Advertisement

Op og ned for erhvervskøretøjer, 17.04.13

Bilbranchen
Apr. 19, 2013
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Op og ned for erhvervskøretøjer, 17.04.13

 1. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 Op og ned for erhvervskøretøjer – et værktøj Målgruppe: Primært Bilbranchens medlemmer med lastbilsalg og varebilsalg
 2. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 Formål Formålet med denne månedlige oversigt er, at medlemmer med salg af erhvervskøretøjer har relevant baggrundsmateriale, ud fra hvilket de kan bedømme markedssituationen. Målet er et værktøj, der kan være en hjælp for medlemmerne i det lokale arbejde og udarbejdelse af prognoser. Der er meget materiale, men meninger er, at der frit kan plukkes fra præsentationen til eget materiale. 2
 3. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 Indhold • Dansk økonomi helt overordnet • Bilbranchen i tal • Detailhandlen • Bygge- og anlægsvirksomhed, herunder håndværkere • Transport- og logistikvirksomheder • Fremstillingsindustri • Sammendrag Overordnede branchers udvikling er primært målrettet lastbilsalget, hvor underopdelingen på bl.a. håndværksvirksomhed anses som væsentlig i forhold til salgsarbejdet på især varebiler. 3
 4. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 Dansk økonomi – overordnet
 5. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 DI’s seneste prognose • Væksten i 2013 ventes at blive svagt positiv med en bedring mod slutningen af året. I 2013 og 2014 ventes BNP således at vokse med hhv. -0,8 0g 1,8 pct. • Den noget beskedne vækst skyldes opbremsningen af den internationale efterspørgsel og i dette hele taget den store usikkerhed om den økonomiske udvikling i Europa. Mod slutningen af 2013 forventes det at situationen i Europa bedres og dermed trækker dansk økonomi med op. • Der er betydelig usikkerhed omkring, hvordan det offentlige forbrug vil ligge ift. hvad der er planlagt. • Udbetaling af efterlønsbidragene har ikke som ventet øget det private forbrug i 2012. Der er derfor stor usikkerhed om det private forbrug, men potentialet er stort, så der ventes stigninger i de kommende år. 5
 6. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 DI’s seneste prognose • Det danske boligmarked er meget skrøbeligt og fortsat præget af et stort overudbud af både boliger og erhvervsejendomme. Byggeaktiviteten må således ventes at forblive lav i 2013, men vil herefter stige pænt i 2014 i takt med at den økonomiske aktivitet igen tiltager. • Prognosen er offentliggjort i slutningen af oktober 2012. 6
 7. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 7 Efterspørgsel og udbud i dansk økonomi Niveau 2011 2011 2012 2013 2014 Mia. kr. Privat forbrug 865,3 -0,8 0,7 0,9 1,4 Offentligt forbrug 509,5 -1,3 -0,1 1,0 1,0 Faste bruttoinvesteringer 308,4 0,0 0,6 2,2 4,0 Boliginvesteringer 83,3 8,8 -11,2 -0,4 4,6 Erhvervsinvesteringer ekskl. skibe 185,6 4,3 -2,1 5,9 5,8 Offentlige investeringer 40,1 5,2 3,0 -7,5 -0,1 Lagerinvesteringer 3 0,1 0,0 0,1 0,1 Indenlandsk efterspørgsel 1686,0 -0,4 0,1 1,3 1,9 Eksport af varer og tjenester 959,0 7,0 1,6 2,9 4,5 Heraf varer 599,9 6,0 0,3 2,4 3,9 Import af varer og tjenester 862,5 5,2 2,5 4,0 4,9 Heraf varer 562,9 5,3 2,9 4,5 4,8 Bruttonationalprodukt 1782,5 0,8 -0,2 0,8 1,8 BVT i privare byerhverv 955,1 2,2 0,8 1,8 3,1 Note: Ændringer i lagerinvesteringer er målt i procent af bruttonationalproduktet i det foregående år Kilde: Danmarks Statistik og DI Procentvis mængdeændring
 8. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 8 14131211100908070605040302010099989796959493929190 900 850 800 750 700 650 600 550 900 850 800 750 700 650 600 550 Mia. kr,. kædede 2010-priser Mia. kr,. kædede 2010-priser Kilde: Danmarks Statistik og DI Det private forbrug
 9. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 9 14131211100908070605040302010099989796959493929190 550 500 450 400 350 300 550 500 450 400 350 300 Mia. kr., kædede 2010 priser Mia. kr., kædede 2010 priser Kilde: Danmarks Statistik og DI Offentligt forbrug
 10. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 10 14131211100908070605040302010099989796959493929190 250 200 150 100 50 250 200 150 100 50 1992=100 1992=100 Kilde: Danmarks Statistik og DI Industrieksport Faste priser
