Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Hechting of hechtenis: hechting en relationeel geweld.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 46 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Hechting of hechtenis: hechting en relationeel geweld. (20)

Advertisement

Hechting of hechtenis: hechting en relationeel geweld.

 1. 1. HECHTING EN RELATIONEEL GEWELD ZEEGSE, 4 OKTOBER 2013 Birgit de Cnodder AFPN / Forint (Lentis) Gezondheidszorgpsycholoog – psychotherapeut i.o. tot specialist
 2. 2. Auteursrechten / naamsvermelding Tenzij anders vermeld is alles in dit werk gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal - licentie. Wanneer je gebruik wilt maken van dit werk, moet je gepaste credits geven, een link voorzien naar de licentie en kenbaar maken welke veranderingen je hebt aangebracht. Dat moet je doen op een wijze die niet suggereert dat de licentiehouder jou of je veranderingen per definitie onderschrijft. Hanteer voor dit werk de volgende methode van naamsvermelding: B. de Cnodder, Hechting en relationeel geweld (2013), CC-BY 4.0 gelicenseerd. Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons BY 4.0 International Licence. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. De volledige licentie-tekst is te lezen op / read complete licence text on https://creativecommons.nl/4-0-licenties/ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2 In de loop van mijn carrière tot nu toe heb ik van velen mogen leren. Deze mensen wil ik recht doen in de bijdrage die zij aan mijn kennis en kunde hebben geleverd. Ik heb getracht om zo zorgvuldig mogelijk aan bronvermelding te doen. Mocht iemand desondanks vinden dat ik hem of haar tekort heb gedaan in genoemde vermelding, nodig ik diegene uit om contact met mij op te nemen en dat bespreekbaar te maken.
 3. 3. Disclosure belangen spreker
 4. 4. Naar aanleiding van deze presentatie nam 2015 het boek Heching of Hechtenis (red F. Koenraadt, K. ’t Lam, L. Eurelings-Bontekoe, M. Lancel) een hoofdstuk ‘Hechting en relationeel geweld’ op (pp 161-177). Het boek werd uitgegeven door Wolf Legal Publishers, Oisterwijk. In 2017 verscheen hetzelfde hoofdstuk in geüpdatete versie in GGZWetentschappelijk. 4
 5. 5. Gehechtheid, relaties & geweld 5
 6. 6. Veilige gehechtheid stelt je in staat om in een partnerrelatie:6  verbinding met de ander te hebben zonder jezelf te verliezen én  in deze verbinding jezelf te zijn zonder de ander te verliezen
 7. 7. Intieme relaties Lacan: Le désir de l’ homme, c’est le désir de l’ autre verlangen NAAR &VAN de ander 7
 8. 8. Verlangen en onveilige hechting  Vermijdend gehechte mensen: de fantasie die werkelijkheid wordt is beangstigend  Gepreoccupeerde gehechte mensen: nooit genoeg  Beiden:  het antwoord op het verlangen landt niet omdat de bodem ontbreekt; ontwikkelingspathologie  moeite met de limieten van de maakbaarheid 8
 9. 9. Wanneer geweld? 9 bij een tekort aan woorden voor:  echte of vermeende afwijzing of tekort gedaan worden  echte of vermeende (dreigende) verlating prevaleert niet te beteugelen angst
 10. 10. Waarom gewéld? VOELEN – DOEN om: Egodesintegratie te voorkomen & Narcistisch equilibrium te bewaren Geweld als enig mogelijk antwoord op de overspoelende angst 10
 11. 11. Betekenis van dit geweld? 11  Relationeel geweld heeft bijna altijd een coloriet van angst  Agressie is de keerzijde van de paniek en wanhoop  Een onhandige manier om het tweeledige verlangen aan de ander duidelijk te maken  Ultieme poging om contact te maken
 12. 12. Relatieontwikkeling & primitieve afweer De rol van splitsing en gebrekkige objectconstantie 12
 13. 13. Relatie start  Spiegeltje spiegeltje aan de wand wie is de mooiste (liefste, knapste, sterkste, meest passionele, slimste etc...)  Creëren beiden een decor waarin de ander op dwingende wijze een rol krijgt toebedeeld die niet ter discussie kan staan 13
 14. 14. idealiseren 14
 15. 15. Barsten in de spiegel, opdoemend ongeluk  Idealiseren wordt niet volgehouden  Realiteit & differentiatie niet meer te vermijden Mijn spiegel – jouw spiegel, toch niet hetzelfde beeld Stress 15
 16. 16. Revival ‘oud’ gedrag onder stress  Vermijdende: terugtrekken Effect op gepreoccupeerde partner: bedreiging verbinding  Gepreoccupeerde: drammen, ‘hangen’, claimen... Effect op vermijdende partner: bedreiging autonomie Copingstijl van de ene triggert de kernangst van de ander 16
