Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Big Five for Life Business Monday w03

2,146 views

Published on

Vijf keer P als basis voor succes.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Big Five for Life Business Monday w03

 1. 1. Big Business Monday week 3 2012 Vijf keer P als basis voor succes www.bigfiveforlife.nl
 2. 2. Hoe oefent upositieve invloeduit op:• Uw omzet• Uw winst• Het personeelsverloop en ziekteverzuim• efficiency en productiviteit• communicatie• klantrelaties / -tevredenheid• kwaliteit• werknemerstevredenheid en -motivatie• empowerment
 3. 3. Vijf keer P als basis voor succes De Big Five for Life-methode hanteert de vijf P’s als basis voor succes: 1. Purpose - Reden van Bestaan + waarden van de organisatie 2. Plan - Big Five (for Life) organisatie 3. People - Mensen staan centraal 4. Product - Product of dienst in lijn met PFE 5. Profit - Winst voor alle stakeholdersBig Business Monday week 3 2012 www.bigfiveforlife.nl
 4. 4. Vijf keer P als basis voor succes 1. Purpose • De organisatie heeft een duidelijke PFE (Reden van Bestaan). • De waarden van de organisatie zijn concreet. • De PFE van het management is verbonden met de PFE van de organisatie. • De (kern)selectiestrategie is de basis van het HRM-beleid. • De organisatie draagt er zorg voor dat de juiste mensen op de juiste plaats zitten en dat zij met het werk dat ze doen hun persoonlijke PFE kunnen vervullen.Big Business Monday week 3 2012 www.bigfiveforlife.nl
 5. 5. Vijf keer P als basis voor succes 2. Plan • De Big Five van de organisatie is duidelijk en wordt actief naar alle stakeholders gecommuniceerd. • Op alle niveaus van de organisatie zijn de verschillende SMART- doelen omschreven en bekend gemaakt. • De SMART-doelen zijn in verbinding met de PFE en Big Five van de organisatie / management / afdelingen en de individuele medewerkers. • Er worden periodiek Make Me Better-bijeenkomsten georganiseerd om de SMART-doelen te evalueren en verder te verbeteren. • Minimaal 2 x per jaar is er een functionerings- / beoordelingsgesprek inzake het functioneren en de SMART-doelen.Big Business Monday week 3 2012 www.bigfiveforlife.nl
 6. 6. Vijf keer P als basis voor succes 3. People • De individuele PFE en Big Five van alle medewerkers zijn bekend (en zijn zichtbaar voor iedereen). • Het opleidingsplan is in lijn met de persoonlijke PFE en Big Five en de functie die wordt uitgeoefend. • De mens staat centraal en is bepalend voor de kwaliteit van de organisatie en het succes hiervan. Iedereen weet op welke wijze men bijdraagt aan het realiseren van de PFE en Big Five van de organisatie. • De (kern) management strategie wordt actief toegepast. • De (kern) motivatie strategie wordt actief toegepast.Big Business Monday week 3 2012 www.bigfiveforlife.nl
 7. 7. Vijf keer P als basis voor succes 4. Product • Product en diensten zijn een logisch uitvloeisel van de PFE en Big Five van de organisatie. • Er worden periodiek Make Me Better-bijeenkomsten gehouden om producten en dienstverlening te verbeteren / innoveren. • De organisatie staat open voor feedback van alle stakeholders om zo de eigen performance te verbeteren / innoveren. • De organisatie heeft een helder marketingplan waarmee de doelgroepen goed worden bereikt (waarden / strategie / klantenmarkt / marketing).Big Business Monday week 3 2012 www.bigfiveforlife.nl
 8. 8. Vijf keer P als basis voor succes 5. Profit • De efficiency en productiviteit is gegroeid. • Het rendement en de winst is gegroeid. • De kosten voor ziekteverzuim en personeelsverloop zijn gedaald. • De ontwikkeling van de medewerker is in lijn met de eigen PFE en Big Five en die van de organisatie. • De organisatie is een aantrekkelijke werkgever en weet vacatures eenvoudig en snel in te vullen.Big Business Monday week 3 2012 www.bigfiveforlife.nl
 9. 9. Big Business Monday door Big Five for Life Wij zijn benieuwd naar uw succesformule. Laat uw reactie achter op onze blog of via Twitter: twitter.com/BigFiveForLife bigfiveforlife.tumblr.com Meer rendement en gemotiveerd personeel? Ontdek de Big Five for Life-methode. Kijk op: www.bigfiveforlife.nl/workshop/bedrijfBig Business Monday is een uitgave van Big Five for Life Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ofopenbaar worden gemaakt en/of worden gebruikt voor eigen commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van de www.bigfiveforlife.nluitgever. Het verspreiden van deze content via digitale media is wel toegestaan, mits verwezen wordt naar de bron.

×