Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TEOROS (MLM) ‘TRAIN THE TRAINER’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ...Δικτυακό Marketing - MLM

552 views

Published on

Γνώση της δουλειάς
Γνώση του κλάδου
Γνώση της εταιρίας
Γνώση του προϊόντος
Γνώση της πώλησης
Στάση

Published in: Business
 • Be the first to comment

TEOROS (MLM) ‘TRAIN THE TRAINER’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ...Δικτυακό Marketing - MLM

 1. 1. TEOMLM MLM ‘TRAIN THE TRAINER’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ http://www.slideshare.net/BillPanopoulos
 2. 2. ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΙΙ ΣΣΤΤΙΙΣΣ ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ
 3. 3. ΠΠοουυλλώώννττααςς μμεε ΣΣττόόχχοο ττοο ΜΜέέλλλλοονν
 4. 4. ΣΣχχεεδδιιάάζζοοννττααςς ττηη ΝΝίίκκηη 1. Γνώση της δουλειάς 2. Γνώση του κλάδου 3. Γνώση της εταιρίας 4. Γνώση του προϊόντος 5. Γνώση της πώλησης 6. Στάση
 5. 5. 11.. ΓΓννώώσσηη ττηηςς δδοουυλλεειιάάςς Η Επαγγελματίας Manager χρειάζεται:  Να είναι απόλυτα ενημερωμένη και εστιασμένη στην επίτευξη των στόχων της.
 6. 6. ΓΓννώώσσηη ττηηςς δδοουυλλεειιάάςς  Να είναι καλά διαβασμένη-ος
 7. 7. ΓΓννώώσσηη ττηηςς δδοουυλλεειιάάςς  Να συνδιαλέγεται με τους πελάτες σχετικά με τις τάσεις της αγοράς και τις αλλαγές στο κλίμα της δουλειάς
 8. 8. 22.. ΓΓννώώσσηη ττοουυ κκλλάάδδοουυ Η Επαγγελματίας Manager χρειάζεται:  Να είναι επαρκώς ενημερωμένη για τον κλάδο στον οποίο ανήκει.
 9. 9. ΓΓννώώσσηη ττοουυ κκλλάάδδοουυ  Να είναι εξοικειωμένη με τα προϊόντα των ανταγωνιστών, τις τιμές και τη θέση των προϊόντων της εταιρίας στην αγορά.
 10. 10. ΓΓννώώσσηη ττοουυ κκλλάάδδοουυ  Να γνωρίζει τα νέα προϊόντα που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά
 11. 11. 33.. ΓΓννώώσσηη ττηηςς εεττααιιρρίίααςς Η Επαγγελματίας Manager χρειάζεται:  Να λειτουργεί σαν πρέσβης για την εταιρία της  Να είναι απόλυτα ενήμερη για την πολιτική και την στρατηγική της εταιρίας  Να είναι πολύ καλά πληροφορημένη για τα προγράμματα προώθησης των προϊόντων της
 12. 12. 44.. ΓΓννώώσσηη ττοουυ ππρροοϊϊόόννττοοςς Η Επαγγελματίας Manager χρειάζεται:  Να γνωρίζει απόλυτα τα προϊόντα της εταιρίας της  Να είναι ενημερωμένη για τη χρήση και χρησιμότητα του καθενός  Να μπορεί να απαντήσει σε κάθε απορία του πελάτη
 13. 13. ΓΓννώώσσηη ττοουυ ππρροοϊϊόόννττοοςς  Να είναι αξιόπιστη – να είναι σε θέση να πείσει τον πελάτη ότι αυτό που του πουλάει είναι το κατάλληλο γι’ αυτόν
 14. 14. 55.. ΓΓννώώσσηη ττηηςς ππώώλληησσηηςς Η Επαγγελματίας Manager χρειάζεται:  Να ενημερώνεται και να ανανεώνει τακτικά τις γνώσεις, τις δεξιοτεχνίες και τις τεχνικές της
 15. 15. ΓΓννώώσσηη ττηηςς ππώώλληησσηηςς  Να μην σταματά να εξασκεί την τέχνη της πώλησης  Να δοκιμάζει καινούργιους τρόπους προσέγγισης των πελατών
