Digitale prioriteringer i en sparetid

589 views

Published on

Oplæg om e2012 på businesscasekonference

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitale prioriteringer i en sparetid

 1. 1. e2012: Digitale prioriteringer i en sparetid Bjørn Borre, projektleder for e2012, Kommunernes Landsforening Businesscase-konference, 23. november 2009
 2. 2. Om mig <ul><li>Bjørn Borre, Projektleder e2012, KLs Center for Borgerbetjening og IT-politik </li></ul><ul><li>5 års erfaring med bl.a. - Udvikling af borgerservice og kontaktcenter - Kanalstrategi - Digitalisering og innovation </li></ul><ul><li>bjb@kl.dk Tlf. 27 52 25 24 </li></ul><ul><li>www.linkedin.com/in/bjornborre </li></ul>25-11-09
 3. 3. Forvent <ul><li>Aktuelle kommunale udfordringer </li></ul><ul><li>e2012 - en beslutningsanledning til at få digitalisering på dagsordenen </li></ul><ul><li>Ledelsens opmærksomhed, forankring og opfølgning via bl.a. businesscases </li></ul>25-11-09
 4. 4. Globaliseringsrådets e2012 vision <ul><li>Senest i 2012 skal al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og den offentlige sektor kunne foregå digitalt. For borgerne er der tale om en mulighed, ikke en pligt. I forhold til erhvervslivet er målet, at alle relevante breve, indberetninger, ansøgninger mv. herefter kun kan sendes via digitale kanaler. </li></ul>
 5. 5. Stemmer, interesse og modenhed <ul><li>http://www.computerworld.dk/art/53608/kommunalforsker-it-i-valgkampen-er-en-doed-sild </li></ul>25-11-09
 6. 6. Anvendelsen i dag <ul><li>Vi ved for lidt, men andelen af selvbetjenings-transaktioner i det offentlige er for lille. </li></ul><ul><li>Systemer vi kan trække data fra: For halvdelen gælder at kun op til 20 % af transaktionerne sker via selvbetjening. </li></ul><ul><li>Skøn, fra de øvrige systemer: For over halvdelen udgør selvbetjeningen kun 0-10% af sagsmængden. </li></ul><ul><li>Kilde: Kortlægning af selvbetjeningsløsninger 2009. </li></ul><ul><li>Konklusion 1: Vi har indkøbt løsningerne , men glemt at få dem brugt </li></ul><ul><li>Konklusion 2: e2012-målet er ambitiøst, vi skal hurtigt videre </li></ul>25-11-09
 7. 7. Digitaliseringens omdømme til nu 25-11-09
 8. 8. 5x500.000.000 kr. <ul><li>Konklusion: Effektivisering via digitalisering skal finde sted, ellers mangler kommunerne 0,5 mia. kr. år for år. </li></ul><ul><li>Hver kommune bør lægge strategi for, hvordan de vil sikre det </li></ul><ul><li>Det øgede råderum på 1 mia. kr. i 2010 vil blive tilvejebragt ved, at kommunerne omprioriterer og forbedrer ressourceudnyttelsen for mindst ½ mia. kr., og at staten gennemfører initiativer, der frigør ressourcer i kommunerne for mindst ½ mia. kr., så de i stedet kan anvendes til service til borgerne. ”(Finanslovspjecen 2010) </li></ul>25-11-09
 9. 9. Få råd til mere. Digitalisering kan være velsmagende valgflæsk, hvis det serveres professionelt 25-11-09
 10. 10. Kommunerne tager ansvar for, at borgerne oplever en effektiv digital service, der tager udgangspunkt i deres behov VISION INDSATS- OMRÅDER Øget anvendelse Kommunerne tilbyder digital service, så det er borgernes naturlige førstevalg Bedre løsninger Kommunernes digitale service giver borgerne klare fordele og kommunen en mere effektiv administration Stærkere fokus Kommunale politikere og ledere har mod og vilje til at gå forrest og prioritere den digitale kommunikation