 17. 17. Verband met multiple relatietrauma in de voorgeschiedenis  In de actuele relatie wordt de geschiedenis vaak (gedeeltelijk) herhaald  Contact over onzegbare dingen & pijn geboren vóór de woorden is een uitdaging 17
 18. 18. De spiegel gebarsten 18
 19. 19. Demoniseren & gedemoniseerd worden  Demoniseren: externaliserend antwoord op de angst  Gedemoniseerd worden: niet gezien worden voor wie je bent en nooit goed genoeg zijn 19
 20. 20. Of – of: geen ruimte om te rouwen  Over de illusie en het onvolmaakte in zichzelf én de ander  Rouw als fantoompijn: het eigen ideaal geamputeerd 20
 21. 21. Rol van schaamte  Over de feiten  Gevoel dat ten diepste afgeweerd moet worden; schaamte over het zelf 21
 22. 22. Splitsing & gebrekkige objectconstantie Ik heb twee relaties: één geweldige en één met geweld All good OF all bad 22
 23. 23. Splitsing & ongementaliseerde gevoelens  Non-verbale staat op de voorgrond; denken gaat in BEELDEN  ZIJN hun gevoel in het moment  Onverenigbaar met empathie: inleven en overleven laten zich slecht combineren 23
 24. 24. 24 Effect van splitsing & ongementaliseerd gevoel
 25. 25. 25 Effect van splitsing & ongementaliseerd gevoel
 26. 26. Projectie 26  Uitbesteding aan de ander van wat je bij jezelf ondragelijk vindt  Paranoïde bril: “Jij bent de vijand”
 27. 27. Complementaire Projectieve Identificatie  Bringing out the worst in each other: de vloek van de mutuele Self Fulfilling Prophecy  Tweeledig: die kant heeft de ander en hij / zij slaagt er niet in die kant te beteugelen; self blame 27
 28. 28. Het zelf 28  Vals zelf Aangepaste zelf Verloochende zelf  Naakte zelf  Kwetsbaar  ‘Leeg’
 29. 29. Het vertekende zelf 29
 30. 30. Het niet te kennen zelf? 30
 31. 31. Laat de uitspraak van Lacan zich aanvullen?31 Le désir de l’ homme, c’est le désir de l‘ autre, et le désir d’être soi même! S I M U L T A N É M E N T
 32. 32. Behandeling Van actie naar verbalisatie en veilig contact 32
 33. 33. Risicotaxatie  Directe aanleiding / triggers  Onvermogen om veilig contact te onderhouden 33
 34. 34. Diagnostiek  Type geweld: Symmetrisch Complementair  Gehechtheid: Gehechtheidsstijl beide partners Interactie 34
 35. 35. Gevoel bij escalatie 35
 36. 36. Aantrekken - afstoten 36
 37. 37. Vuurwerk 37
 38. 38. Wurgende stilte 38
 39. 39. Hoe krijg je een veilig contact over wat contact onveilig maakt??? 39
 40. 40. Behandeling: Samen tenzij 40  Veiligheid eerst: T.O. Training Stress reducerende vaardigheiden: veiligheid én kans op contact neemt toe  Vervolgbehandeling: PRT: neerwaartse spiraal doorbreken via wederzijdse correctieve ervaringen Individuele therapie: traumaverwerking & persoonlijke ontwikkeling
 41. 41. Behandeling voorbij handhaven veiligheid soms gevaarlijk?41  Velen willen niet verder in behandeling maar de verworven stabiliteit handhaven  Relatief veel stellen gaan toch uit elkaar
 42. 42. Invloeden van buiten af  Maatschappelijke context: Tendens naar kort durend en klachtgericht werken Retoriek van de opvang etc  Parallelprocessen 42
 43. 43. Juridisch kader een voordeel?  Ondersteunen de gangbare (juridische) processen (bijvoorbeeld huisverboden) de behandeling?  Verschil opname / ambulant? 43
 44. 44. contact  info@praktijkdecnodder.nl  www.prakijkdecnodder.nl 44
 45. 45. DANK VOOR UW AANDACHT Birgit de Cnodder AFPN / Forint (Lentis) Gezondheidszorgpsycholoog – psychotherapeut i.o. tot specialist
 46. 46. Geraadpleegde litteratuur  Cnodder, de B. (2012). Incidentanalyse bij symmetrisch relationeel Geweld. Een diagnostisch en therapeutisch instrument in partnerrelatietherapie. Tijdschrift voor psychotherapie. 38, 88-103  Cnodder, de, B. (2010). Geweld samen te lijf. Groepsbehandeling voor paren die kampen met relationeel geweld. Tijdschrift voor Systeemtherapie 4, 23-249  Mikulincer, M. & Shaver, P. R. (2010a). Attachment bases of psychopathology. In: M. Mikulincer& P.R. Shaver (Eds), Attachment in adulthood. Structure, dynamics and change (pp 369-404). New York/Londen: Guilford Press.  Mikulincer, M. & Shaver, P. R. (2010b). Attachment process and couple functioning. In: M. Mikulincer & P.R. Shaver (Eds), Attachment in adulthood. Structure, dynamics and change (pp 285-323). New York/Londen: Guilford Press.  Scalia, J. (2002). Intimiate Violence. Attaks upon psychic interiority. Clolumbia University Press, New York  Wallin, D. J. (2010). Gehechtheid in psychotherapie. Uitgeverij Nieuwezijds 46

×