 11. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 11 141312111009080706050403020100 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 1000 personer 1000 personer Kilde: Danmarks Statistik Beskæftigelse Sæsonkorrigeret
 12. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 Bilbranchen
 13. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 Momsstatistik • Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms, er således ikke med i statistikken. • Store dele af postvæsnet og persontransport er momsfrie og derfor ikke med i statistikken. • Statistikken opgøres på brancher. Bilbranchen er defineret som: • Bilhandel • Bilværksteder mv. 13
 14. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 14 1312111009 120 115 110 105 100 95 90 85 120 115 110 105 100 95 90 85 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. feb. 2013 Omsætning indenfor Bilbranchen 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
 15. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 15 1312111009 130 120 110 100 90 130 120 110 100 90 Indeks 2009=100 Indeks 2009=100 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. februar. 2013 Omsætning i bilbranchen 3 mdr. gns., sæsonkorrigeret Bilbranchen Engroshandel Detailhandel undt. med biler
 16. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 16 12111009 120 100 80 60 40 20 0 120 100 80 60 40 20 0 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 4. kvt. 2012 Omsætning i bilbranchen Sæsonkorrigeret årsniveau Eksport Indenlandsk omsætning
 17. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 17 1312111009 26 24 22 20 18 16 26 24 22 20 18 16 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. feb. 2013 Bruttoværditilvækst indenfor Bilbranchen 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
 18. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 18 1312111009 85 80 75 70 65 60 55 85 80 75 70 65 60 55 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. feb. 2013 Omsætning indenfor Bilhandel 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
 19. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 19 1312111009 36 34 32 30 28 36 34 32 30 28 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. feb. 2013 Omsætning indenfor Bilværksteder mv. 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
 20. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 20 12111009 46 44 42 40 38 36 34 32 46 44 42 40 38 36 34 32 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 4. kvt. 2012 Omsætning i Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser Sæsonkorrigeret årsniveau
 21. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 21 12111009 13.0 12.5 12.0 11.5 11.0 13.0 12.5 12.0 11.5 11.0 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 4. kvt. 2012 Omsætning i Autoreparationsværksteder mv. Sæsonkorrigeret årsniveau
 22. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 22 12111009 1.80 1.75 1.70 1.65 1.60 1.55 1.80 1.75 1.70 1.65 1.60 1.55 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 4. kvt. 2012 Omsætning i Karosseriværksteder og autolakererier Sæsonkorrigeret årsniveau
 23. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 23 12111009 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 4. kvt. 2012 Omsætning i Dækservice Sæsonkorrigeret årsniveau
 24. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 24 12111009 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 4. kvt. 2012 Omsætning i Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Sæsonkorrigeret årsniveau
 25. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 25 12111009 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 4. kvt. 2012 Omsætning i Engros og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. Sæsonkorrigeret årsniveau
 26. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 Detailhandlen - overordnet
 27. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 27 1312111009 340 330 320 310 300 290 340 330 320 310 300 290 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. feb. 2013 Omsætning i detailhandlen undt. med biler 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
