - Kanalstrategi - Digitalisering og innovation (kbh.dk, Bedst På nettet 2008) </li></ul><ul><li>bjb@kl.dk Tlf. 27 52 25 24 </li></ul><ul><li>www.linkedin.com/in/bjornborre </li></ul>25-11-09
  3. 3. Forvent <ul><li>Indføring i e2012 (og edag3), mål, forventninger, aktiviteter og anbefalinger </li></ul><ul><li>Pause </li></ul><ul><li>Inspiration og metoder til udvikling af en kanalstrategi og e2012 handleplan </li></ul>25-11-09
  4. 4. 5x500.000.000 kr. <ul><li>Konklusion: Effektivisering via digitalisering skal finde sted, ellers mangler vi 0,5 mia. kr. år for år. </li></ul><ul><li>Hedensted er (tvunget) godt i gang gr. økonomien. Men omprioriteringen og forbedringen af ressourceudnyttelsen skal fortsætte i tilsvarende grad . </li></ul><ul><li>Hvordan vil I gøre det? </li></ul><ul><li>Det øgede råderum på 1 mia. kr. i 2010 vil blive tilvejebragt ved, at kommunerne omprioriterer og forbedrer ressourceudnyttelsen for mindst ½ mia. kr., og at staten gennemfører initiativer, der frigør ressourcer i kommunerne for mindst ½ mia. kr., så de i stedet kan anvendes til service til borgerne. ”(Finanslovspjecen 2010) </li></ul>25-11-09
  5. 5. Globaliseringsrådets e2012 vision <ul><li>Senest i 2012 skal al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og den offentlige sektor kunne foregå digitalt. For borgerne er der tale om en mulighed, ikke en pligt. I forhold til erhvervslivet er målet, at alle relevante breve, indberetninger, ansøgninger mv. herefter kun kan sendes via digitale kanaler. </li></ul>
  6. 6. Kommunerne tager ansvar for, at borgerne oplever en effektiv digital service, der tager udgangspunkt i deres behov VISION INDSATS- OMRÅDER Øget anvendelse Kommunerne tilbyder digital service, så det er borgernes naturlige førstevalg Bedre løsninger Kommunernes digitale service giver borgerne klare fordele og kommunen en mere effektiv administration Stærkere fokus Kommunale politikere og ledere har mod og vilje til at gå forrest og prioritere den digitale kommunikation
  7. 7. INDSATS- OMRÅDER MÅL Øget anvendelse Kommunerne tilbyder digital service, så det er borgernes naturlige førstevalg Bedre løsninger Kommunernes digitale service giver borgere klare fordele og kommunen en mere effektiv administration Stærkere fokus Kommunale politikere og ledere har mod og vilje til at gå forrest og prioritere den digitale kommunikation Kommunerne anvender NemSMS Kommunale digitale løsninger anvender kun digital signatur og er på NemLogin Alle borger- og virksomhedsblanketter er tilgængelige på kommunens hjemmeside og de fællesoffentlige portaler med NemLogin og forudfyldte data Kommunerne har 5 digitale borgerforløb, der giver en mere effektiv forvaltning og bedre digital service Kommunerne sender og modtager dokumenter digitalt via Dokumentboks Alle kommuner udarbejder en strategi for at øge ledere og medarbejderes digitale kompetencer Kommunalbestyrelserne vedtager en kanal-og servicestrategi for, hvordan anvendelsen af digital service øges Kommunerne sætter mål for anvendelsen af digital service på udvalgte områder og måler på om de nås Ledere og medarbejdere er ambassadører for digital service Kommunerne markeds-fører digital service Kommunerne deltager i fællesoffentlige eDage Kommunalbestyrelserne vedtager en e2012-handlingsplan for, hvordan e2012-målet realiseres (implementering af løsninger)
  8. 8. e2012 – aktiviteter og metoder Måltal Måltal for kommunernes for e2012-performance Rød , Gul , Grøn Dokumentation Fælles metode til registrering af henvendelser Kanalstrategi e2012-kanalstrategisk metode og businesscases Kursusudvikling (Igangværende) Kommunale input til hvilke kompetencer der skal udvikles Fælleskommunal dokumentation, strategi og måltal Aktiviteter for Digitale Ambassadører Pilotkursus 8. December Kursusprogrammet afprøves på pilotkommuner Kurser for kommunerne Kurset afvikles (centralt og decentralt) løbende frem mod 2012 med henblik på bred forankring.
