Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biojalostamokilpailun esittely

600 views

Published on

Sixten Sunabackan esitys biojalostamokilpailun julkistamistilaisuudessa 4.6.2014

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Biojalostamokilpailun esittely

  1. 1. • Kansainvälinen biojalostamokilpailu • International Biorefinery Competition • Finland 4.6 – 4.12.2014 4.6.2014
  2. 2. Kilpailun tavoitteet • Kilpailun tavoitteena on aikaansaada erilaisia kaupallisen mittakaavan biojalostamoinvestointeja lähivuosina Suomeen • Haetaan ehdotuksia, joissa kaupallistetaan uusia innovaatioita tai demonstroidaan niitä teollisessa mittakaavassa • Biojalostamon raaka-aineena voivat olla erilaiset kotimaiset biomassat, teollisuuden sivuvirrat tai jätteet • Esitys voi olla oma erillinen hanke tai liittyä laajempaan kokonaisuuteen 4.6.2014
  3. 3. Kilpailun soveltamisalue • Tulee sisältää teknologiaa, joka ei ole vielä kaupallisessa käytössä • Demonstraatiolaitos, jonka teknologialla tai tuotteella on merkittävä liiketoimintapotentiaali • Hankkeesta ei ole investointipäätöstä eikä investointiin ole myönnetty tukia • Ehdotuksen tulee olla rahoituskelpoinen julkisin varoin • Yksityisellä pääomalla tulee olla johtava asema 4.6.2014
  4. 4. Osallistumisoikeus ja aikataulu • Kilpailu on avoin kaikkien toimialojen biotalousyrityksille ja erilaisille konsortioille (esim. metsä-, energia- ja kemian alan) • Kilpailuun voivat osallistua kotimaiset ja kansainväliset yritykset • Yrityskonsortiot, joissa on mukana tutkimustahoja ja sijoittajia • Haku aukeaa 4. kesäkuuta 2014 • Ehdotukset tulee jättää 4. joulukuuta 2014 mennessä • Kilpailuehdotuksia arvio korkean tason raati • Tulokset vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 4.6.2014
  5. 5. Ehdotuksen sisältö 1. Liiketoiminta-/hankesuunnitelma • Hankekuvaus, markkina-analyysi, yritystausta, kansantaloudelliset ja muut vaikutukset 2. Toteuttamisaikataulu • Investoinnin aikataulu, lupaprosessit 3. Rahoitus • Rahoitusjärjestelyt (oma, vieras pääoma, tilanne), julkisen rahoituksen tarve 4. Taloudellisuuslaskelmat • Eritelty kustannusarvio, kannattavuuslaskelmat 4.6.2014
  6. 6. Arviointikriteerit • Investointikelpoisuus (painokerroin 50 %) mm. • Rahoitusjärjestelyt • Julkisen rahoituksen tarve suhteessa muuhun rahoitukseen • Markkinanäkymät • Innovatiivisuus (painokerroin 25 %) mm. • Teknologiset innovaatiot • Raaka-ainelähteen innovatiivisuus • Uudet tuote- ja liiketoimintainnovaatiot • Kansantaloudelliset vaikutukset (painokerroin 25 %) mm. • Työllistämisvaikutus investoinnin ja toiminnan aikana • Investoinnin kotimaisuusaste • Vaikutus vientiin ja tuontiin 4.6.2014
  7. 7. Palkinnot • Rahoittajaryhmä avustaa kolmen parhaan esityksen julkisessa rahoituksessa • Investointeihin pyritään hankkimaan lisäksi myös EU-rahoitusta • Kilpailun voittaneelle esitykselle 100 000 euron palkinto • Arviointiraati voi myös antaa ansiokkaalle ehdotukselle kunniamaininnan 4.6.2014
  8. 8. www.tem.fi/mso www.bioeconomy.fi 4.6.2014

×