Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konjunkturbarometer december 2012

276 views

Published on

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Konjunkturbarometer december 2012

  1. 1. Konjunkturbarometer 07. jan. 13Konjunkturbarometer – December 2012Tendenser og forventninger ibilhandlen og på eftermarkedet
  2. 2. Konjunkturbarometer 07. jan. 13Hvordan skal jeg læse resultaterne?Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvordan tendensen har været deforegående tre måneder, samt hvordan deres forventninger ser ud til dekommende tre måneder.Fx i december besvarelserne:• Svar vedr. de foregående tre måneder afspejler perioden september- november• Svar vedr. de kommende tre måneder afspejler december-februarSpørgsmålene er besvaret på skalaen ’større’, ’omtrent uændret’ eller ’mindre’.Svarene afspejler således ikke omfanget af fx en stigning i omsætningen, menblot hvor mange mener, at omsætningen er blevet større. 2
  3. 3. Konjunkturbarometer 07. jan. 13BilhandlenVurdering af foregående 3 måneder100%80% I forhold til de seneste måneder er vurderingerne omkring omsætningen lidt mere !60% positive. Dette afspejles også i ordre- beholdningen.40% Beskæftigelsen står20% nogenlunde stille, dog fortsat med forkert fortegn. 0% sep dec sep dec sep dec sep dec Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos Salgspriser leverandører Større Uændret Mindre Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel inkl. engroshandel’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen 45.1. Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, Kilde: Danmarks Statistik lastbiler og påhængsvogne. 3
  4. 4. Konjunkturbarometer 07. jan. 13Bilhandlen !Forventning til kommende 3 måneder100% For perioden december til februar er forventningerne80% til omsætningen faldet en del i forhold til de foregående måneder. I60% november forventede 22% en stigende omsætning, men nu er forventningerne til de40% kommende måneder, at kun 5% tror på en stigning, 27% et fald og 67% tror på en20% uændret situation. Det er fortsat kun meget få 0% som tror, at beskæftigelsen Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning Salgspriser vil blive forbedret (3%), og hos leverandører 20% mener den vil falde i den kommende tid. Større Uændret Mindre Kilde: Danmarks Statistik 4
  5. 5. Konjunkturbarometer 07. jan. 13Eftermarkedet - bilværkstederVurdering af foregående 3 måneder100% 80% På bilværkstederne ser det ud til, at tiderne er forbedret lidt igen. ! Vi ser en stigning i 60% forhold til september. Hvor 8% i september 40% havde angivet en større omsætning, var 20% dette tal i december steget til 24 %. 0% sep dec sep dec sep dec sep dec Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos Salgspriser leverandører Større Uændret Mindre Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt ’Bilværksteder mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne 45.2-45.4. Kilde: Danmarks Statistik 5
  6. 6. Konjunkturbarometer 07. jan. 13Eftermarkedet - bilværksteder !Forventning til kommende 3 måneder100% Forventningerne på eftermarkedet er til gengæld faldet siden sidste måned. I80% november forventede 21% en stigende omsætning, i december var det faldet til60% 13%. Beskæftigelsen forventes af40% 77% at forblive uændret og 20% tror den vil falde.20% Flertallet forventer uændrede priser og ordrebeholdning, 0% dog hælder flere til en Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning Salgspriser negativ end til positiv hos udvikling. leverandører Større Uændret Mindre Kilde: Danmarks Statistik 6
  7. 7. Konjunkturbarometer 07. jan. 13Næste opdatering kommerultimo januar/primo februar 7

×