  9. 9. 25-11-09 Digitaliseringsdebat Digitalt landkort over kommunernes digitale performance Vidensdelingsmøder om digitale succeser, udbredelse af de bedstes erfaringer Forankring via ambassadører - Digitale ambassadører overalt i borgerservice, biblioteker m.m. - Kanalstrategi understøttes bredt i ”den offentlige koncern”. Skoler, hospitaler m.m. - Bankerne? e2012 – fra 2010 og frem
  10. 10. 25-11-09 Følg med på www.kl.dk/e2012 (redesignes pt. med tolkninger og vejledninger) Læs om edag3 på www.edag3.dk
  11. 11. Opgave inden pausen <ul><li>1) Største udfordring/mangel ved Hedensteds nuværende digitaliseringsindsats </li></ul><ul><li>2) Vores vigtigste virkemiddel til at nå ”fuld digitalisering” i 2012 </li></ul><ul><li>3) Sådan kan KL bedst understøtte indsatsen </li></ul>25-11-09
  12. 12. Pause – fyld kaffekoppen 25-11-09
  13. 13. <ul><li>e2012-metoder </li></ul><ul><li>Input til emner I bør tage stilling til </li></ul>25-11-09
  14. 14. Offentlige mål og opfølgning rykker
  15. 15. e2012 metoder <ul><li>Dokumentation </li></ul><ul><li>Kanalstrategi </li></ul><ul><li>Forankring og kompetenceudvikling </li></ul><ul><li>Strategi for vidensdeling og læring </li></ul><ul><li>Projektorganisering </li></ul><ul><li>(e2012/edag projektleder/kontaktperson) </li></ul><ul><li>Ledelsesmæssig forankring </li></ul><ul><li>Politisk opmærksomhed </li></ul><ul><li>Medarbejder-inddragelse </li></ul>25-11-09 2012-mål, ikke blot edag3
  16. 16. Dokumentation <ul><li>Hvor går det særligt godt. Hvorfor </li></ul><ul><li>Hvor går det skidt. Hvem kan I lære best practise af? </li></ul><ul><li>(Vi forventer en vejledning til den fælles dokumentationsmetode klar ved årsskiftet.) </li></ul><ul><li>Kender I jeres kanalfordeling, ved I om, hvor og hvorfor I har succes? </li></ul>25-11-09
  17. 17. Kommunens Serviceområder Kommunens Kanalstrategi Kommunens Kanaler Digital informationssøgning Anvendelse af den ‘rette’ kanal til håndtering af borgerens sag indenfor serviceområdet Digital selvbetjening Telefoni og Chat Personligt - Borgerservice Borgeren Personligt - Fagkontor Brev Email ?
  18. 18. 25-11-09
  19. 19. En e2012 kanalstrategi med 10 delprojekter KK I dag <ul><li>Mål for 2012 </li></ul><ul><li>Organisering: Indgange: ? stk. </li></ul><ul><li>Kanalprioritering Digital: ? % Telefonisk: ? % Personlig: ? % Skriftlig: ? % </li></ul><ul><li>Digitalisering : Nye løsninger: ? Kompetenceudvikling: ? </li></ul>2012 2010 2011 2012 Vision for kanalprioriteringen A C B 2011: konkrete delmål 2011 2010: Konkrete delmål Borgerbetjeningen i dag: (baseline) 2009 Kommunen i dag 3 6 1 7 5 8 4 2 10 9 Vision for digitaliseringen Vision for kompetenceudviklingen 2010
  20. 20. Kodeks BETA for digitale ambassadører <ul><li>5) Jeg vidensdeler om mine erfaringer med at være digital ambassadør  </li></ul><ul><li>6) Jeg bruger selv digital signatur, netbank, eboks/dokumentboks, skat.dk, borger.dk og NemSMS </li></ul><ul><li>7) Jeg anbefaler og hjælper mit netværk med at betjene sig selv digitalt </li></ul><ul><li>8) Jeg er fan af digital selvbetjening på Facebook  </li></ul><ul><li>9) Jeg er digital ambassadør </li></ul><ul><li>Mål: Alle ansatte skal kunne sige ja til dette. Er I der endnu? </li></ul><ul><li>1) Jeg kender hjemmesiderne og selvbetjeningssystemerne i min kommune </li></ul><ul><li>2) Jeg anbefaler borgerne at selvbetjene sig hver gang det kan dække deres behov </li></ul><ul><li>3) Jeg har pædagogiske kompetencer som jeg anvender til at overkomme borgerens evt. IT-usikkerhed </li></ul><ul><li>4) Jeg tydeliggør nødvendigheden af og fordelene ved digital selvbetjening hver gang jeg har anledning til det </li></ul>25-11-09
  21. 21. I er gode på papiret <ul><li>Positivt: Ambitiøs strategi om at ville være lidt bedre. Klar styring af digitaliseringsområdet. I har tænkt forankring. Og den brændende platform står i lys lue. . Men: Er jeres indsatser tilstrækkelig fokuseret til at I kan styre dem? </li></ul><ul><li>Kan I udbrede styringen – kanalstrategisk styregruppe, i stedet for blot digitalisering. Politisk forankring og ambitionsniveau? Politisk tværgående IT-udvalg? </li></ul>25-11-09