 11. 11. Kommunens Serviceområder Kommunens Kanalstrategi Kommunens Kanaler Digital informationssøgning Anvendelse af den ‘rette’ kanal til håndtering af borgerens sag indenfor serviceområdet Digital selvbetjening Telefoni og Chat Personligt - Borgerservice Borgeren Personligt - Fagkontor Brev Email ?
 12. 12. En e2012 kanalstrategi med 10 delprojekter KK I dag <ul><li>Mål for 2012 </li></ul><ul><li>Organisering: Indgange: ? stk. </li></ul><ul><li>Kanalprioritering Digital: ? % Telefonisk: ? % Personlig: ? % Skriftlig: ? % </li></ul><ul><li>Digitalisering : Nye løsninger: ? Kompetenceudvikling: ? </li></ul>2012 2010 2011 2012 Vision for kanalprioriteringen A C B 2011: konkrete delmål 2011 2010: Konkrete delmål Borgerbetjeningen i dag: (baseline) 2009 Kommunen i dag 3 6 1 7 5 8 4 2 10 9 Vision for digitaliseringen Vision for kompetenceudviklingen 2010
 13. 13. 25-11-09
 14. 14. e2012 fælleskommunale metoder <ul><li>Dokumentation </li></ul><ul><li>Kanalstrategi og businesscases </li></ul><ul><li>Forankring og kompetenceudvikling blandt medarbejdere (digitale ambassadører) </li></ul><ul><li>Strategi for vidensdeling og læring </li></ul><ul><li>Projektorganisering </li></ul><ul><li>Ledelsesmæssig forankring </li></ul><ul><li>Opfølgning ( Rød , gul grøn ) </li></ul><ul><li>Medarbejder-inddragelse </li></ul>25-11-09
 15. 15. Dokumentation <ul><li>Hvor går det særligt godt. Hvorfor </li></ul><ul><li>Hvor går det skidt. Hvem kan I lære best practise af? </li></ul><ul><li>Kender I jeres kanalfordeling, ved I om, hvor og hvorfor I har succes? </li></ul>25-11-09
 16. 16. Kommuner med strategi for digitalisering og vidensdeling klarer sig bedst <ul><li>Kilde: IT i praksis, Rambøll, 2009 </li></ul>25-11-09
 17. 17. Formuler kriterier for og planlæg hvornår og hvordan I vil lære af andres succes <ul><li>På områder hvor I ikke vil være first movers kan I alligevel være fast learners </li></ul>25-11-09
 18. 18. Offentlige mål og opfølgning rykker
 19. 19. KLs forventninger til kommunerne <ul><li>At de er digitalt ambitiøse, vi skal nå langt inden 2012 </li></ul><ul><li>At de er strategisk præcise i deres prioriteringer </li></ul><ul><li>At de har en kanalstrategi, understøttet af business cases og implementeringsinitiativer med klare måltal de følger op på. </li></ul><ul><li>At de sætter digitalisering og effektivisering på dagsordenen for politikerne </li></ul><ul><li>At medarbejdere og ledere bliver digitale ambassadører </li></ul>25-11-09
 20. 20. Opsamling <ul><li>e2012 er en beslutningsanledning til at gøre det digitalt. </li></ul><ul><li>Fokus er på at få udbredt anvendelsen, ikke blot at få nye løsninger. </li></ul><ul><li>Bindeleddet er ledelsesmæssig forankring, målfastlæggelse og opfølgning </li></ul><ul><li>Vi erfarer at businesscases koblet op på kanalstrategier er gode til at fange opmærksomheden. Indledende opmærksomhed er ikke nok, tæt opfølgning nødvendig for at få resultaterne i mål til 2012 </li></ul><ul><li>Vidensdeling og udbredelse af best practise kræver dokumentation som indsamles via fælles metoder </li></ul>25-11-09
 21. 21. 25-11-09 Læs mere på www.kl.dk/e2012

×