Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Waarom blijven die twee toch bij elkaar? Huisartsencongres jan 2016

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 57 Ad

More Related Content

Similar to Waarom blijven die twee toch bij elkaar? Huisartsencongres jan 2016 (20)

Advertisement

Waarom blijven die twee toch bij elkaar? Huisartsencongres jan 2016

 1. 1. Wéér raak… waarom blijven die twee toch bij elkaar? Een workshop over systemisch kijken naar huiselijk geweld Birgit de Cnodder Gezondheidszorgpsycholoog / psychotherapeut i.o. tot specialist Groningen, 28 januari 2016 (en ik maar mijn best doen)
 2. 2. Auteursrechten / naamsvermelding Tenzij anders vermeld is alles in dit werk gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal - licentie. Wanneer je gebruik wilt maken van dit werk, moet je gepaste credits geven, een link voorzien naar de licentie en kenbaar maken welke veranderingen je hebt aangebracht. Dat moet je doen op een wijze die niet suggereert dat de licentiehouder jou of je veranderingen per definitie onderschrijft. Hanteer voor dit werk de volgende methode van naamsvermelding: B. de Cnodder, Weer raak… waarom blijven die twee toch bij elkaar? (2016), CC-BY 4.0 gelicenseerd. Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons BY 4.0 International Licence. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. De volledige licentie-tekst is te lezen op / read complete licence text on https://creativecommons.nl/4-0-licenties/ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ In de loop van mijn carrière tot nu toe heb ik van velen mogen leren. Deze mensen wil ik recht doen in de bijdrage die zij aan mijn kennis en kunde hebben geleverd. Ik heb getracht om zo zorgvuldig mogelijk aan bronvermelding te doen. Mocht iemand desondanks vinden dat ik hem of haar tekort heb gedaan in genoemde vermelding, nodig ik diegene uit om contact met mij op te nemen en dat bespreekbaar te maken.
 3. 3. (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven • Sponsoring of onderzoeksgeld • Honorarium of andere (financiële) vergoeding • Aandeelhouder • Andere relatie, namelijk … geen Disclosure belangen spreker 3
 4. 4. Programma workshop • Stellen die elkaar de tent uitvechten: • Hoe zitten ze in elkaar • Wat bindt deze mensen? • Hulp bieden: Wat kan je doen? 4
 5. 5. Bedenk 3 redenen waarom u bij een partner zou kunnen blijven die u tergt en waarmee u steeds opnieuw slaande ruzie maakt. 5
 6. 6. • Stellen die elkaar de tent uitvechten: •Hoe zitten ze in elkaar • Wat bindt deze mensen? • Hulp bieden: Wat kan je doen? 6
 7. 7. Relationeel geweld: Wat voor mensen doen dit eigenlijk & wat voor mensen pikken dit dan? •Beeld van zichzelf •Contact met anderen •Psychologisch functioneren 7
 8. 8. Beeld van zichzelf • Laag zelfbeeld en gevoelens van minderwaardigheid • Veel schaamte & machteloosheid • Gevoelig voor ‘onrecht’ !! Soms verpakt in grandiose presentatie met grote ‘krenkbaarheid’!! 8
 9. 9. Contact met anderen • Paranoïde bril; veel wantrouwen en verongelijktheid: ANDEREN ZIJN PER DEFINITIE ONVEILIG! • Moeite met stabiele relatievorming • Weinig relatievaardigheden • Re-ageren makkelijk • Externaliseren • Krenkbaar & rigide • Subassertief • Passief agressief 9
 10. 10. Psychologisch functioneren • Slechte impulsbeheersing OF juist basaal agressiegeremd • Hoog basaal arousal niveau (trauma!) • Onder stress • Empathie minimaal • Weinig mentaliserend vermogen • Vaak: • Beneden gemiddeld begaafd • Verslaving • Soms: • Gewetenloos • Sadistisch 10
