Cv Biju

614 views

Published on

cv

Published in: Education, Business
  • Be the first to like this

Cv Biju

  1. 1. CURRICULUM VITAE
  2. 2. <ul><li>Informaţii personale </li></ul><ul><li>Nume / Prenume:ANDRITOIU BIANCA </li></ul><ul><li>Adresă(e) </li></ul><ul><li>Telefon(oane):0755609404 </li></ul><ul><li>Fax(uri) </li></ul><ul><li>E-mail(uri):diva.grabovceva@yahoo.com </li></ul><ul><li>Naţionalitate(-tăţi):romana </li></ul><ul><li>Data naşterii:16.11.1989 </li></ul><ul><li>Sex:feminin </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Educaţie şi formare: - in prezent studenta la Universitatea de Vest Timisoara,Facultatea de Sociologie si Psihologie,sectia SOCIOLOGIE-ANDTROPOLOGIE,anul1 </li></ul><ul><li>Perioada: 2007-admiterea la Facultatea de Sociologie si Psihologie,sectia Psihologie cu media 9.02 </li></ul><ul><li>2007-absolvirea examenului de bacalaureat cu media 9.52 </li></ul><ul><li>2004-2008-liceul:GR.SC.IND.ALEXANDRU POPP Resita,profil uman,sectia TELECOMUBICATII,media de absolvire 9.68 </li></ul><ul><li>2000-2004 – Scoala Generala cu clasele I-VIII Nr 8 Resita, media generala 9.55 </li></ul><ul><li>Calificarea / diploma obţinută </li></ul><ul><li>Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Limba(i) străină(e) ă(e) </li></ul><ul><li>Engleza, spaniola </li></ul><ul><li>Competenţe şi abilităţi sociale: bune abilitati de comunicare si relationare interpersonala </li></ul><ul><li>corectitudine, implicare si spirirt de initiativa </li></ul><ul><li>responsabilitate </li></ul><ul><li>spirit de echipa </li></ul><ul><li>simt organizatoric </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Anexe </li></ul><ul><li>certificat de participare pt implicarea in derularea activitatilor propuse de programele si proiectele educative scolare si extrascolare in anul 2005-2006 </li></ul><ul><li>- mentiune la Olimpiada Nationala de Stiinte Socio-Umane disciplina Psihologie, Arad 2007 si Oradea 2006 </li></ul><ul><li>diploma operare PC acordata de Asociatia Nationala a Expertilor Formatori in Informatic </li></ul>

×