 28. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 Transport- og logistikvirksomheder
 29. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 Transport- og logistikvirksomheder Statistikken opgøres på brancher. Transport- og logistikvirksomheder er defineret som • Fragtvognmænd og rørtransport • Renovation og genbrug 29
 30. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 30 1312111009 62 60 58 56 54 52 50 48 62 60 58 56 54 52 50 48 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. feb. 2013 Omsætning i transport- og logistikvirksomheder 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
 31. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 31 1312111009 200 180 160 140 120 100 80 60 200 180 160 140 120 100 80 60 Indeks, 2009=100 Indeks, 2009=100 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. feb. 2013 Omsætning i transport- og logistikvirksomheder 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Eksport Indenlandsk omsætning
 32. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 32 1312111009 45 40 35 30 25 20 15 10 45 40 35 30 25 20 15 10 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. feb. 2013 Omsætning i transport- og logistikvirksomheder 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Renovation og genbrug Fragtvognmænd og rørtransport
 33. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 33 1312111009 250 200 150 100 50 250 200 150 100 50 Indeks, 2009=100 Indeks, 2009=100 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. feb. 2013 Omsætning indenfor renovation og genbrug 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Eksport Indenlandsk omsætning
 34. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 1312111009 42 40 38 36 34 32 42 40 38 36 34 32 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. feb. 2013 Omsætning indenfor Fragtvognmænd og rørtransport 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
 35. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 35 1312111009 160 140 120 100 80 60 160 140 120 100 80 60 Indeks, 2009=100 Indeks, 2009=100 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. feb. 2013 Omsætning indenfor fragtvognmænd og rørtransport 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Eksport Indenlandsk omsætning
 36. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 36 12111009 23 22 21 20 19 18 17 16 23 22 21 20 19 18 17 16 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. dec. 2012 Momsangivet værditilvækst i transport- og logistikvirksomheder 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
 37. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 37 1312111009 18 16 14 12 10 8 6 4 2 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. feb. 2013 Momsangivet værditilvækst i transport- og logistikvirksomheder 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Renovation og genbrug Fragtvognmænd og rørtransport
 38. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 Bygge- og anlægsvirksomhed
 39. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 Byggeri • Byggeriet og boligmarkedet spiller en stor rolle for den økonomiske udvikling i mange brancher. • Aktiviteten i byggeriet er på et meget lavt niveau. Der er mange ledige kvadratmeter og boligmarkedet er meget skrøbeligt med faldende boligpriser. • Markedet er præget af megen overkapacitet. Rekord mange boliger står til salg og rekord mange erhvervslokaler står tomme. • Det forventes, at byggeaktiviteten forbliver lav de kommende år, både i Danmark og vores nabolande. • Boliginvesteringerne forventes at falde svagt i 2013 og stige moderat i 2014. 39
 40. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 40 201320122011201020092008200720062005 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. mar. 2013 Sammensat konjunkturindikator, bygge og anlæg Sæsonkorrigerede nettotal Forventet beskæftigelse Ordrebeholdning, ultimo Sammensat konjunkturindikator
 41. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 41 12111009080706 14 12 10 8 6 4 2 0 14 12 10 8 6 4 2 0 Mio. m2 Mio. m2 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 4. kvt. 2012 Meget lav byggeaktivitet Påbegyndt byggeri, sæsonkorrigeret Erhverv Bolig Øvrige
