Edu3106 tajuk 3

452 views

Published on

implikasi sosiobudaya

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Edu3106 tajuk 3

 1. 1. IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA  MURID  GURU  SEKOLAH  KURIKULUM TERSIRAT KUMPULAN 3 : FATEN FAZIRA MOHD NOOR & FATEEN NASUHA ZAKARIA (PA 1 / SEM 5 2014)
 2. 2. 3.1 MURID
 3. 3. KAUM ETNIK GAYA BELAJAR DAN BERFIKIR PETEMPATAN DAN KELAS SOSIAL MURID BAHASA DAN KOMUNIKASI GENDER
 4. 4. BUDAYA PELAJAR PRO BUDAYA SEKOLAH ANTIBUDAYA SEKOLAH ANTARA BUDAYA SEKOLAH DAN BUDAYA REMAJA
 5. 5. 6 CORAK ASAS BUDAYA GAYA KOMUNIKASI • BAHASA DAN KOMUNIKASI NON VERBAL • DIALEK UTARA , PANTAI TIMUR, STANDARD BERBEZA SIKAP TERHADAP KONFLIK • PENGARUH DARIPADA PENGAMALAN KELUARGA PENDEKATAN DALAM MENYELESAIKAN TUGASAN • BANYAK FAKTOR PENYUMBANG BUAT KERJA • KERJA YANG BERSUNGUHSUNGGUH KERANA ADA GANJARAN • KERJA YANG ASAL SIAP
 6. 6. GAYA MENYELESAIKAN MASALAH • BERGANTUNG PADA PEGANGAN SESUATU BUDAYA SIKAP TERHADAP PENDEDAHAN PANDANGAN • BERBEZA PANDANGAN TERHADAP SIKAP ‘BERTERUS-TERANG’ BAIK TENTANG EMOSI, PERASAAN, SEBAB MUSABAB PERBALHAN DAN MAKLUMAT PERIBADI PENDEKATAN UNTUK MENGETAHUI • BUDAYA BARAT – PEMIKIRAN KOGNITIF • BUDAYA TIMUR – KESAHIHAN MAKLUMAT • LELAKI DAN PEREMPUAN BEZA GAYA BELAJAR DAN BERFIKIR
 7. 7. KEMAHIRAN DAN PENGUASAAN BAHASA 1)BAHASA DAERAH , BAHASA IBUNDA ATAU DIALEK SAHAJA 2)DUA ATAU LEBIH BAHASA DENGAN KOSA KATA YANG TERBATAS ATAU MELUAS
 8. 8. KAUM ETNIK SATU KAUM ATAU ETNIK PELBAGAI ETNIK
 9. 9. • TARAF PENDIDIKAN • TARAF KELAS SOSIAL SOSIOEKONOMI KELUARGA • BANDAR DAN PINGGIR BANDAR PETEMPATAN • LUAR BANDAR DAN PEDALAMAN
 10. 10. GAYA BELAJAR AUDITORI VISUAL KINESTATIK • MUDAH BELAJAR MELALUI PROSES PENDENGARAN • CEPAT BELAJAR MELALUI PROSES MENDENGAR DAN MELIHAT • BELAJAR MELALUI PROSES MEMBUAT (HANDS-ON)
 11. 11. GAYA BERFIKIR BERGANTUNG LATAR • PERLU BANTUAN PERSEKITARAN (FIELD DEPENDENT) BEBAS LATAR (FIELD INDEPENDENT) IMPULSIF REFLEKTIF • TIDAK MEMERLUKAN BANTUAN PERSEKITARAN • BERTINDAK TANPA BERFIKIR PANJANG • BERTINDAK SELEPAS BERFIKIR SECARA MENDALAM
 12. 12. GENDER • PEREMPUAN LEBIH TEKUN • PEREMPUAN LEBIH KEMAS DAN TERATUR • LELAKI BIASANYA LEBIH MENDAPAT PERHATIA N GURU • LELAKI SELALU DIANGGAP ‘BERMASALAH’ • LELAKI LEBIH BAIK DALAM SUBJEK KIRA-KIRA BERBANDING SASTERA DAN BAHASA
 13. 13. 3.2 Implikasi sosiobudaya kepada guru Membimbing pelajar mencapai potensi diri
 14. 14. 1.Penerimaan & layanan yang adil 2.Strategi pembelajaran koperatif 3.Pengurusan kelas & hubungan • Kenal latar belakang murid • Faham situasi • Kesakmaan pendidikan • Wujud kerjasama & toleransi • Kawalan tingkah laku • Kajian sosiometri
