Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoofdstuk 11 deel 1

6,143 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Hoofdstuk 11 deel 1

 1. 1. Cell communication. Hoofdstuk 11. Cell Communication. Hoofdstuk 11
 2. 2. Communicatie <ul><li>Brief </li></ul><ul><li>Telefoon </li></ul><ul><li>E-mail </li></ul><ul><li>Internet </li></ul>Cel-cel communicatie is essentieel in multicellulaire organismen.
 3. 3. Het Cellulair Internet <ul><li>Cel-cel communicatie is essentieel voor multicellulaire organismen. </li></ul><ul><li>Door onderzoekers is ontdekt dat cellulaire regulatie plaatsvindt via universele mechanismen. </li></ul><ul><li>De gecombineerde effecten van signalen bepalen de celrespons </li></ul><ul><li>Bijvoorbeeld de verwijding van bloedvaten wordt gecontroleerd door samenwerkende moleculen. </li></ul>
 4. 4. Functie signalen: (Apoptosis) F Differentiation
 5. 5. Communicatie tussen cellen. <ul><li>De signalling cell produceert een signaalmolecuul. </li></ul><ul><li>Dit signaalmolecuul wordt herkend door target cell. </li></ul><ul><li>De target cell reageert op signaalmolecuul. </li></ul>Vragen: Hoe herkent de target cell het signaalmolecuul? Hoe zet de target cell het signaal om in een of ander respons?
 6. 6. Communicatie tussen “mating” gist cellen. Gist cellen gebruiken chemische signalen om cellen te identificeren van ander geslacht. De matings-factoren zijn peptides van 12 aminozuren lang.
 7. 7. Samenvatting: Concept 1. <ul><li>Het proces waarbij een signaal aan het oppervlak van de cel wordt omgezet in een specifiek cellulair respons wordt signaal transductie genoemd. </li></ul>
 8. 8. Overdracht door direct contact tussen cellen.
 9. 9. Dierlijke cellen kunnen signalen op verschillende manieren doorgeven.
 10. 11. De drie stappen in signaaltransductie
 11. 12. Drie stappen in cel signalling <ul><li>Ontvangen van het signaal. </li></ul><ul><li>Doorgeven van signaal (transduction) </li></ul><ul><li>Cellulaire respons </li></ul>
 12. 13. Hetzelfde signaalmolecuul kan verschillende responsen geven in verschillende targetcellen.
 13. 14. Twee typen receptoren: Intracellulaire receptoren Cel-oppervlakte receptoren.
 14. 15. <ul><li>Twee typen signalen </li></ul><ul><li>Signalen die de membraan kunnen passeren en aan intracellulaire receptoren binden </li></ul><ul><ul><ul><li>bv. estradiol, testosterone, retinoic acid, nitric oxide (NO) </li></ul></ul></ul><ul><li>2. Signalen die aan receptoren op het celoppervlak binden </li></ul>
 15. 16. Intracellulaire receptor
 16. 17. NO is een gas(!) en bindt aan guanylate cyclase cGMP zorgt voor ontspanning van gladde spieren
 17. 18. Guanylaat cyclase Phosphodiesterase GTP cGMP GMP pp i NO vaatverwijding Nitrobaat Viagra Vaatverwijdende medicijnen grijpen aan op NO signalerings route
 18. 19. Samenvatting intracellulaire receptoren. <ul><li>Deze receptoren bevinden zich in het cytosol of kern. </li></ul><ul><li>Signaalmolecuul passeert membraan (steroïd hormonen; NO-gas etc). </li></ul><ul><li>Signaalmolecuul bindt aan specifieke receptor. </li></ul><ul><li>Soms is receptor een transcriptiefactor: dan verandert receptor van conformatie zodat een signaalsequentie vrijkomt die dit complex naar kern brengt. </li></ul><ul><li>Daar fungeert complex als transcriptie factor. </li></ul>
 19. 20. Signaaltransductie via receptoren in de plasmamembraan.
 20. 21. Principe signaaltransductie via receptoren op celoppervlak
 21. 22. Twee typen moleculaire schakelaars 1. Fosforylatie-defosforylatie Protein kinase Protein phosphatase - OH - O P O O O Tyrosine kinases / phosphatases Serine-Threonine kinases / phosphatases (Dual specificity kinases / phosphatases)
 22. 23. Fosforylering Eiwit A: kinase Eiwit B: fosfatase <ul><li>Activatie enzymatische activiteit </li></ul><ul><li>Interactie met ander molecuul  activatie </li></ul>
 23. 24. fosforylatie tyrosine O P O O - - ATP ADP Tyrosine kinase
 24. 25. 2. GDP-GTP omzetting Heterotrimeric G-proteins Small GTPases Twee typen moleculaire schakelaars
 25. 26. Cel oppervlakte receptoren
 26. 27. 1. Structuur G-eiwit gekoppelde receptor
 27. 28. Functie G-eiwit linked receptor.
 28. 29. Signaaltransductie via G-eiwit linked receptor. <ul><li>Na binding van ligand, wordt receptor geactiveerd. Er treedt een conformatie verandering op waardoor een inactief G-eiwit bindt. </li></ul><ul><li>GDP wordt vervangen door GTP, waardoor het G-eiwit wordt geactiveerd. </li></ul><ul><li>G-eiwit bindt aan ander eiwit, en verandert zijn activiteit. </li></ul>
 29. 30. 2. Enzym-linked receptoren: Tyrosine-kinase receptor.

×