 16. 16. 66.. ΣΣττάάσσηη Η Επαγγελματίας Manager χρειάζεται:  Να έχει πάντα σωστή, θετική στάση – το βασικότερο συστατικό που κάνει τον κορυφαίο επαγγελματία.
 17. 17. ΣΣττάάσσηη  Να αναζητά πάντα το καλύτερο και να προσδοκεί τη νίκη.
 18. 18. ΑΑνν δδεενν ππρροοσσππααθθήήσσεειιςς,, δδεενν θθαα ππεεττύύχχεειιςς πποοττέέ.. ΑΑνν ββάάλλεειιςς τταα δδυυννααττάά σσοουυ,, δδεενν θθ’’ααπποοττύύχχεειιςς πποοττέέ..
 19. 19. Επιτυχία είναι…  Να είσαι ευχαριστημένος μ’ αυτούς που είσαι  Να φροντίζεις σώμα, μυαλό και ψυχή  Να ανακαλύπτεις ότι ο παράδεισος είναι μέσα σου  Ν’ αγκαλιάζεις το άγνωστο με ενθουσιασμό  Να αντιμετωπίζεις θαρραλέα τον κίνδυνο  Να δίνεις και να μην το θυμάσαι  Να εισπνέεις βαθιά μέσα σου την κάθε στιγμή
 20. 20. Επιτυχία είναι…  Να ταξιδεύεις από το νου στην καρδιά  Να βρίσκεις χρόνο για τους φίλους και την οικογένεια  Να μην εγκαταλείπεις ποτέ τα όνειρά σου  Να παθιάζεσαι με ότι κάνεις  Να χαλαρώνεις, το μυστικό της έμπνευσης  Να δέχεσαι χωρίς να ξεχνάς  Να θέλεις να μάθεις απ’ αυτά που συμβαίνουν
 21. 21. ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΝΝΤΤΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ ΣΣΥΥΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ
 22. 22. Δικτύωση Αναζητώντας νέους πελάτες για κέρδος και ανάπτυξη
 23. 23. Ποτέ μη σταματάτε να αναζητάτε πελάτες! Ναι, ακόμη και όταν φτάσουμε στο σημείο όπου όλες ή σχεδόν όλες οι δουλειές μας προέρχονται από συστάσεις, συνεχίζουμε να αναζητούμε πελάτες μέσα στο δίκτυό μας.
 24. 24. Αναζητήστε πελάτες και αυξήστε το μισθό σας Δύο τρόποι:  Κάνοντας περισσότερα τηλεφωνήματα Μετατρέποντας τα τηλεφωνήματα σε επαφές, τις επαφές σε συναντήσεις και τις συναντήσεις σε πωλήσεις
 25. 25. Μετατρέψτε τα τηλεφωνήματα σε Κέρδη  “Σε γνωρίζω, σε συμπαθώ, σε εμπιστεύομαι”  Βρείτε αυτόν που μπορεί να πει “ναι”
 26. 26. Εξυπηρέτηση πελατών: ο καλύτερος φίλος του δικτυωτή Οι κανόνες
 27. 27. 1. Κάθε άνθρωπος είναι και πωλητής
 28. 28. 2. Αν νομίζετε ότι οι πελάτες σας δεν είναι βασιλιάδες, προσπαθήστε να τα βγάλετε πέρα χωρίς αυτούς.
 29. 29. 3. Ποτέ μη λέτε στον πελάτη ότι κάνει λάθος
 30. 30. 4. Κάντε ό,τι υπόσχεστε και ακόμη περισσότερα
 31. 31. 5. Κάντε ό,τι μπορείτε και λίγο παραπάνω: Αυτό αξίζει όσο όλες οι καλοπληρωμένες διαφημίσεις στον κόσμο.
 32. 32. 6. Τα μέλη σας είναι οι πιο σημαντικοί πωλητές σας
 33. 33. 7. Ανταποδώστε τα τηλεφωνήματα
 34. 34. 8. Δεν έχει σημασία μόνο το τι λέμε αλλά και το πώς το λέμε
 35. 35. Δεν αρκεί απλώς να κτίσετε το δίκτυο. Πρέπει να συντηρηθεί και να προαχθεί μέσω της εξαιρετικής εξυπηρέτησης των πελατών και των μελών σας.
 36. 36. “Τα περισσότερα αξιόλογα πράγματα είχαν θεωρηθεί αδύνατα πριν γίνουν.” Louis D. Brandeis

×