Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cv Biju

621 views

Published on

cv

Published in: Education, Business
  • Be the first to like this

Cv Biju

  1. 1. CURRICULUM VITAE
  2. 2. <ul><li>Informaţii personale </li></ul><ul><li>Nume / Prenume:ANDRITOIU BIANCA </li></ul><ul><li>Adresă(e) </li></ul><ul><li>Telefon(oane):0755609404 </li></ul><ul><li>Fax(uri) </li></ul><ul><li>E-mail(uri):diva.grabovceva@yahoo.com </li></ul><ul><li>Naţionalitate(-tăţi):romana </li></ul><ul><li>Data naşterii:16.11.1989 </li></ul><ul><li>Sex:feminin </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Educaţie şi formare: - in prezent studenta la Universitatea de Vest Timisoara,Facultatea de Sociologie si Psihologie,sectia SOCIOLOGIE-ANDTROPOLOGIE,anul1 </li></ul><ul><li>Perioada: 2007-admiterea la Facultatea de Sociologie si Psihologie,sectia Psihologie cu media 9.02 </li></ul><ul><li>2007-absolvirea examenului de bacalaureat cu media 9.52 </li></ul><ul><li>2004-2008-liceul:GR.SC.IND.ALEXANDRU POPP Resita,profil uman,sectia TELECOMUBICATII,media de absolvire 9.68 </li></ul><ul><li>2000-2004 – Scoala Generala cu clasele I-VIII Nr 8 Resita, media generala 9.55 </li></ul><ul><li>Calificarea / diploma obţinută </li></ul><ul><li>Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Limba(i) străină(e) ă(e) </li></ul><ul><li>Engleza, spaniola </li></ul><ul><li>Competenţe şi abilităţi sociale: bune abilitati de comunicare si relationare interpersonala </li></ul><ul><li>corectitudine, implicare si spirirt de initiativa </li></ul><ul><li>responsabilitate </li></ul><ul><li>spirit de echipa </li></ul><ul><li>simt organizatoric </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Anexe </li></ul><ul><li>certificat de participare pt implicarea in derularea activitatilor propuse de programele si proiectele educative scolare si extrascolare in anul 2005-2006 </li></ul><ul><li>- mentiune la Olimpiada Nationala de Stiinte Socio-Umane disciplina Psihologie, Arad 2007 si Oradea 2006 </li></ul><ul><li>diploma operare PC acordata de Asociatia Nationala a Expertilor Formatori in Informatic </li></ul>

×