Advertisement

Overview bionur studies v7.0 20161007 nl

Bionur Europe
Oct. 17, 2016
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Overview bionur studies v7.0 20161007 nl

 1. bionur Overzicht studies ORGANIC ENHANCED GROWTH
 2. Studie: gebruik op rock-wool (I) ORGANIC ENHANCED GROWTH Tomaat & komkommer: dosering en frequentie Opzet studie: Conclusie: betere pH stabilisatie in zaaiblokken in BIONUR groepen pH stabilisatie tussen 6 en 6.5
 3. Studie: gebruik op rock-wool (II) ORGANIC ENHANCED GROWTH Tomaat & komkommer: tweede groei fase Meeldauw infectie in komkommer groep - Linker blad: groep met BIONUR - Rechter blad: groep zonder BIONUR Conclusie: geen meeldauw infectie in BIONUR groepen en betere stabilisatie pH in de mat Bruin: indicatie verhoogde pH Fris groen: indicatie pH rond 6.5 bionur & NPKNPK bionur & NPK NPK
 4. Studie: gebruik op rock-wool (III) ORGANIC ENHANCED GROWTH Cherry Tomato: wijze van toediening & weerstand BIONUR Groep Opzet studie Control GroepBIONUR Groep Control Groep Conclusie: - BIONUR verhoogt de weerstand. - Plant zichtbaar krachtiger
 5. Studie: bionur als biostimulant ORGANIC ENHANCED GROWTH met Bionur zonder Bionurzondert Bionur Komkommer op steenwol: algemene weerstand Conclusie: algemeen betere bladstand en weerstand tegen (hitte) stress
 6. Studie: rhizoctonia ORGANIC ENHANCED GROWTH Sla: weerstand tegen rhizoctonia Opzet van de studie Conclusie: herstel na infectie en toename van vrij opneembare nutriënten in BIONUR groepen (betere omzetting organisch materiaal) Herstel van sla- planten na infectie Element Untreated (kg/ha) Bionur – CDE; 2,5 l/1000 l (rel. to untreated) Bionur – CDE; 5,0 l/1000 l (rel to untreated) N (257) 132% 142% P2O5 (161,4) 127% 128% K2O (383) 132% 128% MgO (627) 108% 99% SO3 (304) 114% 148% CaO (2919) 121% 87% Toename van vrij opneembare nutriënten in de bodem
 7. ORGANIC ENHANCED GROWTH Studie: fusarium & phytium Tomaat: aantasting wortels door Fusarium and Phytium Opzet van de studie: inoculatie van Fusarium en Phytium in de geïnfecteerde groep Conclusie: BIONUR onderdrukt de infectie Fusarium geïnfecteerde groep Phytium geïnfecteerde groep TD19 BIONURB.subtilisAKVASIS Control Control groep BIONUR groep
 8. Studie: fusarium & rhizoctonia ORGANIC ENHANCED GROWTH Turfgras: aantasting wortels door Fusarium and Rhizoctonia Opzet van de studie Conclusie: BIONUR onderdrukt de infectie Toename droog gewicht in BIONUR groepen Fusarium infected group Treatments Disease severity (%) % Effect Control 59,7 - Bionur 300cc 31,4 47,4 Bionur 600cc 21,7 63,7 Bionur 1200cc 13,1 78,1 Bionur dose 1 Bionur Dose 1 + Rhizoctoni a Bionur Dose 2 + Rhizoct onia Bionur Dose 3 + Rhizoctonia Bionur Dose 2 Bionur Dose 3
 9. Studie: Druiven in de kas ORGANIC ENHANCED GROWTH with Bionur Druiven in de kas: behandeling tegen meeldauw Opzet studie: Compartiment A: tweewekelijkse toediening BIONUR Compartiment B & C: wekelijkse behandeling met zwavel A B C AA
 10. ORGANIC ENHANCED GROWTH met BIONUR Met zwavel Compartment A: - 1/100 BIONUR blad behandeling - Tweewekelijkse behandeling Na 4 behandelingen: - Geen meeldauw waarneembaar - geen vlekken of schade op druif - Rijke trossen - Geen impact op gezondheid personeel - Beperkte inzet arbeid: 4 behandelingen Compartment B & C: - Wekelijkse behandeling met zwavel - Traditionele toediening Na 9 toedieningen: - Meeldauw waarneembaar & takken gesnoeid - Meeldauw infectie onderdrukt - Druiven visueel beschadigd: bruine vlekken - Zwavel toediening: ongezond voor personeel - Hoge inzet arbeid: 9 behandelingen en snoeien Bruine vlekken op druifGeen vlekking Studie: Druiven in de kas
 11. Studie: toepassing op uien ORGANIC ENHANCED GROWTH Uienteelt op volle grond: dosering & groei Conclusie: Sterker plant-systeem met BIONUR BIONUR Groep Opzet studie Controle GroepBIONUR Groep Controle Groep
 12. Studie: weerstand tegen vorst ORGANIC ENHANCED GROWTH Fruit bomen: weerstand tegen nachtvorst Conclusie: bloesem blijft intact; verhoogde weerstand bij gebruik BIONUR (tot -4 0C extra) Opzet studie: boomgaard Behandeld met BIONUR, bloesem intact Control groep: onbehandeld, bloesem kapot
 13. Studie: verbetering groei ORGANIC ENHANCED GROWTH Suikerbiet: opbrengst en suikergehalte Opzet studie Conclusie: toename opbrenst en suikergehalte bij gebruik BIONUR Toename suiker gehalte 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 Control 2 lt/da AKVA-K 4 lt/da AKVAK-K 16,2 16,3 16,1 16,3 17,1 17,4 SucroseContent(%) Control BİONUR™ Microbial 0 500 1000 1500 2000 2500 1/2 Stand Fert Stand Fert 3 lt/da AKVA 6 lt/da AKVA 976 f 1376 d 1079 ef 1740 b 1185 e 1537 c 1265 de 2103 a SugarYield(kg/da) Control BİONUR™ Microbial Toename opbrenst
 14. Studie: aroma analyse ORGANIC ENHANCED GROWTH Tomaat, aubergine, peper: gehalte van aroma componenten Oogst samples Conclusie: verhoogde concentratie van aroma componenten bij gebruik BIONUR Tomaat: toename aroma component Aubergine: toename aroma component
 15. Studie: verbeterde groei ORGANIC ENHANCED GROWTH Tarwe zaailingen: zaadbehandeling met bionur & TD19 5 dagen na zaaien Conclusie: verbeterde start zaailing bij gebruik TD19 en/of BIONUR Links: behandeling zaad met BIONUR en zaaibed met TD19 Midden: behandeling zaad met BIONUR Rechts: behandeling zaad met product van xxx, genoemd Baitan Trio
 16. certificaten / literatuur / contact ORGANIC ENHANCED GROWTH Certificaten en testen • Cerus GmbH: geschikt voor biologische landbouw • analyse Groen Agro Control: voedselveiligheid • Material Safety Data Sheet beschikbaar Overzicht samenstelling & werking • www.bionur-europe.com Contact • bionur-europe • Postbus 171 • 6860 AD Oosterbeek • Tel: 026 – 3390000 • Email: info.nl@bionur-europe.com
Advertisement