E2012 OplæG Digitaliseringsmessen 2009

515 views

Published on

Oplæg om e2012 på digitaliseringsmessen 2009. Forventninger til kommuner og leverandører frem mod 2012

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

E2012 OplæG Digitaliseringsmessen 2009

  1. 1. e2012 Udvikling i fællesskab med fokus på forankring v/Projektleder Bjørn Borre, bjb@kl.dk KL, Center for Borgerbetjening og IT-politik www.kl.dk/e2012
  2. 2. e2012 vision og rollefordeling <ul><li>e2012 visionen (forsimplet): ”digitalisering af kommunikationen mellem borgere og kommune senest i 2012.” </li></ul><ul><li>KL understøtter kommunerne i at udleve visionen, men det er kommunerne der har den aktivt udførende rolle, også for udviklingen af relevante IT-løsninger </li></ul><ul><li>Der kommer fællesoffentlige løsninger med edag3, men det er slet ikke nok. </li></ul>24-09-09
  3. 3. Skab selv udviklingen – men gør det i fællesskab <ul><li>Bedre løsninger </li></ul><ul><li>Kommunerne: udvælg indsatsområder for udviklingen og ”bestil” løsningerne </li></ul><ul><li>Kommunerne LIGE NU: Umbrella og e2012 5 digitale borgerrettede forløb. </li></ul><ul><li>Vi opfordrer til kommunalt samarbejde og Umbrella er et oplagt sted at starte </li></ul><ul><li>Øget fokus </li></ul><ul><li>LIGE NU: workshops om dokumentations-, og kanalstrategiske metoder </li></ul><ul><li>Deltag og få indflydelse. </li></ul><ul><li>Øget udbredelse </li></ul><ul><li>Digitale ambassadører – alle kommunalt ansatte, høj som lav skal gå forrest. </li></ul><ul><li>LIGE NU: Udvikling af kurser. </li></ul><ul><li>Deltag og brug kurserne, som afsæt for bred organisatorisk forankring </li></ul><ul><li>Læs mere på www.kl.dk/e2012 </li></ul>24-09-09
  4. 4. Forventninger til leverandørerne <ul><li>Grundkrav: Brugervenlige løsninger, offentlige standarder, dataudveksling med andre systemer. </li></ul><ul><li>e2012-parathed? Er jeres løsninger: </li></ul><ul><li>- Brugervenlige? </li></ul><ul><li>- Standardbaserede/integrerbare? </li></ul><ul><li>- Dokumenterbare? </li></ul><ul><li>Ubrugte løsninger bliver uinteressante : - Kommunal sammenligning vil føre til fravalg af ubrugte løsninger. </li></ul><ul><li>- Leverandører skal også tænke forankring og udbredelse </li></ul><ul><li>- Hvad efterspørger borgere OG medarbejdere mest. </li></ul>24-09-09
  5. 5. Mine pointer <ul><li>1) Kommunerne har ansvaret for udvikling af bedre digitale løsninger. </li></ul><ul><li>2) Udviklingen sker ikke af sig selv, KL opfordrer til at kommunerne udvikler i fællesskab, eks. via Umbrella. </li></ul><ul><li>3) Vi måler kommunerne på deres digitale performance. </li></ul><ul><li>4) Systemløsninger er ikke nok, anvendelsen skal øges via bred forankring. </li></ul><ul><li>5) Det stiller også krav til leverandørerne </li></ul>24-09-09

×