Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

systemisch werken met huiselijk geweld, voorlichtng 2011 - 2016

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 24 Ad

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded (18)

systemisch werken met huiselijk geweld, voorlichtng 2011 - 2016

 1. 1. OVER EEN SYSTEEMGERICHTE BENADERING, EN WAAROM DAT ZINVOL IS …. B I R G I T D E C N O D D E R A F P N G R O N I N G E N Aanpak van Relationeel Geweld door de AFPN 1 Birgit de Cnodder 2011 – 2016
 2. 2. Auteursrechten / naamsvermelding Tenzij anders vermeld is alles in dit werk gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal - licentie. Wanneer je gebruik wilt maken van dit werk, moet je gepaste credits geven, een link voorzien naar de licentie en kenbaar maken welke veranderingen je hebt aangebracht. Dat moet je doen op een wijze die niet suggereert dat de licentiehouder jou of je veranderingen per definitie onderschrijft. Hanteer voor dit werk de volgende methode van naamsvermelding: B. de Cnodder, Relationeel geweld: over een systeemgerichte benadering, en waarom dat zinvol is (2015), CC-BY 4.0 gelicenseerd. Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons BY 4.0 International Licence. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. De volledige licentie-tekst is te lezen op / read complete licence text on https://creativecommons.nl/4-0-licenties/ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ In de loop van mijn carrière tot nu toe heb ik van velen mogen leren. Deze mensen wil ik recht doen in de bijdrage die zij aan mijn kennis en kunde hebben geleverd. Ik heb getracht om zo zorgvuldig mogelijk aan bronvermelding te doen. Mocht iemand desondanks vinden dat ik hem of haar tekort heb gedaan in genoemde vermelding, nodig ik diegene uit om contact met mij op te nemen en dat bespreekbaar te maken. Birgit de Cnodder
 3. 3. Disclosure belangen spreker Birgit de Cnodder
 4. 4. Wat is een systeemgericht werken? (1) Een therapeutische benadering  die de problematiek van de cliënt bekijkt in de complexe samenhang met 'het systeem’  die er van uitgaat dat de deelnemers in een systeem de problemen gezamenlijk in stand houden  die indien mogelijk probeert om de therapeutische verandering te bewerkstelligen in dit systeem in plaats van alleen bij één individu Birgit de Cnodder 4
 5. 5. Wat is een systeemgericht werken? (2) Een therapeutische benadering  die bij voorkeur met het hele systeem werkt  die ook toepasbaar is in het werken met een individuele cliënt  waarin altijd uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met het sociale systeem waarin een cliënt functioneert Birgit de Cnodder 5
 6. 6. Dus stellen die te maken hebben met relationeel geweld, hebben doorgaans het meeste baat bij een gezamenlijke aanpak? Ja, dat klopt! Birgit de Cnodder 6
 7. 7. 77 Omdat…  … Het meeste relationeel geweld symmetrisch / situationeel bepaald is  … Geweld aldus een ‘monster TUSSEN twee mensen’ is en niet van iets van één van beiden  … Hét kenmerk van dit type relationeel geweld ESCALATIE is die plaatsvindt tussen twee mensen die ze ook samen moeten leren tackelen 7 Birgit de Cnodder
 8. 8. 8 Er zijn dus meerdere typen relationeel geweld? Birgit de Cnodder 8 JA! Diagnostiek van het geweld is daarom van fundamenteel belang
 9. 9. Twee typen en een ernstmaat  Symmetrisch = meest voorkomend werken met systeem geïndiceerd  Complementair wel systemisch kijken bij een individuele behandeling  Daarnaast: ERNSTMAAT -> risicotaxatie ! Symmetrisch is niet per se minder ernstig geweld! Birgit de Cnodder 9
 10. 10. 10 Alleen werkt minder goed dan samen (1) Daderbehandelingen… Birgit de Cnodder  … die uitgaan van de hypothese dat geweld wordt toegepast door mannen die hun vrouw willen overheersen en onderdrukken blijken tot nu toe nauwelijks effectief in het verminderen van recidives.  Bijvoorbeeld: ● Meta-analyses effectudies: Babcock & LaTaillade (2000); Babcock, Green & Robie (2004); Feder & Wilson (2005) ● Mannelijk geweld blijkt meer samen te hangen met ervaren machteloosheid dan met macht, Dutton (1994); Dixon ea, (2012); Asen & Fonagy (2016) ● Bij slechts 9,6 van paren blijkt dominantie van man, Coleman & Straus (2004) 10 Gebaseerd op: Justine van Lawick, 2007
