Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enzymen 2e deel

4,264 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Enzymen 2e deel

 1. 1.
 2. 2. Michaelis-Menten vergelijking beschrijft de kinetische eigenschappen van veel enzymen. <ul><li>1 ste orde reactie: V = k [A] k =sec -1 </li></ul><ul><li>2 de orde: V= k [A].[B] k =M -1 sec -1 </li></ul><ul><li>Indien concentratie van B veel groter is dan A dan is de snelheid alleen afhankelijk van de concentratie van A: pseudo 1 ste orde reactie. </li></ul>
 3. 3. Hoeveelheid gevormt product bij verschillende substraatconcentraties <ul><li>V 0 is het aantal molen product dat gevormd wordt per tijdseenheid in het begin van de reactie. V 0 is afhankelijk van substraat-concentratie. </li></ul>
 4. 4. Afleiding formule van Michaelis Menten <ul><li>E + S </li></ul><ul><li>E + S </li></ul><ul><li>E + S </li></ul><ul><li>E + S ES E + P </li></ul><ul><li>V 0 = k 2 [ES] </li></ul><ul><li>Steady state Snelheid van vorming ES is gelijk aan de afbraak van ES. (k -2 is bij benadering 0) </li></ul><ul><li>k 1 [E].[S] = (k 2 + k -1 )[ES] </li></ul>k -2 k 2 k -1 k 1
 5. 5. Afleiding formule van Michaelis Menten <ul><li>k 1 [E].[S] = (k 2 + k -1 )[ES] </li></ul><ul><li>K M = (k -1 + k 2 )/k 1 </li></ul><ul><li>[ES]=[E][S]/K M </li></ul><ul><li>[E] = [E] T – ES </li></ul><ul><li>V max = k 2 [E] T </li></ul><ul><li>V 0 = V max . [S] / {[S]+K M } </li></ul>
 6. 6.
 7. 7. Betekenis van K M <ul><li>Wanneer [S]=K M dan V 0 =V max /2. </li></ul><ul><li>Een lage K M wilt dus zeggen dat bij een lage substraatconcentratie al een snelheid bereikt wordt die gelijk is aan de helft van de maximale. </li></ul><ul><li>Fysiologische betekenis van K M . </li></ul>
 8. 8. Gevoeligheid voor alcohol <ul><li>In lever alcohol wordt omgezet in acetaldehyde door alcohol dehydrogenase. </li></ul><ul><li>Acetaldehyde wordt omgezet in azijnzuur door aldehyde-dehydrogenase. </li></ul><ul><li>Meeste mensen hebben twee vormen van aldehyde-dehydrogenase: </li></ul><ul><li>een lage K M (mitochondriën) en </li></ul><ul><li>een hoge K M (cytoplasma). </li></ul><ul><li>Mensen die gevoelig zijn voor alcohol is het mitochondriale enzym minder actief door verandering van een aminozuur en acetaldehyde wordt alleen afgebroken door cytoplasmatisch enzym dat een hoge K M heeft. </li></ul>
 9. 9. Bepaling van K m en V max Lineweaver-Burk plot. 1 K M 1 1 V 0 V max S V max = × ×
 10. 10. Lineweaver-Burk plot <ul><li>Helling = K M / V max </li></ul><ul><li>Afsnijding x-as= -1/K M </li></ul><ul><li>Afsnijding y-as = 1/ V max </li></ul>1 K M 1 1 V 0 V max S V max = × ×
 11. 11. K M waarden van sommige enzymen
 12. 12. Betekenis van K M <ul><li>Stel k -1 >> k 2 </li></ul><ul><li>K M = k -1 /k 1 </li></ul><ul><li>K ES = [E]. [S]/[ES] = k -1 /k 1 </li></ul><ul><li>Dus K M = K ES </li></ul><ul><li>m.a.w. K M is gelijk aan de dissociatieconstante van het ES-complex indien k -1 veel groter is dan k 2. Dus onder die condities is K M een maat voor de sterkte van ES-complex. </li></ul><ul><li>Een hoge K M geeft zwakke binding aan. </li></ul>
 13. 13. Turnover number van Enzym <ul><li>Turnover number is het aantal substraat-moleculen dat wordt omgezet in product per seconde wanneer het enzym volledig verzadigd is met substraat. </li></ul><ul><li>Turnover number is gelijk aan k 2 (ook wel k cat genoemd. </li></ul><ul><li>V max =k 2 [E] T </li></ul>
 14. 14. Turnover numbers of some enzymes. <ul><li>k 2 = k cat = V max / E T </li></ul>
 15. 15. f ES fractie van het aantal enzymen dat is bezet met subtraat <ul><li>Een andere belangrijke grootheid is de fractie van het enzym dat bezet is met substraat: </li></ul><ul><li>f ES = V / V max = [S] / {[S]+ K M } </li></ul>
 16. 16. k cat /K M <ul><li>Wanneer de [S] veel groter is dan K M dan is de snelheid gelijk aan V max . </li></ul><ul><li>Onder fysiologische omstandigheden is de verhouding van [S]/K M gelegen tussen 0.01 en 1. </li></ul><ul><li>V 0 = {k cat /K M }[E][S] </li></ul><ul><li>Als [S] <<K M dan [E]=[E T ] </li></ul><ul><li>V 0 = {k cat /K M }[E T ][S] </li></ul>
 17. 17. K cat /K M <ul><li>V 0 = {k cat /K M }[E T ][S] geldt als [S]<<K M </li></ul><ul><li>Dus de snelheid onder deze condities is afhankelijk van k cat /K M , [S] en [E T ]. </li></ul><ul><li>k cat /K M is de snelheids constante voor de interactie van E plus substaart. </li></ul>
 18. 18. Chymotrypsine.
 19. 19. Meeste biochemische reacties starten met twee substraten en geven twee producten <ul><li>A + B C + D </li></ul><ul><li>Beide substraten moeten binden aan enzym. Twee klassen: </li></ul><ul><li>Sequential reactions. </li></ul><ul><li>Double displacements reactions. </li></ul>
 20. 20. Sequential Reactions <ul><li>Alle substraten moeten binden aan enzym voordat een product is gevormd. </li></ul>Ordered sequential mechanism
 21. 21. random sequential mechanism
 22. 22. Double-Displacement reactions
 23. 23. Remming van enzymen <ul><li>Irreversibele remmers: dissociëren zeer langzaam, sterk gebonden aan enzym. (voorbeeld penicilline bindt covalent aan enzym transpeptidase) </li></ul><ul><li>Reversibele remmers: Snelle dissociatie ; </li></ul><ul><li>Competitieve; oncompetitieve en noncompetitieve </li></ul>
 24. 24. Remming enzymen.
 25. 25. Remming Enzymen De oncompetitive binding site wordt gecreëerd door binding van substraat aan enzym.
 26. 26. Remming Enzymen.
 27. 27. Competitieve remmer. K m app = Km(1 + [I]/K I )

×