Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Forensische pt in ha praktijk

Ad

Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen
B. de Cnodder, 2009
Forensische patiënten in
de huisartspraktijk
...

Ad

Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen
Auteursrechten /
naamsvermelding
Tenzij anders vermeld is alles i...

Ad

Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen
B. de Cnodder, 2009
Programma
• Situering
• Kader en definities
•...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 23 Ad
1 of 23 Ad

More Related Content

Forensische pt in ha praktijk

 1. 1. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 Forensische patiënten in de huisartspraktijk Docent: Birgit de Cnodder, gz-psycholoog / systeemtherapeut
 2. 2. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Auteursrechten / naamsvermelding Tenzij anders vermeld is alles in dit werk gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal - licentie. Wanneer je gebruik wilt maken van dit werk, moet je gepaste credits geven, een link voorzien naar de licentie en kenbaar maken welke veranderingen je hebt aangebracht. Dat moet je doen op een wijze die niet suggereert dat de licentiehouder jou of je veranderingen per definitie onderschrijft. Hanteer voor dit werk de volgende methode van naamsvermelding: B. de Cnodder, Forensische patiënten in de huisartsprakijk (2009), CC-BY 4.0 gelicenseerd. Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons BY 4.0 International Licence. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. De volledige licentie-tekst is te lezen op / read complete licence text on https://creativecommons.nl/4-0-licenties/ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ In de loop van mijn carrière tot nu toe heb ik van velen mogen leren. Deze mensen wil ik recht doen in de bijdrage die zij aan mijn kennis en kunde hebben geleverd. Ik heb getracht om zo zorgvuldig mogelijk aan bronvermelding te doen. Mocht iemand desondanks vinden dat ik hem of haar tekort heb gedaan in genoemde vermelding, nodig ik diegene uit om contact met mij op te nemen en dat bespreekbaar te maken.
 3. 3. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 Programma • Situering • Kader en definities • Kenmerken van de doelgroep • Wie zit er dan in je wachtkamer? • Nog een extra aandachtspunt
 4. 4. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 Wat is een forensische patiënt? • Forensisch = betrekking hebbend op het gerecht, met een juridische titel • Patiënt = diegene die zorg nodig heeft diegene die zorg nodig heeft en vigeert binnen gerechtelijk kader
 5. 5. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 Overlap met andere gebieden Forensische zorg Psychiatrische zorg, met name persoonlijkheids- stoornissen Verslavings- zorg
 6. 6. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 Wat moet je je daarbij voorstellen? • Detentie: penitentiaire instelling / TBS • Penitentiair programma (Elektronisch Toezicht) • Justitiële titel maar wel op vrije voeten
 7. 7. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 Juridische titels die geen werkelijke opsluiting betekenen. • Voorlopige of voortgezette machtiging (RM) • RM op eigen verzoek • Strafrechtelijke machtiging • TBS transmuraal verlof • TBS proefverlof • TBS met voorwaarden of aanwijzingen • TBS voorwaardelijk beëindigd • Voorwaardelijke invrijheidstelling (met of znd RM) • Voorwaardelijk sepot • Schorsing preventieve / voorlopige hechtenis • Verplicht reclasseringscontact • Bijzondere voorwaarden met voorwaardelijke veroordeling • Verplicht reclasseringscontact met toezicht
 8. 8. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 Typen delicten • Geweld: relationeel geweld (partner/ kinderen), levensdelict, zeer ernstige mishandeling (met blijvende invaliditeit), geweld zonder blijvend letsel, vernieling / vandalisme • Diefstal / inbraak • Brandstichting • Stalking • Zedendelicten: verkrachting, aanranding, incest OF exhibitionisme, bezit kinderporno • Fraude / oplichting • Anders
 9. 9. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 Forensische psychiatrie in bredere zin strikt forensische patiënten & • Patiënten die o.b.v. hun problematiek mogelijk in aanraking zullen komen met politie en justitie (impulscontrole- problematiek) • In afwachting van proces • In aanraking geweest met justitie zonder veroordeling / geen titel
 10. 10. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 Wat kenmerkt de doelgroep? M.a.w. wie zit er dan in je spreekkamer? Veel cluster B persoonlijkheidsstoornissen →Dat wil zeggen: hoog gehalte aan manipulatie →Dat wil niet zeggen: geheel gewetenloos! Psychotische mensen → Erg onvoorspelbaar! Minder begaafden → Beperkt leerbaar ASS problematiek → (ernstige) beperking op het vlak van sociale interacties → een informatieverwerkingsprobleem
 11. 11. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 Waar op te letten bij cluster B?
 12. 12. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 Cognitieve vervorming
 13. 13. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 Tekort aan Impulscontole: dreigen en uitageren
 14. 14. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 Externaliseren, extreme stelligheid zonder nuance
 15. 15. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 Charmeren
 16. 16. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 Beschamen
 17. 17. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 Wat is het effect van de combinatie van charmeren en beschamen? Splitsing!
 18. 18. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 Hoe wordt iemand zo? De kwetsuur.
 19. 19. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 Hoe het vaak van generatie op generatie blijft bestaan.
 20. 20. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 • I’m not like everybody else
 21. 21. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 Wat betekent dat voor jullie? • Afdwingen medicatie (middelen misbruik) • Afdwingen instant maatregelen • Oneigenlijk inzetten van medische verklaringen • Bagatelliseren van problemen / ontkenning onverantwoorde leefstijl • ‘Testen’ van je deskundigheid • Wees bedacht op de interacties in het gezin! (eventueel: vertrouwensartsen)
 22. 22. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 Praktische tips • Stel op tijd grenzen • Ga indien mogelijk in overleg met de (behandelend) psychiater • Nooit voor held spelen
 23. 23. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2009 En hoe zit het nou met beroepsgeheim? Meldingsplicht/aangifteplicht - Kindermishandeling - Getuige van een misdrijf (incl vooraankondiging door pat) - Acute dreiging van gevaar, niet op een andere manier afwendbaar - Opgeroepen door rechter voor getuigenis Sommige stellen: beroepsgeheim eindigt waar gevaar begint Zwijgplicht - Beroepsgeheim blijft gelden na de dood van een cliënt - Wanneer de slachtoffers reeds gevallen zijn en er geen direct gevaar is op het vallen van nieuwe slachtoffers.

×