Forventninger og krav til kommunerne som følge af edag3 og e2012

1,519 views

Published on

Oplæg for 30 borgerservicechefer hos KMD februar 2010

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Forventninger og krav til kommunerne som følge af edag3 og e2012

 1. 1. Initiativer, forventninger og krav til kommunernes digitaliseringsindsats Oplæg hos KMD 4/2 2010 v/Bjørn Borre, projektleder e2012, KL Center for borgerservice og IT-politik [email_address]
 2. 2. Edag3 - Nem adgang via nettet <ul><li>Formål: give borgerne en væsentlig mere effektiv og fleksibel service på internettet. </li></ul><ul><li>Mål nr. 1: Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse, hvor der er behov for sikker identifikation, skal alene anvende NemLog-in med Digital Signatur. </li></ul><ul><li>Mål nr. 2: Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse skal integreres visuelt i borgerportalen. </li></ul><ul><li>Mål nr. 3: Alle myndigheder kan kontaktes og svare via dokumentboksen, og alle myndigheder skal afsende alle relevante masseforsendelser via dokumentboksen til tilsluttede borgere og virksomheder. </li></ul>
 3. 3. Krav og anbefalinger <ul><li>www.edag3.dk </li></ul><ul><li>Edag3 er et simplet minimumskrav som I ”let” kan leve op til. NemSMS er eks. ikke indskrevet som et eksplicit skal-krav. </li></ul><ul><li>Men økonomisk pres og digitalt ambitionsniveau for de kommende år er markant højere </li></ul><ul><li>I bliver lynhurtigt også målt på 1) om og hvor I får dem brugt, og 2) hvor mange penge de sparer jer for og 3) hvilket råderum I derved kan give videre til jeres politikere. </li></ul>06-02-10
 4. 4. e2012 – få løsningerne anvendt <ul><li>Senest i 2012 skal al relevant skriftlig kommunikation kunne foregå digitalt med borgerne </li></ul><ul><li>Bedre løsninger </li></ul><ul><li>Skærpet ledelsesmæssig strategisk fokus </li></ul><ul><li>Kompetenceudvikling og markedsføring mhp. øget anvendelse </li></ul><ul><li>Sammenlignelig dokumenteret indsats, så succeserne kan udbredes hurtigt til hele landet </li></ul>
 5. 5. 06-02-10 Eks. på kort-visualisering af kommunal performance. Et KL-digitalt landkort lanceres april 2010
 6. 6. 06-02-10 Måling Metode Optælles Data tilgængeligt? Anvendelse af selvbetjeningsløsninger Via tællerscripts måles antal påbegyndte og gennemførte selvbetjeningstransaktioner Løbende Ja (fra forår 2010, når fællesoffentligt tællerscript lanceres) Besøg på kommunens hjemmesside Fra webstatistik indmeldes antallet af unikke besøg på kommunens forside Løbende Ja Telefon Samlet antal ind- og udgående kald. Endvidere eksplicit angivelse af antal kald til Borgerservice 2 gange årligt Let tilgængeligt E-mail Samlet antal ind- og udgående mails. Fra eDag3 eksplicit måling af ind- og udgående kontakt via dokumentboks. 2 gange årligt Let tilgængeligt Personligt fremmøde (Borgerservice) Antal personligt fremmødte borgere 2 gange årligt Let tilgængeligt Personligt fremmøde (hele kommunen) Antal personligt fremmødte borgere Én gang årligt via en fælleskommunal ”tælleuge” Svært tilgængeligt. Tælleuge ganges op til årsbasis SMS Antal sendte sms’er Fra eDag3 to gange årligt Let tilgængeligt Brev Antal ind- og udgående breve Én gang årligt via en fælleskommunal ”tælleuge” Svært tilgængeligt. Tælleuge ganges op til årsbasis
