Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Biotalousstrategia
käytäntöön
Jussi Manninen, TEM
05/2015
Biotalouden merkitys Suomelle
Biotalouden tuotos (liikevaihto) on 10 vuodessa noussut yli 10
miljardia euroa (käyvin hinno...
Biotalouden tuotoksen jakauma 2013
• Noin 60 % biotaloudesta on ns. metsäbiotaloutta
Lähde: Tilastokeskus
23%
10%
7%
6%14%...
Suomen biotalouden työlliset 2013
• Biotalouden työllisten määrä on noin 285 000 henkilöä
• Maa- ja metsätalouden osuus on...
Biotalouden vienti
• Biotalouden osuus tavaranviennistä on noin 1/3
• Metsäbiotalouden osuus viennistä on noin 2/3
0
2
4
6...
Suomen biotalousstrategia
1. KILPAILUKYKYINEN BIOTALOUDEN
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
2. UUTTA LIIKETOIMINTAA BIOTALOUDESTA
3. VAHVA...
Valikoituja toimenpiteitä strategiasta, joissa
alueilla on merkittävä rooli
• Älykkäät vihreät kaupunkiseudut ja niitä ymp...
Biotalousstrategian toteutetut toimenpiteet
Investoinnit, toimintaympäristö ja vienti painopisteinä
1. Valtioneuvoston per...
Biotalouden investointeja
7.5.2014
Biojalostamot, toimivat ja suunnitelmatPuupohjaista raaka-ainetta käyttävät
biojalostam...
Kansainvälinen biojalostamokilpailu
• Ensimmäinen laatuaan maailmassa,
konsepti herättänyt runsaasti huomiota
sekä EU:ssa ...
Uutta liiketoimintaa biotalouteen
• Suurten ja pk-yritysten
törmäyttämistä
• Crosscluster-hanke yritysten
uusien liiketoim...
Biotalouden maakuvatyö ja Team Finland -
yhteistyö
– Biotalous osaksi Suomen maakuvatyötä yhteistyössä VNK:n kanssa
– Team...
EU-vaikuttaminen
• Useita Brysselin tilaisuuksia 2014
– Biotalouden positiopaperin perusteella (Biotalouden non-paper)
– K...
EU-vaikuttamisen prioriteetit
1. Kasvu ja kilpailukyky – yhteinen näkemys
sekä ennakoitava ja suosiollinen
toimintaympäris...
Biotalouden kasvuohjelma
• Finpron johdolla rakennettava ohjelma
– Kansainvälisen viennin edistäminen
– Ulkomaiset investo...
Biotalousviestintä
• Internet www.biotalous.fi, www.bioekonomi.fi, www.bioeconomy.fi
• Twitter @Biotalous, @BioeconomyFI, ...
Biotalousstrategia käytäntöön
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Biotalousstrategia käytäntöön

2,175 views

Published on

Jussi Manninen, TEM. 05/2015

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biotalousstrategia käytäntöön

