Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vgz niels van gorp

423 views

Published on

BDE2016

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

Vgz niels van gorp

 1. 1. Coöperatie VGZ Houd met BIG DATA de zorg betaalbaar
 2. 2. Zorgkosten stijgen VGZ wil zorg voor haar klanten betaalbaar houden en zet in op zinnige zorg Bron: Follow the Money Bron: fd.nl
 3. 3. Veel variatie In hoe én hoeveel zorg er wordt geleverd Bron: Vrij Nederland, naar onderzoek Vektis Bron: onderzoek BI variatie zorgpaden Artrose
 4. 4. Data faciliteert De dialoog met zorgaanbieders • Uitgangspunt is vertrouwen • Data is een startpunt van gesprek, niet het eindpunt (de conclusie) • “Correlation is not a Cause” • Het is onmogelijk alle nuance van het zorgproces in cijfers te vatten • Belang van de klant en een betaalbare premie centraal; data delen? Altijd met veel oog voor de privacy van onze verzekerden. • Powered by VGZ: We kunnen dat nooit alleen. Data helpt zorgaanbieders én klanten om een beter geïnformeerd besluit te nemen
 5. 5. Hoe BIG is BIG Waardevolle informatie ‘at our fingertips’ • Basis bestaat uit ~1,5 miljard declaraties (records) van > 4 miljoen klanten, • van de afgelopen 6 jaar, € 10 miljard aan zorgkosten per jaar Die we combineren met data van • ~30.000 zorgaanbieders • > 200 kwaliteitsindicatoren van zorgaanbieders • > 1 miljoen calls per jaar • open data over gezondheid, demografie, etc. • Marktonderzoek, NPS, sentiment op social media, website visits, jaarverslagen etc.
 6. 6. 3 Showcases Waarin we waarde creëren met Big Data • Vraag voorspelmodel Artrose • Pay for Performance voor Parkinson Patiënten • Arrangementenmonitor
 7. 7. Vraag Voorspelmodel Hoeveel artrosezorg hebben onze klanten nodig in 2020? Achtergrond • Historie (t-1) nu belangrijkste ijkpunt voor inkoop in t+1 • Inkoop is relatief generiek en op hoofdlijnen • Maar… • Risicofactoren verschillen regionaal • Demografie ontwikkelt regionaal • Onze verzekerdenpopulatie ontwikkelt regionaal • Behandelpraktijk verschilt regionaalBron: Vektis Praktijkvariatie rapportage heupvervanging
 8. 8. Hoeveel zorg is nodig Bepalen wie we verwachten dat artrosezorg nodig heeft én wie bij ons verzekerd is in 2020 Bronnen • Medische literatuur (epidemiologie, risicofactoren) • Declaratiedata (werkelijk gebruik afgelopen 3 jaren) • Open data (gezondheidsenquête, opleiding, sterftekans) • Kwaliteitsdata (Nederlandse Orthopeden Vereniging) • Klantgegevens (Geanonimiseerd & geaggregeerd; leeftijd/geslacht, regio, in/uitstroom)
 9. 9. Gedegen aanpak Gefaseerde aanpak met veel validatieslagen Aanpak in het kort: • Bepalen determinanten artrose • Bepalen determinanten zorgvraag • Adresseren behandelvariatie & kwaliteitsverschillen • Modelleren kans op artrose • Bepalen determinanten wijzigingen populatie • Modelleren verwachte populatie • Modelleren verwachte zorgvraag
 10. 10. Model(leren) voor succes Succesfactoren voor een geslaagd Big Data project bij Coöperatie VGZ • Ondernemerschap • Neem de business mee. In haar eigen tempo • Valideer -ook tussenstappen- bij thought leaders • Falen mag • Sandbox omgeving voor de uitrol
 11. 11. P P P P Pay for Performance voor Parkinson Patiënten • Cocreatie ParkinsonNet – Radboud UMC – VGZ – CZ • Doel: integrale bekostiging ParkinsonZorg die resulteert in beste zorg voor de patiënt • Data: ontwikkeling van kwaliteit gemeten bij de patiënt én bij de neuroloog; ontwikkeling van de zorgkosten; • Successen: • Data zorgt voor gesprek. Keer op keer • Zorg wordt verbeterd…along the way • Value Based Healthcare Prize 2015
 12. 12. Arrangementenmonitor Zorg en welzijn samen organiseren • Samen met gemeenten vinden van aanknopingspunten voor een integrale aanpak in de wijk • Geaggregeerde data op wijkniveau over gebruik en kosten van Zorg, Langdurige Zorg en Sociale Voorzieningen te combineren met open data en ervaren kwaliteit. • Om te komen tot de beste aanpak van hulpvragen van burgers • Samen met een TTP ontwikkelen we de Arrangementenmonitor

×