Velferdsstatens utfordringer

800 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
800
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Velferdsstatens utfordringer

 1. 1. God couldn`t be everywhere, so he created Mothers Oslo, KREM konferanse, oktober 2010 Bitten Schei. bitten@mothercourage.no 930 52 850 www.mohercourage.no Velferdsstatens utfordringer
 2. 2. Changemakers for sosial endring Muhammad Yunus og Bill Drayton Anita Roddick Bill Gates Mor Theresa Mahatma Ghandi Inspirasjon
 3. 3. En sosial entreprenør ser mangler og behov og bruker virkemidler fra forretningsverden for å bidra til å løse dette problemet. Business med et sosialt mål. Den største sosiale revolusjonen i vår tid. Start Notodden 2008 Facebook: Nettverk for sosialt entreprenørskap
 4. 4. •KREM •Pøbelprosjektet •FERD •Mikrofinans Norge •Mother Courage •Ashoka •Hjertebank •Lyk-zet •Hippiemedia •Gladiatorene •EduSport •Tekstuniversitetet •DeVikti DA •Beate R. Zahl •Eline L. Ingstad mfl 20 historier om sosial endring
 5. 5. USA på randen Mer enn hver åttende amerikaner, 42 millioner mennesker, er nå så fattige at de får matkuponger av det offentlige Fattigdom og ulikhet i USA er på rekordhøye nivåer Mer enn halvparten av de arbeidsløse har vært uten jobb i mer enn seks måneder
 6. 6. Europa i krise Etter å ha levd over evne i mange år, svinges nå sparekniven heftig over hele Europa for å redde velferdsstatene Demonstrasjoner vil bli et vanlig syn Det er ca. 84 millioner fattige i Europa, og tallet kommer til å øke i høyt tempo
 7. 7. Den tapte generasjon I Finland, Hellas, Irland, Italia, Slovakia, Spania og Sverige er ungdomsarbeidsledigheten oppe i mellom 25 – 50% ( OECD ) Arbeidsledighet nå er en påkjenning for ungdommen selv og deres familier, men den kan også ha langsiktige konsekvenser for de unges tilknytning til arbeidsmarkedet gjennom hele yrkeslivet
 8. 8. Norge – en solrik øy Globalisering skaper strukturelle endringer og demografiske utfordringer Norge er en liten og åpen økonomi Avhengig av et globalt marked Har finansiell handlefrihet Mye penger på bok Lav arbeidsledighet
 9. 9. Norge – verdens beste land å bo i Men ingenting betyr noe om du ikke mestrer hverdagen din Ingenting betyr noe om du ikke finner mening i hverdagen din Ingenting betyr noe om du ikke betyr noe for andre i hverdagen din
 10. 10. Norge – rekordmange på trygd I dag står 800 000 mennesker her i landet på uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller sykepenger Dette er ressurser på avveie
 11. 11. Over 30 prosent av elevene i Videregående skole greier ikke å fullføre, et tall som har vært nærmest konstant de siste 15 år. 400000 er definert som fattige i Norge. 78.000 funksjonshemmede ønsker jobb. 300.000 på uførepensjon. Det siste tiåret har antallet uføretrygdede vokst med 30 prosent. Ifølge Nav er 57 prosent av uføretrygdede mellom 18 år og 39 år borte fra yrkeslivet fordi de sliter med psykiske plager. «Folkehelserapport 2010» fastslår at psykiske lidelser er blitt en av de aller viktigste årsakene til langtidssykmelding og uføretrygd. En av tre uførepensjonerte har psykiske lidelser som hovedårsak. Oppsigelser fører til uførhet. Tre av ti nye uføretilfeller skyldes oppsigelser, konkluderer en ny studie.På gyngende grunn..
 12. 12. Mennesker med hull i CVen: En rekke marginaliserte grupper faller utenfor det sosiale livet gjennom mangel på arbeidstilhørighet i Norge. Det gjeldet uføretrygdede, langtidsledige, attføringsklienter, rusmisbrukere, funksjonshemmede, psykisk syke, innvandrere etc. Alle mottar økonomiske ytelser fra staten, men mangler deltakelse i sosiale nettverk. Det fører til tap av selvverd og skaper økt innaktivitet og sykdom Helse er det viktigste vi har, både psykisk og fysisk
 13. 13. Arbeidsplassen = verdifellesskap Ikke først og fremst for lønn Men for alle andre verdier:  Verdighet og verdsetting  Sosial feedback og andres forventninger til deg  Sosialt nettverk  Mestring ( jeg klarte det! )  Mening
