Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Familiegesprek

Ad

Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen
B. de Cnodder, 2008
Het familiegesprek
Docent:
Birgit de Cnodder,...

Ad

Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen
B. de Cnodder, 2008
Programma
• Casus
• Theoretisch kader
• Valku...

Ad

Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen
B. de Cnodder, 2008
Familie thema’s bij
verpleeghuisopname
Rust e...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 17 Ad
1 of 17 Ad

More Related Content

Familiegesprek

 1. 1. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2008 Het familiegesprek Docent: Birgit de Cnodder, gz-psycholoog / systeemtherapeut
 2. 2. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2008 Programma • Casus • Theoretisch kader • Valkuilen • Speciale aandachtsgebieden
 3. 3. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2008 Familie thema’s bij verpleeghuisopname Rust en Zorg Verlies en Rouw
 4. 4. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2008 Centraal uitgangspunt voor een goed familie gesprek? Gemeenschappelijk belang = BELANG VAN DE PATIËNT
 5. 5. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2008 Randvoorwaarden • Tijd • Pieper zacht & mobiel uit • Duidelijk maken wie je bent • Weten wie de vertegenwoordiger is • Grondige dossierkennis • Meerzijdig partijdige houding • Doelstelling formuleren
 6. 6. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2008 Mogelijk doel familiegesprek • Informatie geven en krijgen • Geruststellen • Zorgbeleid helder maken • Afspraken maken • Beslissingen nemen • Crisisoverleg
 7. 7. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2008 Waarom doet de familie soms zo moeilijk? Rouwproces/verwerking Emotieregulatie
 8. 8. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2008 Verwerkingsmodi • Ontkenning • Protest • Onderhandelen • Verdriet • Aanvaarding Let op: mensen fluctueren tussen de verschillende modi én deze fluctuatie loopt lang niet altijd parallel bij betrokken familieleden!
 9. 9. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2008 Emotieregulatie Boosheid = belangrijkste secundaire emotie Maskeert meestal… primaire emoties als: Verdriet Angst Schuld en schaamte Onder stress reageren mensen met oude gedragspatronen!
 10. 10. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2008 Hoe ziet dat eruit in de praktijk? - ‘Prettig gesprek in goede sfeer verlopen’ VS Familie komt terug op een beslissing. - Familieleden komen niet op 1 lijn met hun standpunt omtrent de behandeling van de patiënt. - Familie dringt aan op medisch zinloos handelen. - Familie wil voortdurend overleg. - Familie wil voorkeursbehandeling.
 11. 11. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2008 Deëscalerende communicatie • Laat stoom afblazen en erken emoties. Neem achterliggende boodschap serieus. • Wijs het gedrag af, niet de persoon. Laat agressor in zijn eigenwaarde. • Gooi geen olie op het vuur door beschuldigen, verdedigen, bedreigen, erboven gaan staan, denigreren, minimaliseren etc • Let op (ook je eigen) non-verbale signalen. • Voer het “inhoudelijke” gesprek pas nadat de emoties geluwd zijn en geef informatie. Hoe meer informatie, hoe minder interpretatie. Achter elk verwijt schuilt een behoefte!
 12. 12. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2008 Bijzonder aandachtsgebied: Gezondheidsklachten bij verzorgers Méér psychische klachten bij verzorgers dementerende patiënten in vergelijking met de algemene bevolking Stress bij de familie neemt toe naarmate de dementie erger wordt Eventueel voor check: EDIZ vragenlijst (Ervaren Druk door Informele Zorg)
 13. 13. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2008 Beschermende factoren geven evewicht draagkracht-draaglast • Gezonde copingstrategieën • Sociaal netwerk • Hoge zelfwaardering
 14. 14. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2008 Wanneer stress tot uitputting leidt, heb je… • …meer kans op psychopathologie: klinische depressie, angsklachten, frequent gebruik van psychofarmaca • … meer kans op mishandeling van de patiënt
 15. 15. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2008 Verschijningsvormen • Lichamelijke mishandeling • Psychische mishandeling • Affectieve en emotionele Verwaarlozing • Financiële uitbuiting • Seksueel misbruik • Schending van rechten
 16. 16. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen B. de Cnodder, 2008 Signalering • Op systeemniveau: sleutel tot preventie: uitputtingsniveau mantelzorger? • Lichamelijke beschadingingen en letsel • Niet in beeld passende gedrags verandering • Niet in beeld passend decorumverlies • Ogenschijnlijk onverklaarbare emotionele verandering
 17. 17. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Auteursrechten / naamsvermelding Tenzij anders vermeld is alles in dit werk gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal - licentie. Wanneer je gebruik wilt maken van dit werk, moet je gepaste credits geven, een link voorzien naar de licentie en kenbaar maken welke veranderingen je hebt aangebracht. Dat moet je doen op een wijze die niet suggereert dat de licentiehouder jou of je veranderingen per definitie onderschrijft. Hanteer voor dit werk de volgende methode van naamsvermelding: B. de Cnodder, Het familiegesprek (2008), CC-BY 4.0 gelicenseerd. Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons BY 4.0 International Licence. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. De volledige licentie-tekst is te lezen op / read complete licence text on https://creativecommons.nl/4-0-licenties/ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ In de loop van mijn carrière tot nu toe heb ik van velen mogen leren. Deze mensen wil ik recht doen in de bijdrage die zij aan mijn kennis en kunde hebben geleverd. Ik heb getracht om zo zorgvuldig mogelijk aan bronvermelding te doen. Mocht iemand desondanks vinden dat ik hem of haar tekort heb gedaan in genoemde vermelding, nodig ik diegene uit om contact met mij op te nemen en dat bespreekbaar te maken.

×