Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konjunkturbarometer august 2012

297 views

Published on

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Konjunkturbarometer august 2012

  1. 1. Konjunkturbarometer 30. aug. 12Konjunkturbarometer – August 2012Tendenser og forventninger ibilhandlen og på eftermarkedet
  2. 2. Konjunkturbarometer 30 . aug. 12Hvordan skal jeg læse resultaterne?Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvordan tendensen har været deforegående tre måneder, samt hvordan deres forventninger ser ud til dekommende tre måneder.Fx i august besvarelserne:• Svar vedr. de foregående tre måneder afspejler perioden maj-juli• Svar vedr. de kommende tre måneder afspejler august-oktoberSpørgsmålene er besvaret på skalaen ’større’, ’omtrent uændret’ eller ’mindre’.Svarene afspejler således ikke omfanget af fx en stigning i omsætningen, menblot hvor mange mener, at omsætningen er blevet større. 2
  3. 3. Konjunkturbarometer 30 . aug. 12BilhandlenVurdering af foregående 3 måneder100% 80% Over de seneste tre måneder har 32% oplevet en fremgang i omsætningen (27% i ! 60% maj besvarelserne). 40% Beskæftigelsen, ordrebeholdningen og salgspriserne er stort set 20% uændrede. 0% maj aug maj aug maj aug maj aug Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos Salgspriser leverandører Større Uændret Mindre Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel inkl. engroshandel’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen 45.1. Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, Kilde: Danmarks Statistik lastbiler og påhængsvogne. 3
  4. 4. Konjunkturbarometer 30 . aug. 12BilhandlenForventning til kommende 3 måneder100% 80% For perioden august til oktober er forventningerne stort set er uændrede for beskæftigelsen og ! salgspriserne. Dog venter 60% hhv.18% og 11% at beskæftigelsen og salgspriserne vil blive 40% mindre. På omsætningen er 20% forventningerne delte. Mens 22% tror på en stigning, forventer 21% et fald og 57% 0% tror på en uændret situation. Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning Salgspriser Samme billede tegner sig for hos leverandører ordrebeholdningen. Større Uændret Mindre Kilde: Danmarks Statistik 4
  5. 5. Konjunkturbarometer 30 . aug. 12Eftermarkedet - bilværkstederVurdering af foregående 3 måneder !100% 80% På eftermarkedet ligner billedet sig selv. Bortset fra et udslag i 60% besvarelserne for juni, hvor vandene var noget 40% delte med 25% der havde oplevet større omsætning og 26% en 20% mindre, så har billedet det seneste halve års 0% tid været nogenlunde maj aug maj aug maj aug maj aug stabilt. Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos Salgspriser leverandører Større Uændret Mindre Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt ’Bilværksteder mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne 45.2-45.4. Kilde: Danmarks Statistik 5
  6. 6. Konjunkturbarometer 30 . aug. 12Eftermarkedet - bilværkstederForventning til kommende 3 måneder100% 80% På eftermarkedet tror lidt flere på øget omsætning (16%) for de kommende måneder end ! var tilfældet i juli (11%). 60% Det samme gælder for ordrebeholdningen, hvor 15% nu mener den vil 40% stige, mod 10% i juli. Men over hele linjen tror 20% flertallet på uændrede forhold i månederne der 0% kommer. Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning Salgspriser hos leverandører Større Uændret Mindre Kilde: Danmarks Statistik 6
  7. 7. Konjunkturbarometer 30 . aug. 12Næste opdatering kommerultimo september/primooktober 7

×