Advertisement

Overview bionur studies kerst 2016 nl 1

Bionur Europe
Dec. 20, 2016
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Overview bionur studies kerst 2016 nl 1

 1. bionur Overzicht studies ORGANIC ENHANCED GROWTH
 2. Studie: gebruik op rock-wool (I) ORGANIC ENHANCED GROWTH Tomaat & komkommer: dosering en frequentie Opzet studie: Conclusie: betere pH stabilisatie in zaaiblokken in BIONUR groepen pH stabilisatie tussen 6 en 6.5
 3. Studie: gebruik op rock-wool (II) ORGANIC ENHANCED GROWTH Tomaat & komkommer: tweede groei fase Meeldauw infectie in komkommer groep - Linker blad: groep met BIONUR - Rechter blad: groep zonder BIONUR Conclusie: geen meeldauw infectie in BIONUR groepen en betere stabilisatie pH in de mat Bruin: indicatie verhoogde pH Fris groen: indicatie pH rond 6.5 bionur & NPKNPK bionur & NPK NPK
 4. Studie: gebruik op rock-wool (III) ORGANIC ENHANCED GROWTH Cherry Tomato: wijze van toediening & weerstand BIONUR Groep Opzet studie Control GroepBIONUR Groep Control Groep Conclusie: - BIONUR verhoogt de weerstand. - Plant zichtbaar krachtiger
 5. Studie: rhizoctonia ORGANIC ENHANCED GROWTH Sla: weerstand tegen rhizoctonia Opzet van de studie Conclusie: herstel na infectie en toename van vrij opneembare nutriënten in BIONUR groepen (betere omzetting organisch materiaal) Herstel van sla- planten na infectie Element Untreated (kg/ha) Bionur – CDE; 2,5 l/1000 l (rel. to untreated) Bionur – CDE; 5,0 l/1000 l (rel to untreated) N (257) 132% 142% P2O5 (161,4) 127% 128% K2O (383) 132% 128% MgO (627) 108% 99% SO3 (304) 114% 148% CaO (2919) 121% 87% Toename van vrij opneembare nutriënten in de bodem
 6. ORGANIC ENHANCED GROWTH Studie: fusarium & phytium Tomaat: aantasting wortels door Fusarium and Phytium Opzet van de studie: inoculatie van Fusarium en Phytium in de geïnfecteerde groep Conclusie: BIONUR onderdrukt de infectie Fusarium geïnfecteerde groep Phytium geïnfecteerde groep TD19 BIONURB.subtilisAKVASIS Control Control groep BIONUR groep
 7. Studie: fusarium & rhizoctonia ORGANIC ENHANCED GROWTH Turfgras: aantasting wortels door Fusarium and Rhizoctonia Opzet van de studie Conclusie: BIONUR onderdrukt de infectie Toename droog gewicht in BIONUR groepen Fusarium infected group Treatments Disease severity (%) % Effect Control 59,7 - Bionur 300cc 31,4 47,4 Bionur 600cc 21,7 63,7 Bionur 1200cc 13,1 78,1 Bionur dose 1 Bionur Dose 1 + Rhizoctoni a Bionur Dose 2 + Rhizoct onia Bionur Dose 3 + Rhizoctonia Bionur Dose 2 Bionur Dose 3
 8. Studie: Druiven in de kas ORGANIC ENHANCED GROWTH with Bionur Druiven in de kas: behandeling tegen meeldauw Opzet studie: Compartiment A: tweewekelijkse toediening BIONUR Compartiment B & C: wekelijkse behandeling met zwavel A B C AA
 9. ORGANIC ENHANCED GROWTH met BIONUR Met zwavel Compartment A: - 1/100 BIONUR blad behandeling - Tweewekelijkse behandeling Na 4 behandelingen: - Geen meeldauw waarneembaar - geen vlekken of schade op druif - Rijke trossen - Geen impact op gezondheid personeel - Beperkte inzet arbeid: 4 behandelingen Compartment B & C: - Wekelijkse behandeling met zwavel - Traditionele toediening Na 9 toedieningen: - Meeldauw waarneembaar & takken gesnoeid - Meeldauw infectie onderdrukt - Druiven visueel beschadigd: bruine vlekken - Zwavel toediening: ongezond voor personeel - Hoge inzet arbeid: 9 behandelingen en snoeien Bruine vlekken op druifGeen vlekking Studie: Druiven in de kas
 10. Studie: toepassing op uien ORGANIC ENHANCED GROWTH Uienteelt op volle grond: dosering & groei Conclusie: Sterker plant-systeem met BIONUR BIONUR Groep Opzet studie Controle GroepBIONUR Groep Controle Groep
 11. Studie: weerstand tegen vorst ORGANIC ENHANCED GROWTH Fruit bomen: weerstand tegen nachtvorst Conclusie: bloesem blijft intact; verhoogde weerstand bij gebruik BIONUR (tot -4 0C extra) Opzet studie: boomgaard Behandeld met BIONUR, bloesem intact Control groep: onbehandeld, bloesem kapot
 12. Studie: verbetering groei ORGANIC ENHANCED GROWTH Suikerbiet: opbrengst en suikergehalte Opzet studie Conclusie: toename opbrenst en suikergehalte bij gebruik BIONUR Toename suiker gehalte 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 Control 2 lt/da AKVA-K 4 lt/da AKVAK-K 16,2 16,3 16,1 16,3 17,1 17,4 SucroseContent(%) Control BİONUR™ Microbial 0 500 1000 1500 2000 2500 1/2 Stand Fert Stand Fert 3 lt/da AKVA 6 lt/da AKVA 976 f 1376 d 1079 ef 1740 b 1185 e 1537 c 1265 de 2103 a SugarYield(kg/da) Control BİONUR™ Microbial Toename opbrenst
 13. Studie: aroma analyse ORGANIC ENHANCED GROWTH Tomaat, aubergine, peper: gehalte van aroma componenten Oogst samples Conclusie: verhoogde concentratie van aroma componenten bij gebruik BIONUR Tomaat: toename aroma component Aubergine: toename aroma component
 14. Studie: verbeterde groei ORGANIC ENHANCED GROWTH Tarwe zaailingen: zaadbehandeling met bionur & TD19 5 dagen na zaaien Conclusie: verbeterde start zaailing bij gebruik TD19 en/of BIONUR Links: behandeling zaad met BIONUR en zaaibed met TD19 Midden: behandeling zaad met BIONUR Rechts: behandeling zaad met product van xxx, genoemd Baitan Trio
 15. certificaten / literatuur / contact ORGANIC ENHANCED GROWTH Certificaten en testen • Cerus GmbH: geschikt voor biologische landbouw • analyse Groen Agro Control: voedselveiligheid • Material Safety Data Sheet beschikbaar Overzicht samenstelling & werking • www.bionur-europe.com Contact • bionur-europe • Postbus 171 • 6860 AD Oosterbeek • Tel: 026 – 3390000 • Email: info.nl@bionur-europe.com
Advertisement