พัฒนาทักษะการฝึกสอนเพื่อสร้างโอกาสขายแบบไร้ขีดจำกัด<br />เค้าโครงและเนื้อหาของหลักสูตร<br /><ul><li>เตรียมการฝึกสอนที่ดีเพ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

BB090254 TH พัฒนาทักษะการฝึกสอนเพื่อสร้างโอกาสขายแบบไร้ขีดจำกัด

154 views

Published on

บริการสนับสนุนธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ แนะแนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ การจัดการการตลาด การจัดการพฤติกรรมผู้จับจ่าย การวางแผนงานขาย การจัดการทีมงานขาย การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย การบริหารจัดการลูกค้ารายใหญ่ เงื่อนไขทางการค้า หรือข้อตกลงทางธุรกิจกับโมเดิร์นเทรด การจัดการศูนย์กระจายสินค้า ตัวแทนจำหน่าย และการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร สร้างศักยภาพ และ “เสริมทักษะ” เช่น ทักษะการขาย ทักษะการโค้ช หรือการฝึกสอน ทักษะการเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการลูกค้าหลัก ฯลฯ – ติดต่อ Bizz Backup

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

BB090254 TH พัฒนาทักษะการฝึกสอนเพื่อสร้างโอกาสขายแบบไร้ขีดจำกัด

  1. 1. พัฒนาทักษะการฝึกสอนเพื่อสร้างโอกาสขายแบบไร้ขีดจำกัด<br />เค้าโครงและเนื้อหาของหลักสูตร<br /><ul><li>เตรียมการฝึกสอนที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  2. 2. การกล่าวเปิดให้คำฝึกสอนอย่างสร้างสรรค์ บริหารจัดการและควบคุมอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการความขัดแย้ง และสถานการณ์ที่ยากยิ่งต่าง ๆ
  3. 3. “ตรวจสอบติดตามศักยภาพ และค้นหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง” โดยใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
  4. 4. “กำหนดเป้าหมายในการฝึกสอนอย่างชัดเจน”
  5. 5. การใช้คำถามที่มีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้ผู้รับการฝึกสอนได้ใช้ความคิดเพื่อค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา
  6. 6. “สำรวจแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้” และก่อให้เกิดผลกระทบในทางสร้างสรรค์
  7. 7. การกล่าวปิดให้คำฝึกสอน การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
  8. 8. ร่วมสร้างและสนับสนุนวัฒนธรรมการฝึกสอน</li></ul>โปรดเยี่ยมชม www.bizzbackup.co.thสำหรับข้อมูลอื่น ๆ หรือติดต่อเราที่ clientservice@bizzbackup.co.th<br />หรือพูดคุยกับเราที่ 0-2931-6654, 08-1892-2456<br />

×