 1. 1. Biotalousstrategia käytäntöön Jussi Manninen, TEM 05/2015
 2. 2. Biotalouden merkitys Suomelle Biotalouden tuotos (liikevaihto) on 10 vuodessa noussut yli 10 miljardia euroa (käyvin hinnoin) Lähde: Tilastokeskus 0 10 20 30 40 50 60 70 Miljardiaeuroavuodessa Koko biotalous Biotalouden tuotteet Ruoka Uusiutuva energia Biotalouden palvelut Veden puhdistus ja jakelu
 3. 3. Biotalouden tuotoksen jakauma 2013 • Noin 60 % biotaloudesta on ns. metsäbiotaloutta Lähde: Tilastokeskus 23% 10% 7% 6%14% 18% 8% 5% 3% 3% 2% 1% 0% 0% Massa- ja paperi (ml. painaminen) Puutuotteet (ml. huonekalut) Metsätalous Uusiutuva energia Rakentaminen Elintarviketeollisuus Maatalous Luontomatkailu Lääkkeet Kemikaalit Muut tuotteet Veden puhdistus ja jakelu Kalastus Metsästys
 4. 4. Suomen biotalouden työlliset 2013 • Biotalouden työllisten määrä on noin 285 000 henkilöä • Maa- ja metsätalouden osuus on vajaa 40 % Lähde:Tilastokeskus 30% 9% 15% 11% 8% 7% 7% 5% 3% 3% 1% 1% 0% 0% Maatalous Metsätalous Puutuotteet (ml. huonekalut) Elintarviketeollisuus Massa- ja paperi (ml. painaminen) Luontomatkailu Muut tuotteet Rakentaminen Lääkkeet Kalastus Uusiutuva energia Kemikaalit Veden puhdistus ja jakelu Metsästys
 5. 5. Biotalouden vienti • Biotalouden osuus tavaranviennistä on noin 1/3 • Metsäbiotalouden osuus viennistä on noin 2/3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2008 2009 2010 2011 2012 MIljardiaeuroavuodessa Metsätalous Muut Maatalous Kemikaalit Lääkkeet Elintarviketeollisuus Puutuotteet (ml. huonekalut) Massa- ja paperi (ml. painaminen) Lähde: Tilastokeskus
 6. 6. Suomen biotalousstrategia 1. KILPAILUKYKYINEN BIOTALOUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. UUTTA LIIKETOIMINTAA BIOTALOUDESTA 3. VAHVA OSAAMISPERUSTA BIOTALOUDELLE 4. BIOMASSOJEN KÄYTETTÄVYYS JA KESTÄVYYS Strategisetpäämäärät Toimeenpanoja seuranta Biotalouden kestävät ratkaisut ovat Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta
 7. 7. Valikoituja toimenpiteitä strategiasta, joissa alueilla on merkittävä rooli • Älykkäät vihreät kaupunkiseudut ja niitä ympäröivä maaseutu biotalousratkaisujen kehittämisympäristöinä – Pilotointihankkeet, alueelliset toimintamallit sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntämiseen… • Käynnistetään käyttäjälähtöisiä kokeiluja ja kehitetään toimintamalleja aineettoman arvonluonnin ja ekologisesti kestävän elinkeinotoiminnan edistämiseksi • Parannetaan alueiden välistä vuorovaikutusta rakennerahasto-ohjelmien avulla ja kohdennetaan rakennerahastoja yhteistyöalustoja (SHOKit, INKAt) tukeviksi
 8. 8. Biotalousstrategian toteutetut toimenpiteet Investoinnit, toimintaympäristö ja vienti painopisteinä 1. Valtioneuvoston periaatepäätös ja hallitusohjelman linjaus kasvun kärjistä 2. Valtion varojen allokointi biotalouden kehittämiseen 3. Investointien vauhdittaminen – Kansainvälinen biojalostamokilpailu 4. Suomen biotalouden prioriteettien määrittäminen EU:lle 5. Regulaation kartoittaminen pullonkaulojen poistamiseksi ja biotalouden edistämisen vauhdittamiseksi 6. Biomassavarantojen kartoittaminen – Biomassa-atlas 7. Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys tutkimushanke 8. Viennin ja ulkomaisten investointien edistäminen – Biotalouden kasvuohjelma (Finpro) 9. Biotalouden viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman laatiminen 10. Erilaisia välineitä vaikuttamisen ja keskustelun helpottamiseksi www.biotalous.fi
