Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gereksinimleri Meydana Çıkarma Teknikleri

2,842 views

Published on

İş Yönetimi Çözümleri - Gereksinimleri Meydana Çıkarma Teknikleri

Published in: Education
 • Login to see the comments

Gereksinimleri Meydana Çıkarma Teknikleri

 1. 1. Gereksinimleri Meydana Çıkarma Taktikleri
 2. 2. İÇERİK •  Beyin Fır*nası •  Doküman Analizi •  Odak Gruplar •  Arayüz Analizi •  Görüşmeler •  Proto>p Oluşturma •  Gözlem
 3. 3. Beyin Fır0nası
 4. 4. Beyin Fır0nası •  Tek başına veya bir grupla yapılabilen, bir problem çözüm bulmak adına fikirler sunulan üre>ci bir teknik>r. •  Fikirler tazeyken açığa çıkması istenir, herkes o an aklına gelen yara6cı fikri söyler. •  Kimsenin yargılayıcı kelimelerle başkasının fikrine saygısızlık etmesi söz konusu değildir. •  Kısa süre içinde hayal yoluyla ortaya bir çok fikir çıkar. •  Bu teknikle başarılı olmak için, kişi veya kişilerin hevesli, istekli olması gerekir ki fikir üre>lebilsin.
 5. 5. Doküman Analizi
 6. 6. Doküman Analizi •  MevcuLaki belgeleri tespit ederek, çözümleri ve bilgileri inceleyerek gereksinimleri ortaya çıkarmak için bir araç*r. •  Doküman analizi sayesinde mevcut çözümlerin nitelikleri, detayları toplanır. •  Elinde eskiye dair belgeler olması işi kolaylaş*rır. •  İlgili bilgileri bulmak, incelemek zaman alıcı olabilir.
 7. 7. Odak Gruplar
 8. 8. Odak Gruplar •  İnterak>f bir grup ortamında ürün, hizmet veya Prsat için fikir ve nitelikleri ortaya çıkarma tekniğidir. •  Grubun başında yönlendirici biri bulunur, grup ise ilgili konuda daha önceden bilgisi, tecrübesi olan kişilerden oluşur. •  Tek bir oturumda bir çok kişinin fikrini almak zaman ve maliyet açısından karlıdır.
 9. 9. Arayüz Analizi
 10. 10. Arayüz Analizi •  İnsan ile ürün arasındaki etkileşimi sağlayabilmek adına arayüzler büyük önem taşır. •  Arayüzler bir tasarımcı bakış açısına göre değil, kullanıcı perspek>finden düşünülmelidir. •  Arayüz analizi, uygulamaların sınırlarını belirlemekte yardımcı olur. •  Arayüzlerin analiz saGasında belirlenmesi, planlama için yol gösterici olabilir.
 11. 11. Görüşmeler
 12. 12. Görüşmeler •  İlgili ürün/hizmet ya da konuya dair, ilgili kişilerle yapılan toplan*lardır. •  Çözüme ulaşmak için ilgili soruların sorulduğu ve yanıtların belgelendiği bir yaklaşımdır. •  Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış görüşme şeklinde ikiye ayrılır: yapılandırılmış görüşmede belli soru setlerine yanıt aranırken, yapılandırılmamış görüşmede açık kalan noktalar görüşülür. •  Paydaşları tanıma, uyumlu çalışabilme Jrsa6nı sunar. •  Görüşme esnasında ka*lımcıların alakası ve ka*lımı ak>f olmalıdırki konularda netlike sağlansın.
 13. 13. ProtoDp Oluşturma
 14. 14. ProtoDp Oluşturma •  Arayüz gereksinimlerini ve kullanım senaryolarını ayrın*lı şekilde anla*r. •  Kullanıcı, resimleri gördüğünde kendi ihKyaçlarını daha rahat ve etkili şekilde ifade eder. •  Gelecekte oluşacak ürünün önceden kullanıcılar taraPndan görülmesini sağlar.
 15. 15. Gözlem
 16. 16. Gözlem •  Paydaşın çalış*ğı ortamda gereksinimleri anlamak için bir araç*r. •  Mevcut işlemleri veya projeyi geliş>rmek/değiş>rmek amacıyla kullanılır. •  İş için gerçek ipuçları ve fikirler verir. •  Hayal etmek daha kolaylaşır. •  Sadece mevcut sistemler için kullanılması söz konusudur.
 17. 17. İlgili Eği>mlerimiz Eği>m Kodu Eği>m Adı USEAB Usability (Kullanılabilirlik) Tes>ng SCRUM Scrum Fundamentals CBAP CBAP İş Analizi Ser>fikası Hazırlık PMP PMP Ser>fikası Hazırlık CTFA AGILE ISTQB Agile Test Uzmanı PMI-F Proje Yöne>minin Temelleri, PMI Uyumlu REQ Gereksinim Mühendisliği BPM101 Süreç Yöne>mi Üre>ci Ser>fika Adı PMI PMI Agile Cer>fied Prac>>oner (PMI-ACP) PMI PMP (Project Management Professional) CBAP CBAP (Cer>fied Business Analysis Professional) CCBA CCBA (Cer>fica>on of Competency in Business Analysis) İlgili Ser>fikalar

×