  22. 22. Opsamling på opgaven inden pausen <ul><li>1) Største udfordring. 2) Bedste løsning. 3) KLs støtte </li></ul>25-11-09
  23. 23. Målet om fuld digitalisering er ambitiøst, og tiden er knap. 1) Udvælg områder, prioriter indsatserne, brug businesscases - eks. 10-15-25 særlige indsatsområder 2) Fastlæg succeskriterier - eks. 25 % - 50% - 75 % digital anvendelse / X mio. sparet 3) Implementer 4) Følg op 5) Udbred succeserne 25-11-09
  24. 24. KLs forventninger til jer <ul><li>At I er digitalt ambitiøse, vi skal nå langt inden 2012 </li></ul><ul><li>At I strategisk er præcise i jeres prioriteringer </li></ul><ul><li>At I har en kanalstrategi, understøttet af business cases og implementeringsinitiativer med klare måltal I følger op på. </li></ul><ul><li>At I hjælper jeres politikere til at bakke op om digitaliseringen (introkuser, budgetseminar m.m.) </li></ul><ul><li>At I forbereder jeres medarbejdere på at blive digitale ambassadører </li></ul>25-11-09
  25. 25. Vær offentlige om jeres prioriteringer i det kommunale fællesskab Brug det online ”e2012 digitale landkort”, som lanceres i foråret 2010 til at synliggøre jeres prioriteringer og performance Vær offentlige om jeres succeser Erfaringer og best pracise skal udbredes hurtigt 25-11-09
  26. 26. Formuler kriterier for og planlæg hvornår og hvordan I vil lære af andres succes <ul><li>På områder hvor I ikke vil være first movers kan I alligevel være fast learners </li></ul>25-11-09
  27. 27. INDSATS- OMRÅDER MÅL Øget anvendelse Kommunerne tilbyder digital service, så det er borgernes naturlige førstevalg Bedre løsninger Kommunernes digitale service giver borgere klare fordele og kommunen en mere effektiv administration Stærkere fokus Kommunale politikere og ledere har mod og vilje til at gå forrest og prioritere den digitale kommunikation Kommunerne anvender NemSMS Kommunale digitale løsninger anvender kun digital signatur og er på NemLogin Alle borger- og virksomhedsblanketter er tilgængelige på kommunens hjemmeside og de fællesoffentlige portaler med NemLogin og forudfyldte data Kommunerne har 5 digitale borgerforløb, der giver en mere effektiv forvaltning og bedre digital service Kommunerne sender og modtager dokumenter digitalt via Dokumentboks Alle kommuner udarbejder en strategi for at øge ledere og medarbejderes digitale kompetencer Kommunalbestyrelserne vedtager en kanal-og servicestrategi for, hvordan anvendelsen af digital service øges Kommunerne sætter mål for anvendelsen af digital service på udvalgte områder og måler på om de nås Ledere og medarbejdere er ambassadører for digital service Kommunerne markeds-fører digital service Kommunerne deltager i fællesoffentlige eDage Kommunalbestyrelserne vedtager en e2012-handlingsplan for, hvordan e2012-målet realiseres (implementering af løsninger) Edag3 November 2010 Nye løsninger tilgængelige. Men hvor bredt og dybt vil I udbrede dem? Hedensteds måltal for anvendelsen? Hvilke i Hedensted? Umbrella? Hvilke udvalgte områder vil I særligt digitalisere, hvordan?
  28. 28. Opsamling <ul><li>e2012 er en beslutningsanledning til at gøre det digitalt. </li></ul><ul><li>Brug succeskriterier til at fastslå succes og fiasko hurtigt, tiden er rigtig, men knap </li></ul><ul><li>edag3 er kun et skridt på vejen, I skal være mere ambitiøse, men I fastlægger selv hvor, og hvordan </li></ul><ul><li>Vælg strategisk fokus og indstil jer på sammenligning og vidensdeling </li></ul><ul><li>Tænk politisk og bred organisatorisk kanalstrategisk forankring </li></ul>25-11-09
  29. 29. Strategi styrker Vidensdeling virker <ul><li>Klar sammenhæng for kommuner der har succes med digitaliseringen (IT i praksis, Rambøll 2009) </li></ul><ul><li>I er en digital ambitiøs kommune med tvungent fokus på bundlinien. Stil skarpt, vær veldokumenterede og del jeres resultater, så giver kommunefællesskabet succes igen. </li></ul>

  ×