 14. 14. Gründerskap i Norge 6% nordmenn starter egen bedrift, men entreprenørskap med et sosialt siktemål er ikke typisk norsk En internasjonal undersøkelse viser at Norge er blant de landene som har færrest sosiale entreprenører. (GEM )
 15. 15. Selvstendige arbeidere Over 200.000 nordmenn har ikke noe sikkerhetsnett ved sykdom eller bortfall av inntekt Betaler høye forskuddskatter, inndrar merverdiavgift, tar all risiko og er selv ansvarlig for sykeordninger, forsikringer, pensjon og sitt eget økonomisk sikkerhetsnett i nedgangstider Småbedriftene er ryggraden i norsk næringsliv. Alle politiske partier snakker varmt om nyetableringer, men lukker øynene for at det hvert år går minst 40.000 selvstendige arbeidsplasser tapt Det er på høy tid å se på de sosiale rammevilkårene for å drive for seg selv i Norge. Vi er ikke lenger et industrisamfunn, men et kunnskapssamfunn, hvor enkeltpersoner starter sine egen arbeidsplass
 16. 16. 10 humanitære utfordringer 1. Utestenging fra utdanning og arbeidsliv 2. Huller i velferdsstatens sikkerhetsnett 3. Sosial ulikhet 4. Marginaliseringsspiraler 5. Vold i ungdomsmiljøer 6. Nye trusler mot likestillingsidealet 7. Ensomhet 8. Unges psykiske helse 9. Narkotika og rusmiddelbruk 10. Den sosiale kapitalen er på gyngende grunn Fafo på oppdrag fra Røde Kors
 17. 17. Paradigme skifte Det vi i realiteten gjør, er at vi demonterer industrisamfunnets velferdsstat Frem vokser en ny, modernisert velferdsstat og en velferdspolitikk som vil være mer robust i møte med den fremtiden vi vet vil komme En aldrende befolkning, en synkende arbeidsstyrke, den stadig mer sammensatte karakteren til levekårsproblemer, de diffuse lidelsene, sosial eksklusjon, - og en befolkning av ressursrike individer som stiller de høyeste kravene til all offentlig tjenesteyting En annen befolkning, med andre problemer, kan bare møtes med en reformert velferdspolitikk Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm
 18. 18. Fornyelse Offentlig sektor må løse oppgavene på en annen måte Befolkningen i dag og de neste tiårene har helt andre krav og forventninger til offentlig sektor enn det vi hadde da grunnsteinene i velferdsstaten ble lagt Velferdsordninger må skreddersys og tilpasses den enkelte. Vi ønsker å bli møtt som individer og å bli tatt på alvor med de ressurser og skavanker vi har
 19. 19. Løsninger Økende press på offentlig sektor, mangel på arbeidskraft og strammere offentlige budsjetter Mye peker i retning av at sosiale entreprenører med nye løsninger på små og store samfunnsutfordringer vil få større betydning fremover En fersk kartlegging viser at sosialt entreprenørskap er på fremmarsj også her i landet. Men det politiske Norge har ennå ikke fått øynene opp for fenomenet
 20. 20. Sosial Innovasjon Radikal innovasjon kan gi bedre offentlige tjenester og spare kostnader med mellom 20 og 60 prosent, viser en ny internasjonal undersøkelse Nøkkelen ligger i en total nytenkning om de tjenester det offentlige skal levere, i tillegg til å utnytte brukernes ressurser i løsningen av oppgavene Mandag Morgen
 21. 21. Dette er sosialt entreprenørskap Innovativt: bruker nye metoder og løsninger Forretningsmessig: drives som et foretak:  En sosial bunnlinje for å hjelpe folk til å hjelpe seg selv  En økonomisk bunnlinje for å kunne hjelpe flest mulig, fortest mulig og for å gjøre sin bedrift levedyktig over tid Ønsker å endre oppfatning og dermed hele systemet Involverende: målgruppen involveres i stor grad Non-profit: Målet er ikke profitt maksimering, men sosial avkastning Visjonære og realister – implementering av visjonen foran alt
 22. 22. Natteravnene Barnevernsproffene
 23. 23. SE: Piloten -Et kompetanseutviklingsprogram SE: Piloten skal bidra til praktisk kunnskap og forståelse for feltet. Det skjer gjennom kompetanseutvikling, case, interaktiv læring, erfaringsdeling, team- og nettverkbygging med et mentornettverk. Deltakernes egne ressurser og utvikling av sitt eget prosjekt står i fokus. Piloten er utformet som en kursrekke- og en møteplass basert på syv månedlige fredag/lørdags samlinger, samt to mentorsamlinger, et felles profileringsprosjekt og en studietur. Start: januar 2011. . Arrangører:

×