 42. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 42 12111009080706 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 Mio. kvm. Mio. kvm. Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 4. kvt. 2012 Byggetilladelser Sæsonkorrigeret, tilladt areal
 43. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 43 2012201120102009200820072006200520042003200220012000 70 60 50 40 30 20 70 60 50 40 30 20 Mia. kr., 2005-priser Mia. kr., 2005-priser Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 4. kvt. 2012 Boliginvesteringer Sæsonkorrigeret årsniveau Reparation og vedligeholdelse Nybyggeri
 44. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 44 12111009080706050403020100 92 88 84 80 76 72 1000 800 600 400 200 0 Pct. af fuld kapacitet 1000 m2 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 4. kvt. 2012 Kapacitetsudnyttelse og industribyggeri Sæsonkorrigeret, 4 kvartalers gennemsnit, årsniveau Anm: Databrud i Industriens kapacitetsudnyttelse i 2005 Kapacitetsudnyttelse i industrien (venstre) Påbegyndt industribyggeri (højre)
 45. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 45 121110090807060504030201009998979695 300 250 200 150 100 50 300 250 200 150 100 50 1995=100 1995=100 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 4. kvt. 2012 Prisen på enfamiliehuse Indeks af sæsonkorrigererede salgspriser
 46. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 46 121110090807060504 50 40 30 20 10 0 50 40 30 20 10 0 1.000 stk. 1.000 stk. Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 4. kvt. 2012 Udbudte boliger Ultimo kvartal Parcel- og rækkehuse Ejerlejligheder Fritidshuse
 47. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 47 12111009080706050403020100 70 60 50 40 30 20 10 70 60 50 40 30 20 10 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 4. kvt. 2012 Bygge- og anlægsinvesteringer Sæsonkorrigeret årsniveau Offentlige Private inkl. offentlige selskaber
 48. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 Håndværkere
 49. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 49 De følgende figurer viser omsætningsudviklingen for håndværkere, der er defineret som: Byggeentreprenører • Gennemførelse af byggeprojekter og opførelse af bygninger Bygningsinstallation • El-installation, VVS- og blikkenslagerforretninger, og anden bygningsinstallationsvirksomhed Bygningsfærdiggørelse • Stukkatørvirksomhed, tømrer- og bygningssnedkervirksomhed , udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning, malerforretninger, glarmestervirksomhed og anden bygningsfærdiggørelse Murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde • Nedrivning, forberedende byggepladsarbejder, funderingsundersøgelser, tagdækningsvirksomhed, murere samt anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
 50. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 50 1312111009 190 180 170 160 150 140 130 190 180 170 160 150 140 130 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. feb. 2013 Udvikling i omsætning for håndværkere 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
 51. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 51 1312111009 60 50 40 30 20 10 60 50 40 30 20 10 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. februar. 2013 Udvikling i omsætning for håndværkere 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Byggeentreprenører Bygningsinstallation Bygningsfærdiggørelse Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde
 52. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 Fremstillingsindustrien
 53. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 53 1312111009 800 750 700 650 600 550 800 750 700 650 600 550 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. feb. 2013 Omsætning i fremstillingsindustrien Sæsonkorrigeret årsniveau, 3 mdr. gns.
 54. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 54 1312111009 220 210 200 190 180 170 160 220 210 200 190 180 170 160 Mia. kr. Mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. feb. 2013 Momsangivet værditilvækst i fremstillingsindustrien Sæsonkorrigeret årsniveau, 3 mdr. gns.