 11. 11. Kortom… • Emotioneel onrijp en onstabiel sociaal-emotionele leeftijd vaak laag & gevoelig voor overspoeld worden door emoties • Weinig geïntegreerde persoonlijkheid splitsing van de persoonlijkheid 11
 12. 12. • Stellen die elkaar de tent uitvechten: • Hoe zitten ze in elkaar •Wat bindt deze mensen? DEEL 1: hun functioneren • Hulp bieden: Wat kan je doen? 12
 13. 13. Hoe zit het met hun geschiedenissen? • Mishandeling • Verwaarlozing • Geen aandacht voor hun behoeften • Eenzaamheid • Weinig modelling • … Onveilige gehechtheid 13
 14. 14. Oefening: kijken in de mind 14
 15. 15. GROEP A Wat gebeurt er met deze man?
 16. 16. GROEP B Wat gebeurt er met deze vrouw?
 17. 17. Bespreek in groepjes van 4 • Wat kan je zeggen over hoe deze man / vrouw naar zichzelf kijkt? • En naar de ander? • Wat staat deze mensen in de weg om elkaar echt te bereiken? 17
 18. 18. Wat gebeurt er emotioneel met hen? 18
 19. 19. Wat wordt er eigenlijk op het moment van stress opgeroepen? Het gaat heel vaak om ‘oude kinderpijn’. 20
 20. 20. EN
 21. 21. All sadAll angry OFEN
 22. 22. Maar in beleving & presentatie
 23. 23. All sadAll angry OF
 24. 24. All sadAll angry OFOF All angry All sad
 25. 25. Kernkenmerk van de gefragmenteerde mens Splitsing De beide kanten worden als los van elkaar ervaren en niet geïntegreerd in de identiteit. 26
 26. 26. Hoe ziet dat er uit in gedrag? • Voelen – doen • Drammen • Onnavolgbaar, inconsequent • Onvoorspelbaar, tegenstrijdigheden • Demoniseren of idealiseren van anderen • Soms weinig ‘contact met realiteit’ • Tunnelvisie, rigide in hun opvattingen • Makkelijk ‘besmet’ door sfeer • Waarheden omdraaien, verloochenen etc • … 27
 27. 27. Moet u inmiddels aan bepaalde patiënten denken? Vraagt u zich van die patiënt af waarom die nou bij zijn of haar partner blijft? Al enig idee? 28
 28. 28. Wat hoort u in uw spreekkamer? Meestal niets u ziet • blauwe plekken die pt perfect kan verklaren • veel vage lichamelijk klachten • slaapproblemen • depressies • angstklachten etc. 29
 29. 29. En als het wél benoemd wordt? • Ik ben slachtoffer, ik kan er niks aan doen. • Het ligt niet aan mij, ik word uitgelokt. Machteloosheid 30
 30. 30. En wat voelt u dan? Medeleven, angst, verontwaardiging etc. Wellicht ook: Irritatie & machteloosheid “dweilen met de kraan open” 31
 31. 31. • Stellen die elkaar de tent uitvechten: • Hoe zitten ze in elkaar •Wat bindt deze mensen? DEEL 2: Wat maakt dat deze mensen voor elkaar blijven kiezen? • Hulp bieden: Wat kan je doen? 32
 32. 32. Emotioneel onrijpe mensen & partnerkeuze Of hoe mensen in een intieme relatie een antwoord trachten te krijgen op hun kinderpijn. 33
 33. 33. Collusie Wanneer 2 mensen denken dat ze het antwoord kunnen formuleren op de pijn van de ander en een antwoord kunnen krijgen van die ander voor hun eigen pijn. 34
 34. 34. Voorbeeld 1 Ik ben groot en sterk en bescherm jou en jij bent heeeeel lief en maakt dat ik mijn oude pijn niet voel Ik ben stoer en eindelijk voel jij je veilig en jij bewondert mij en geeft me eindelijk waar ik recht op heb 35
 35. 35. Voorbeeld 2 Ik ben heeeeel lief en maak dat jij je eindelijk gekoesterd voelt en jij bent groot en sterk en maakt dat ik me veilig voel Ik bewonder jou en geef je waar je recht op heb en jij bent stoer en eindelijk voel ik me veilig 36
 36. 36. Na verloop van tijd meestal
 37. 37. De collusie mislukt … … en gooit roet in de poging om te repareren! 40