 9. 9. Biotalouden investointeja 7.5.2014 Biojalostamot, toimivat ja suunnitelmatPuupohjaista raaka-ainetta käyttävät biojalostamot Lähde: Metsäteollisuus ry 14.4.2015
 10. 10. Kansainvälinen biojalostamokilpailu • Ensimmäinen laatuaan maailmassa, konsepti herättänyt runsaasti huomiota sekä EU:ssa että jäsenmaissa • Esitysten yhteisarvo investointeina noin 1,5 Mrd € • Voittajat – Spinnova – kuidusta lankaa – Biovakka Suomi – jätteistä liikennepolttonesteitä ja ravinteita – Kemijärvi-konsortio –sellutuotteita ja biokemikaaleja • Samalla on luotu uusi julkisten rahoittajien toimintamalli isojen hankkeiden julkisen rahoituksen osalta • Kilpailu kannattaisi ottaa uusiksi 2016
 11. 11. Uutta liiketoimintaa biotalouteen • Suurten ja pk-yritysten törmäyttämistä • Crosscluster-hanke yritysten uusien liiketoimintojen kehittämiseksi • Biotaloustreffit yhdessä toimialajärjestöjen, MMM ja VTT kanssa – Pilotti Helsingissä – 5 alueellista tapahtumaa suunnitteilla syksyksi • Biotaloustrack suunnitteilla 2015 Slushiin Biotaloustreffit Säätytalolla helmikuussa 2015 Carmela Kantor-Aaltola
 12. 12. Biotalouden maakuvatyö ja Team Finland - yhteistyö – Biotalous osaksi Suomen maakuvatyötä yhteistyössä VNK:n kanssa – Team Finland viennin edistäminen (Biotaloutta, Sahatavaraa, Puutuotteita, Metsäkoneita, Metsäosaamista, Tekstiilikuitua, Metsä- ja bioenergiateknologia) • Suomen biotaloutta esitelty laajasti Euroopassa – Ministerivierailujen yhteydessä – Key Note puhujina useassa tilaisuudessa – Pohjoismaiden biotalousstrategia ja biotalouspaneelin perustaminen työn alla –
 13. 13. EU-vaikuttaminen • Useita Brysselin tilaisuuksia 2014 – Biotalouden positiopaperin perusteella (Biotalouden non-paper) – Kestävän kehityksen intergroupin Biotalouden alaryhmän perustaminen – Raaka-aine EIP:n metsäalan vahvistaminen suomalaisella edustajalla korkean tason johtoryhmässä • Biotalousekskursioita Suomeen – Tutkimus- ja kehityspääosaston vierailu syksy 2014 – Avainvirkamiehet komission pääosastoilta sekä biotalousmaiden EU-suurlähettiläitä tammik. 2015 – Lisää valmisteilla Tarja Ollas
 14. 14. EU-vaikuttamisen prioriteetit 1. Kasvu ja kilpailukyky – yhteinen näkemys sekä ennakoitava ja suosiollinen toimintaympäristö 2. Markkinat biopohjaisille tuotteille – tuotteet tutuiksi viestinnän ja käyttäjälähtöisten kokeiluiden kautta 3. Tutkimus ja innovaatiot– rahoitusta piloteille, demonstraatiolaitoksille sekä ensimmäisille kaupallisille laitoksille 4. Biomassan käytön hyväksyttävyys, saatavuus ja kestävyys – poliittisen ja yleisen mielipiteen varmistaminen biomassojen merkittävälle ja kestävälle lisäkäytölle Ajankohtaiset kysymykset: -Biomassojen kestävyys ja käyttö energiatuotteiksi -Junckerin investointiohjelma ja biojalostamot
 15. 15. Biotalouden kasvuohjelma • Finpron johdolla rakennettava ohjelma – Kansainvälisen viennin edistäminen – Ulkomaiset investoinnit Suomeen • Kolmivuotinen alkaen 2015 alusta • Ohjelma rakennetaan teemoittain, jotka lähtevät käyntiin kun TEM on hyväksynyt suunnitelman ja myöntänyt rahoituksen • Teemat – Sahat (käynnistynyt) – Bioenergia ja jätteistä energiaa (valmisteilla) – Agroteknologia (valmisteilla) – Uudet biotuotteet (valmisteilla)
 16. 16. Biotalousviestintä • Internet www.biotalous.fi, www.bioekonomi.fi, www.bioeconomy.fi • Twitter @Biotalous, @BioeconomyFI, #biotalous • LinkedIn www.linkedin.com/company/bioeconomy-fi • Facebook www.facebook.com/biotalous.fi • YouTube www.youtube.com/user/BiotalousFi/videos • SlideShare www.slideshare.net/Biotalous 16

×