Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

основни принципи рада машина и механизама

3,227 views

Published on

7.razred

Published in: Education
 • Brent Forsman is paralyzed from a hunting accident. He now uses the Demolisher system to generate income. He says: "I believe there is no way this system can fail!" ■■■ https://bit.ly/2TSt66k
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

основни принципи рада машина и механизама

 1. 1. Биљана Крстић MАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ
 2. 2. Да поновимо ! 1. Који су то прости алати? Прости алати су полуга, клин, стрма раван, кугла, точак, ваљак ..... 2. Шта су то механизми? Механизми су подсклопови састављени од 2 или више елемената који су међусобно тако повезани да кретање једног елемента изазива одређено кретање осталих делова. 3. Шта је то машина? Машина подразумева практичан механизам ( или више њих) који остварује механичко кретање. 4. Наброј неке алатне (производне) машине. Алатне машине су струг, глодалице, рендисаљке, брусилице, бушилице итд.... 5. Шта су то погонске машине? Погонске машине су машине код којих се врши трансформација енергије у потребни облик, нпр. електромотор код кога се електрична енергија претвара у механичку енергију обртања ротора. 6. Како се остварује веза између погонске и радне машине? Веза између погонске и радне машине се остварује преко преноснка снаге, који могу бити механички, пнеуматски, електрични и хидраулички.
 3. 3. Основни појмови и принципи рада машина и механизама  Човек је одувек тежио да себи олакша рад и и да свој рад замени радом машина.  Машине су се кроз историју, од оних најпростијих до најсавременијх усавршавале и то нарочито њихов погон и аутоматизација, али основни принципи су остали непромењени, само се реализују у новим условима.  Основни принципи на којима је заснован рад машина су полуга, стрма раван, клин, точак.
 4. 4. Принцип полуге  Полуга је проста машина која може да мења интензитет сила.  Полугу чине три основна елемента: • активна сила - тачка у којој делује спољашња сила, • центар обртања - тачка ослонца и осовина и • отпор - сила коју треба савладати.
 5. 5.  Закон полуге нам говори да се полуга се налази у равнотежи када је разлика у моменту сила које дјелују на њу једнака нули.  То значи да је: M1= M2 тј. F1* D1= F 2* D2
 6. 6. ВРСТЕ ПОЛУГА:  Прва врста: Тачка ослонца заузима средишњи положај између активне силе и отпора. Пример: римска вага – кантар, клацкалица, маказе, кљешта.....
 7. 7.  Друга врста: Отпор се налази између активне силе и тачке ослонца. Пример: клешта за орахе – крцкалица, колица....
 8. 8.  Трећа врста: Активна сила заузима средишњи положај између отпора и тачке ослонца. Пример: пинцета, метла, штап за пецање....
 9. 9. Принцип стрме равни  Принцип стрме равни се користи за подизање великих терета.  Као стрма раван се може употребити даска чији је један крај подигнут на жељену висину.  Дуж стрме равни терет вучемо мањом силом од оне која би нам требала за подизање истог терета.
 10. 10.  Коришћењем стрме равни , уз занемаривање силе отпора трења услед клизања, вучна сила при клизању терета уз стрму раван једнака је: F=G•h/l Ово значи да је вучна сила F уз стрму раван мања од терета онолико пута колики је однос висине подизања терета h и пута l.  Ако стрма раван пређе у хоризонталу, тада вучна сила треба да савлада само силу отпора услед трења.
 11. 11. Принцип клина  Принцип клина примењен је на свим резним алатима и алатима који имају оштрицу (нож, секира, тестера, бургија, секач и др.).  Клин се добија спајањем две стрме равни.  Сила којом се делује на горњу површину клина преноси се на бочне странице.
 12. 12. Точак  Точак је проста машина у облику диска која се може котрљати по подлози, при чему долази до знатног смањења отпора трења због мале додирне површине с подлогом тако да је потребна и мања вучна сила.  Точак је у историји саобраћаја највећи проналазак.
 13. 13. Ваљак и кугла  Ваљак је одувек коришћен за премештање терета.  Користи се код ваљкастих котрљајућих лежајева ради смањења трења.  Кугла као и точак има малу додирну површину с подлогом.  Кугла се користи у различитим алатима и машинама (котрљајући лежајеви).
 14. 14. Котурача  Котурови се често се користе за подизање терета.  Котур представља ужебљени точак преко којег прелази уже или конац за подизање терета на висине.  Када котур има само један точак, то је непокретни котур.  Ако се састоји од два точка онда је то покретан котур.  Котур са већим бројем точкова назива се котурача.
 15. 15. Елементи машина и механизама  Елементи машина и механизама који улазе у састав сваке машине се према функцији деле на: - елементe за везу - елементе за пренос снаге и кретања и - специјалне елементе.
 16. 16. Eлементи за везу  Елементи за везу служе за спајање два или више делова у једну целину.  Везе које се остварују могу бити нераздвојиве и раздвојиве.  Нераздвојиве везе примењују се код трајног спајања машинских елемената, јер се не могу раставити или раздвојити без разарања спојева или елемената.  Ове везе остварују се заковицама, заваривањем, лемљењем и лепљењем.
 17. 17.  Раздвојиве везе су оне везе које се могу лако раздвојити без разарања машинских делова или елемената везе.  У раздвојиве везе спадају: - завртњи и навртке, - клинови и - опруге.
 18. 18. Завртњи и навртке  Завртњи и навртке служе за спајање машинских делова, који се могу лако раздвајати, а да при том не дође до оштећења.  Основни делови су глава завртња, тело завртња, навој и навртка.
 19. 19.  Навоји могу бити према облику трогласти, правоугли и трапезни.  Навртке могу бити шестоугаоног, полуокруглог или цилиндричног
 20. 20. Клинови  Клинови су машински елементи којима се оствараје чврста раздвојива веза.  Према смеру осе клина у вези и начину деловања силе разликују се уздужни и попречни клинови.  Користе се често за везу главчине и вратила, разних полуга и елемената.
 21. 21. Опруге Опруге служе за еластично везивање машинских елемената. Опруге могу бити: - завојне, - лиснате и - спиралне….

×