 38. 38. 41Ruzies… • … ontstaan meestal als partners een boodschap van de ander ‘vertalen’ in een wezenlijke afwijzing en de basisvraag bij de hechting negatief beantwoordt zien: neen, ik kan niet op je rekenen, ik tel niet voor je, je neemt me niet serieus etc. • … gaan daarom vaak over kleine dingen van grote betekenis (oude pijn wordt getriggerd!) • … genereren aldus stress • … belemmeren dan het redelijk denken • … leiden op die manier tot escalaties
 39. 39. Meest prominente risico bij relationeel geweld? Contactarmoede 42
 40. 40. HOE KRIJG JE CONTACT OVER WAT CONTACT ONVEILIG MAAKT??
 41. 41. Maar van wege de splitsing is het leitmotiv Ik heb twee relaties: één geweldige en één met geweld 44
 42. 42. Dus ná een ruzie... 45
 43. 43. 47
 44. 44. Bespreek met wat je nu weet met je buurman of vrouw de 3 redenen waarom u bij een partner zou kunnen blijven die u tergt en waarmee u steeds opnieuw slaande ruzie maakt. 48
 45. 45. • Stellen die elkaar de tent uitvechten: • Hoe zitten ze in elkaar • Wat bindt deze mensen? •Hulp bieden: Wat kan je doen? 49
 46. 46. Neem een patiënt in gedachte bij wie je relationeel geweld speelt en die blijft vasthouden aan de relatie met zijn / haar partner. Wat heb je tot nog toe gedaan in deze casus? 50
 47. 47. Een paar tips • Houding: iemand die het meldt = KANS • Luister en schort je oordeel op; tracht te begrijpen wat er werkelijk aan de hand is. • Korte screening type geweld • Kinderen in gevaar? → AMK melding maken! • Bespreek doorverwijzing; het gaat om ernstige problematiek die specialistische behandeling vraagt. 51
 48. 48. Nog even een reminder: Relationeel geweld: 2 TYPEN VERLIES CONTROLE Vechtpaar, zijn aan elkaar gewaagd, geweld wordt over en weer gebruikt Geweld NIET intentioneel en van beide kanten CONTROLE Ene partij controleert en intimideert, de andere is angstig en ondergeschikt Gebruikt geweld intentioneel, terreur door 1 partij Symmetrisch Complementair 52
 49. 49. Handige vragen om een inschatting te maken m.b.t. intiem terrorisme Denkend aan je partner, zou je dan zeggen dat hij / zij: • … jaloers of bezitterig is? • … probeert ruzies uit te lokken? • … je belet om contact te hebben met familie of vrienden? • … er op staat aldoor te weten in wiens gezelschap je verkeerd? • … scènes maakt en je belachelijk maakt in het bijzijn van anderen? • … je het gevoel geeft dat je niks kan? • … schreeuwt en scheldt? • … je bang maakt? • … voorkomt dat je inzage hebt in jullie financiën en/of kan beschikken over eigen geld? 53
 50. 50. 54 Systemisch werken is meestal aangewezen omdat… • … Het meeste relationeel geweld symmetrisch / situationeel bepaald is • … Geweld aldus een ‘monster TUSSEN twee mensen’ is en niet van iets van één van beiden • … Hét kenmerk van dit type relationeel geweld ESCALATIE is die plaatsvindt tussen twee mensen die ze ook samen moeten leren tackelen
 51. 51. Verder lezen? • Cnodder, de B. (2012). Incidentanalyse bij symmetrisch relationeel Geweld. Een diagnostisch en therapeutisch instrument in partnerrelatietherapie. Tijdschrift voor psychotherapie. 38, 88- 103 • Mikulincer, M. & Shaver, P. R. (2010a). Attachment bases of psychopathology. • Scalia, J. (2002). Intimiate Violence. Attaks upon psychic interiority. Columbia University Press, New York • Wallin, D. J. (2010). Gehechtheid in psychotherapie. Uitgeverij Nieuwezijds 55
 52. 52. contact • info@praktijkdecnodder.nl • www.prakijkdecnodder.nl 56
 53. 53. Dank voor uw aandacht

×