 7. 7. Krav og forventninger e2012 <ul><li>SKAL </li></ul><ul><li>Projektledelse og ledelsesforankring </li></ul><ul><li>Kanalstrategi med ambitiøse måltal og et antal særligt udvalgte digitaliseringsområder </li></ul><ul><li>Dokumentationsmetode og vidensdeling </li></ul><ul><li>Kompetenceudviklingsindsats -> digitale ambassadører </li></ul><ul><li>X antal løsninger der er e2012-parate i 2012 </li></ul><ul><li>KAN </li></ul><ul><li>Udvikle løsninger i fællesskab eks. i Umbrella </li></ul><ul><li>Benytte KLs kursustilbud for digitale ambassadører </li></ul><ul><li>Benytte KLs konsulentbistand til (re-)formulering af kanalstrategi m.m. </li></ul>
 8. 8. Aktuel høring <ul><li>5 – 10 eller 20 særlige indsatsområder </li></ul><ul><li>(FM taler om 100!) </li></ul><ul><li>Anvendelse – digital succes: </li></ul><ul><li>Succes (grøn) i 2010: Min. 50 % Succes (grøn) i 2011: Min. 80 % </li></ul><ul><li>Succes (grøn) i 2012: Min. 90 % </li></ul><ul><li>Tag ved lære af andre: 2010: Under 30% digitalisering 2011: Under 40% digitalisering </li></ul><ul><li>2012: Under 50% digitalisering </li></ul><ul><li>Hvor langt er vi allerede? </li></ul><ul><li>Cedi taler om fra 7-70 procent. </li></ul><ul><li>Hillerød Kommune har registreret en digital anvendelsesgrad på 77 % vedr. EU-sygesikringsbevis 64 % vedr. affaldsbestilling </li></ul><ul><li>15 % vedr. flytning. </li></ul><ul><li>Realistiske, ambitiøse og gavnlige e2012-mål. </li></ul>06-02-10
 9. 9. Digital ambassadørkurser <ul><li>Udrykkende undervisningshold gør det så billigt at alle kan være med. </li></ul><ul><li>1 dag, 50 kursister, 45.000 kr. </li></ul><ul><li>½ dag, 50 Kursister, 30.000 kr. </li></ul><ul><li>2 * ½ dag, samlet 100 kursister, 50.000 kr. </li></ul><ul><li>2 dage, samlet 100 kursister, 75.000 kr. </li></ul><ul><li>3 dage, 150 kursister, 100.000 kr. </li></ul><ul><li>Kursusforløb fra april 2010. </li></ul><ul><li>Nærmere info og mulighed for at booke udsendes i februar. </li></ul><ul><li>Sideløbende workshops eller strategidag med ledelsen </li></ul><ul><li>Resultat: e2012-parathed overalt i organisationen. Massebevægelse der understøtter digitaliseringen. </li></ul><ul><li>Lokal undervisning i hold på op til 50 kursister ad gangen i hel eller halvdagsforløb i den enkelte kommune </li></ul>06-02-10
 10. 10. Kodeks for digitale ambassadører <ul><li>5) Jeg vidensdeler om mine erfaringer med at være digital ambassadør  </li></ul><ul><li>6) Jeg har og bruger selv digital signatur </li></ul><ul><li>7) Jeg har og bruger selv eboks/dokumentboks </li></ul><ul><li>8) Jeg bruger selv nemSMS </li></ul><ul><li>9) Jeg hjælper med og anbefaler mit netværk at betjene sig selv digitalt </li></ul><ul><li>10) Jeg er fan af digital selvbetjening på Facebook  </li></ul><ul><li>Alle skal svare ja til dette. Kan I og jeres kolleger det nu? </li></ul><ul><li>1) Jeg kender hjemmesiderne og selvbetjeningssystemerne i min kommune </li></ul><ul><li>2) Jeg anbefaler borgerne at selvbetjene sig hver gang der kan dække borgerens behov </li></ul><ul><li>3) Jeg har pædagogiske kompetencer som jeg anvender aktivt til at overkomme usikkerhed hos borgeren ved brug af nye kanaler </li></ul><ul><li>4) Jeg tydeliggør nødvendigheden af og fordelene ved digital selvbetjening hver gang jeg har anledning til det </li></ul>06-02-10