 55. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 55 131211100908070605 40 20 0 -20 -40 -60 -80 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. mar. 2013 Sammensat konjunkturindikator, fremstillingsindustri Sæsonkorrigerede nettotal Forventet produktion Ordrebeholdning, ultimo Færdigvarelagre, ultimo Sammensat konjunkturindikator
 56. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 Sammendrag
 57. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 Sammenfatning De foregående grafer er med til at danne et samlet billede for, hvordan det står til med erhvervene i Danmark, herunder primært hos de erhverv hvor forhandlere af varebiler og lastbiler finder sine kunder. Det er ikke altid lige til at identificere sammenhængen mellem salg af køretøjer og omsætningen hos erhvervene. Men mønstre er der dog. På de følgende slides har vi forsøgt at koble omsætningstal i brancherne med salget af køretøjer. Alle tal er indekseret fra primo 2009, så det er muligt at sammenligne udviklingstendenser over tid. 57
 58. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 Varebilsalgets flugtning med bygge og anlægssektoren (overordnet) 58 50 75 100 125 150 175 200 225 250 Bilhandel, indenlandsk salg Bygge og anlæg, indenlansk salg Nysalg af varebiler Brugtsalg af varebiler Kilde: Danmarks Statistik, Bilstatistik.dk, og Bilbranchen beregninger 2009=100
 59. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 Varebilsalgets flugtning med håndværkerne (detaljeret) 59 50 75 100 125 150 175 200 225 250 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, indenlandsk salg Byggeentreprenører, indenlandsk salg Bygningsinstallation, indenlandsk salg Bygningsfærdiggørelse, indenlandsk salg Murere og anden specialiseret bygge- anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde, indenlandsk salg Nysalg af varebiler Nysalg af varebiler, til leasing Brugtsalg af varebiler Kilde: Danmarks Statistik, Bilstatistik.dk, og Bilbranchen beregninger 2009=100
 60. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 Hvad fortæller tallene? Af de forrige to grafer ses det tydeligt, hvorledes nysalget af varebiler i meget høj grad følger udviklingen i bygge- og anlægssektoren og herunder håndværkerne. Brugtsalget af varebiler ligger mere stabilt over tid end nysalget. Dog er selv mindre udsving på denne graf af meget stor betydning, idet brugtsalget på varebiler er ca. 3 gange højere end nysalget. Det er interessant hvor hurtigt reaktionerne slår igennem på nysalget, når der sker ændringer i bygge- og anlægssektoren. Det er også værd at bemærke, hvorledes udslaget på nysalgskurven i indekset er noget kraftigere end selve stigningen i bygge- og anlægssektorens omsætning. En af årsagerne hertil skal muligvis findes i de relativt høje leasingandele, på omkring 60 pct., som udgør en mindre risiko for virksomheden (kapitalbinding, tab, vedligehold og reparation). 60
 61. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 Lastbilsalgets flugtning udvalgte erhverv (overordnet) 61 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Bilhandel, indenlandsk salg Industri, indenlansk salg Bygge og anlæg, indenlansk salg Handel, indenlansk salg Transport, indenlansk salg Fragtvognmænd og rørtransport, indenlandsksalg Nysalg af lastbiler Brugtsalg af lastbiler Kilde: Danmarks Statistik, Bilstatistik.dk, og Bilbranchen beregninger 2009=100
 62. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 62 Lastbilsalgets flugtning med bygge og anlæg samt vejgodstransporten (detaljeret) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Vejgodstransport, indenlandsk salg Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv., indenlandsk salg Bygge og anlæg, indenlandsk salg Nysalg af lastbiler Brugtsalg af lastbiler Kilde: Danmarks Statistik, Bilstatistik.dk, og Bilbranchen 2009=100
 63. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 Hvad fortæller tallene? Sammenhængen i forhold til lastbilsalget kan være lidt sværere at tyde, end ved varebilsalget. Det skyldes blandt andet det højere investeringsniveau og det mere komplekse marked. Omsætningsudviklingen i de relaterede brancher slår dog relativt hurtigt igennem på lastbilsalget. Oftest lige inden, alt afhængigt af hvor dygtige markederne har været til at forudse udviklingen. Det er vigtigt at holde øje med, om der er ved at være et ophobet behov for køretøjer blandt kunderne. Når transportsektoren eller bygge- og anlægssektoren fornemmer et kommende opsving og samtidig over længere tid har holdt igen på investeringerne i lastbiler, kan dette føre til forhøjet salg allerede nogle måneder inden opsvinget finder sted. Det skyldes en blanding af positive forventninger i markedet, viden om kommende ordrer og udbudsrunder. 63
 64. Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13 Næste opdatering kommer ca. midt maj måned Har du forslag eller spørgsmål til præsentationen, så kontakt: Frederik Funder Tlf.: 3377 3373/ 3377 3572 Mail: bil@di.dk / ffpe@di.dk 64
Advertisement