 15. 15. 4. Jangkaan • Harapan guru ke atas pelajar • Sediakan bahan selaras dengan guru keupayaan dan pengalaman 5. Pemilihan • Sesuai dengan pengetahuan & bahan sumber pelajar budaya • Tidak menyentuh isu sensitif
 16. 16. 3.3 SEKOLAH
 17. 17. 3.3 SEKOLAH JENIS SEKOLAH LOKALITI SEKOLAH KEPIMPINAN SEKOLAH
 18. 18. JENIS SEKOLAH PERINGKAT RENDAH • SEKOLAH KEBANGSAAN • SJK CINA • SJK TAMIL PERINGKAT MENENGAH • SMK • SMKA • SMJK • SBP • SBT • SEKOLAH WAWASAN • SEKOLAH BESTARI • SEKOLAH TEKNIK • SM SAINS • SM VOKASIONAL • S PENDIDIKAN KHAS
 19. 19. LOKALITI SEKOLAH -PELBAGAI LATAR BELAKANG SOSIOBUDAYA KELAS SOSIAL DAN ETNIK -SEKOLAH LUAR BANDAR SERING MENGHADAPI MASALAH KEPIMPINAN SEKOLAH -BERGANTUNG KEPADA GAYA KEPIMPINAN PENGURUSAN SEKOLAH -KERJASAMA SEKOLAH DAN KOMUNITI DAPAT MEMANFAATKAN SEKOLAH
 20. 20. SEBELAS KRITERIA UTAMA SEKOLAH BERKESAN • KEPEMIMPINAN PROFESIONAL – TEGAS DAN BERTUJUAN – PENDEKATAN PERKONSIAN KUASA – PIMPINAN PROFESIONAL • PENGONGSIAN VISI DAN MATLAMAT – KESEPADUAN MATLAMAT – TINDAKAN SAMA – KEKELUARGAAN DAN BERKERJASAMA • ENVIRONMEN PEMBELAJARAN • PENUMPUAN KEPADA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN • PENGAJARAN BERKESAN – SUASANA TENTERAM, AMAN – PERSEKITARAN KERJA YANG MENARIK – MEMAKSIMAKAN WAKTU PEMBELAJARAN – TUMPUAN KEPADA BIDANG AKADEMIK – FOKUS KEPADA PENCAPAIAN – PENGURUSAN KELAS YANG CEKAP – TUJUAN YANG JELAS – PENGAJARAN TERANCANG
 21. 21. • HARAPAN YANG TINGGI – SEMUA BERCITA-CITA TINGGI • PERATURAN POSITIF – JELAS DAN ADIL • KEMAJUAN PEMANTAUAN – PEMANTAUAN PRESTASI MURID – PENILAIAN PRESTASI SEKOLAH • HAK DAN TANGGUNGJAWAB MURID • KERJASAMA RUMAH-SEKOLAH – PENINGKATAN HARGA DIRI MURID – KEFAHAMAN BIDANG TANGGUNGJAWAB MURID – PENGLIBATAN IBU BAPA DALAM PELAJARAN ANAK –ANAK MEREKA – PERKEMBANGAN STAF BERASASKAN SEKOLAH • ORGANISASI BELAJAR
 22. 22. • Cara budaya disalurkan • Sikap yang dibentuk Melalui proses pengajaran pembelajaran dan pengurusan sekolah Nilai implisit/ yang tidak dirancang pencapaiannya tetapi terlaksana hasil amalan bilik darjah sebagai kesan proses perlaksanaan kurikulum formal
 23. 23. Pujian Kelo mpok kuasa Unsur kurikulum tersirat
 24. 24. Kurikul um Formal Kurikul um Pengaj aran Kurikulum tersirat Kurikulum terancang Kurikulum terancang
 25. 25. Struktu r organis asi sekolah Aspek kurikulum tersirat Budaya sekolah
 26. 26. Kesan Tidak disengajaka n Disengaj akan
 27. 27. Bias Pelajar yang kurang terlibat dalam pembelajaran Mengelakkan pelajar tertentu dalam aktiviti yang disertai kelas Tidak memandang tepat kepada pelajar juga kurang berbual
 28. 28. Unsur melabel murid akan mengakibatkan murid menerima dirinya sebagaimana yang dilabelkan

×