 11. 11. e2012 parate løsninger <ul><li>Definition og krav forhandles fællesoffentligt pt. </li></ul><ul><li>Minimums forventninger: </li></ul><ul><li>Effektiv for både borger og forvaltning. </li></ul><ul><li>Genbrug af/forudfyldte data. </li></ul><ul><li>Datavalidering. </li></ul><ul><li>Tællerscript indarbejdet og brugsdata tilgængelig </li></ul><ul><li>Brugervenlighed på et rimeligt niveau, hvor servicen er konkurrence-dygtig med traditionelle henvendelses-kanaler </li></ul>
 12. 12. Fælleskanalstrategi for e2012 parate løsninger Serviceområde med e2012-parat digital løsning 98 kommuners kanalstrategi Kommunens Kanaler Digital informationssøgning Digital selvbetjening Telefoni og Chat /support Personligt – Borgerservice Borgeren Email /dokumentboks
 13. 13. e2012-aktiviteter i 2010 <ul><li>Businesscases (februar) </li></ul><ul><li>e2012-metoder og handleplaner (marts og April) </li></ul><ul><li>Ledelses- og direktions-dage om digitalisering (fra marts) </li></ul><ul><li>Digitalt landkort (April) </li></ul><ul><li>Kanal-effektivisering (Samspil tlf-digital) </li></ul><ul><li>Vidensdeling om digitale succeser (september, december) </li></ul><ul><li>Digital ambassadør kurser (fra april) </li></ul><ul><li>Digitaliseringsmesse 2010 – 8/9 i Odense </li></ul>06-02-10
 14. 14. 06-02-10
 15. 15. 06-02-10 <ul><li>Service i balance. </li></ul><ul><li>Digitaliseringsstrategier på alle fagområder inkl. borgerservice. </li></ul><ul><li>Sammenhæng mellem indsatsen for at gøre kommunerne: </li></ul><ul><li>effektive (mere effekt for de samme eller færre penge), </li></ul><ul><li>attraktive (oplevet af både brugere, skatteborgere og medarbejdere) </li></ul><ul><li>samarbejdende (tænk på tværs af kommunen, kommunerne og det offentlige. Inddrag eks. private aktører og borgerne i produktionen af serviceydelserne. </li></ul><ul><li>Kommuneinddragelse fra februar og frem. </li></ul><ul><li>I udkastform - men forventninger om flere forpligtende samarbejder. </li></ul><ul><li>Eks. K98 mål om </li></ul><ul><li>Top 50 selvbetjeningsløsninger, Top 100 selvbetjeningsløsninger. </li></ul><ul><li>Tilpasning af generelle åbningstid i borgerservice til et lavere maksimumsniveau, i takt med øget digitalisering. </li></ul><ul><li>Fælleskommunal digital kanalstrategi. Øvrige kanaler lukkes landet over, når der findes e2012-parate løsninger. </li></ul><ul><li>Fælles implementering af IT-løsninger over hele landet, hvis enkelte kommuner opnår en særlig høj digitaliseringsgrad med dem </li></ul>
 16. 16. 06-02-10 Spørgsmål?
 17. 17. 06-02-10
 18. 18. Projektoverblik for kanalstrategi med 10 delprojekter KK I dag <ul><li>Mål for 2012 </li></ul><ul><li>Organisering: Indgange: ? stk. </li></ul><ul><li>Kanalprioritering Digital: ? % Telefonisk: ? % Personlig: ? % Skriftlig: ? % </li></ul><ul><li>Digitalisering : Nye løsninger: ? Kompetenceudvikling: ? </li></ul>2012 2010 2011 2012 Vision for kanalprioriteringen A C B 2011: konkrete delmål 2011 2010: Konkrete delmål Borgerbetjeningen i dag: (baseline) 2009 Kommunen i dag 3 6 1 7 5 8 4 2 10 9 Vision for digitaliseringen Vision for kompetenceudviklingen 2010

×