 11. 11. 11 Alleen werkt minder goed dan samen (2) Slachtofferbehandelingen… Birgit de Cnodder  … schieten tekort in de aandacht voor het aandeel van vrouwen in geweldsproblematiek.  Bijvoorbeeld: ● 40% vrouwelijke slachtoffers van mannen in een verplichte daderbehandeling melden geweld te initiëren, Gondolf (1996) ● Vrouwen blijken in partnerrelaties even gewelddadig als mannen (meta studie over 60.000 paren), Archer (2000) ● Veel partnergeweld is wederzijds, Davies et. al. (1995); Lawick & Bom (2008); Asen & Fonagy (2016) 11 Gebaseerd op: Justine van Lawick, 2007
 12. 12. 12 Kortom, bij symmetrisch relationeel geweld geldt: Birgit de Cnodder  In je uppie wordt je niet handiger in het contact met je partner  Relationeel geweld laat zich het beste beteugelen als de therapie zich richt op het relationeel leren hanteren van beider beperkingen in de interactie met elkaar 12
 13. 13. 13 Birgit de Cnodder
 14. 14. 14 Altijdsamen in behandeling? Birgit de Cnodder NEEN! Soms niet haalbaar Soms niet verstandig 14
 15. 15. Wel altijd Systemisch kijken!!! Birgit de Cnodder 15
 16. 16. 1616 AFPN RG behandelaanbod  TRAINING ● Time – Out training voor stellen ● Training relationeel geweld voor mannen ● Training relationeel geweld voor vrouwen (samenwerkingsverband met MJD) ● Baas over eigen Boosheid (aanbod voor LVG) ● Baas over eigen Relatie (T.O. voor LVG stellen)  THERAPIE ● Partnerrelatie therapie / gezinstherapie / ouderbegeleiding ● Individuele therapie ● Hulp aan huis: outreachende zorg 16 Birgit de Cnodder
 17. 17. 17 Belangrijk punt van aandacht Birgit de Cnodder Inzichten rond de behandeling van relationeel geweld zijn voortdurend in ontwikkeling Effect onderzoek = van groot belang Onderzoek n.a.v recente veranderingen in de samenwerkingslijnen is een absolute noodzaak! 17
 18. 18. 1818 Parallelprocessen, een factor om alert op te zijn!  Wat is het? Vanuit oprechte gedrevenheid en uitgaande van het belang van je eigen cliënt alleen het eigen stuk binnen het geheel zichtbaar maken / zien. Meeveren met wat jouw cliënt, slechts onderdeel van het geheel (!), inbrengt.  Hoe herken je het? Onderlinge spanningen en moeizame samenwerkings- verbanden waarbij iedereen achterblijft met het gevoel dat de ander niet begrijpt wat je probeert bij te dragen. 18 Birgit de Cnodder
 19. 19. 1919 Gevolg parallelprocessen  Is het monster tussen de samenwerkende partijen & gooit vaak roet in het samenwerkingseten !  Zowel binnen de eigen organisatie als tussen keten of netwerkpartners  Kan je blik vertroebelen en je hinderen in het creatief denken ‘outside the box’ 19 Birgit de Cnodder
 20. 20. 2020 Hoe parallelprocessen ondervangen? Cliëntsysteem helpen = gezamenlijk doel Daarom: Blijvend overleg & samenwerking zoeken 20 Birgit de Cnodder
 21. 21. 2121 Referenties Birgit de Cnodder  J. van Lawick, PP Geweld in families, bijzonder gewoon. NtVP congres dd 28-11-2007 (1)  Michael P. Johnson, Ph.D., PP Intimate Terrorism and Other Types of Domestic Violence, dd 14-10-2008  J. van Lawick, PP Van huiselijk geweld naar familiaal huiselijk geweld, een systemische visie. dd 17-11-2008  Asen. E. & Fonagy, P. (2016) Mentalizing Family Violence Part 1: Conceptual Framework. Family Proces, 1–16  Dixon, L.; Archer J., & Graham-Kevan, N. (2012). Perpetrator programmes for partner violence: Are they based on ideology or evidence? Legal and Criminological Psychology, 196-215  Lawick, J. & Bom. H. (2008) Building bridges: Home visits to multi-stressed families where professional help reached a deadlock. Journal of Family Therapy 30(4):504 - 516 2121
 22. 22. 2222 Verder lezen?  M. Groen & J. van Lawick (2008). Intieme Oorlog.Van Gennep uitgeverij  A. Fruzetti (2006). The High Conflict Couple.New Harbringer Publications, Inc.  Gehele themanummer Huiselijk Geweld (december 2010) op www.NVRG.nl 22 Birgit de Cnodder
 23. 23. Deze presentatie is – uiteraard met kleine variaties en updates van de literatuur – tussen 2011 en 2016 gebruikt bij de voorlichting aan professionals met bestuurstaken die op een of andere manier betrokken waren bij het thema ‘huiselijk geweld’ en die kennis wilden nemen van de systemische visie daarop.  Contact: info@praktijkdecnodder.nl  www.prakijkdecnodder.nl Birgit de Cnodder 23
 24. 24. 2424 Tot slot HARTELIJK DANK VOOR UW BELANGSTELLING 24 Birgit de Cnodder

×