Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konjunkturbarometer juli 2012

329 views

Published on

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Konjunkturbarometer juli 2012

  1. 1. Konjunkturbarometer 30. jul. 12Konjunkturbarometer – Juli 2012Tendenser og forventninger ibilhandlen og på eftermarkedet
  2. 2. Konjunkturbarometer 30 . jul. 12Hvordan skal jeg læse resultaterne?Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvordan tendensen har været deforegående tre måneder, samt hvordan deres forventninger ser ud til dekommende tre måneder.Fx i juni besvarelserne:• Svar vedr. de foregående tre måneder afspejler perioden april-juni• Svar vedr. de kommende tre måneder afspejler juli-septemberSpørgsmålene er besvaret på skalaen ’større’, ’omtrent uændret’ eller ’mindre’.Svarene afspejler således ikke omfanget af fx en stigning i omsætningen, menblot hvor mange mener, at omsætningen er blevet større. 2
  3. 3. Konjunkturbarometer 30 . jul. 12BilhandlenVurdering af foregående 3 måneder100%80% Over de seneste tre måneder har 26 % oplevet en fremgang i omsætningen (23 % i !60% april besvarelserne).40% Beskæftigelsen er stort set uændret, dog med en lille nedgang. Det20% samme gælder på ordrer og salgspriser. 0% apr jul apr jul apr jul apr jul Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos Salgspriser leverandører Større Uændret Mindre Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel inkl. engroshandel’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen 45.1. Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, Kilde: Danmarks Statistik lastbiler og påhængsvogne. 3
  4. 4. Konjunkturbarometer 30 . jul. 12BilhandlenForventning til kommende 3 måneder !100% For perioden juli til september er80% forventningerne stort set er uændrede. I juni forventede 16% at omsætningen ville60% stige, men i juni var dette tal faldet til 14 %. Det er dog et stort fald set ift. at 38-39% i40% månederne marts , april og maj mente, at omsætningen20% ville stige de kommende måneder. 0% På beskæftigelse, Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning Salgspriser ordrebeholdning og hos salgspriser forventes leverandører uændret situation. Større Uændret Mindre Kilde: Danmarks Statistik 4
  5. 5. Konjunkturbarometer 30 . jul. 12Eftermarkedet - bilværkstederVurdering af foregående 3 måneder !100% 80% På eftermarkedet har tingene stabiliseret sig og de fleste har oplevet 60% uændrede forhold siden april. 40% 20% 0% apr jul apr jul apr jul apr jul Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos Salgspriser leverandører Større Uændret Mindre Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt ’Bilværksteder mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne 45.2-45.4. Kilde: Danmarks Statistik 5
  6. 6. Konjunkturbarometer 30 . jul. 12Eftermarkedet - bilværkstederForventning til kommende 3 måneder100%80% På eftermarkedet tror lidt flere på øget omsætning (11%) for de kommende måneder end ! var tilfældet i juni (9%).60% Det samme gælder for ordrebeholdningen, hvor 10% mener den vil stige,40% mod kun 4% i juni. Men over hele linjen tror flertallet på uændrede20% forhold i månederne der kommer. 0% Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning Salgspriser hos leverandører Større Uændret Mindre Kilde: Danmarks Statistik 6
  7. 7. Konjunkturbarometer 30 . jul. 12Næste opdatering kommerultimo august/primoseptember 7

×