Presentatie Rechten Van Het Kind Klaar

1,329 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Rechten Van Het Kind Klaar

 1. 1. Rechten van het kind
 2. 2. Waarom we dit onderwerp gekozen hebben <ul><li>Omdat we dit een interessant onderwerp vinden en we wilden er meer over weten </li></ul>
 3. 3. Inleiding <ul><li>1. Unicef </li></ul><ul><li>2. rechten van het kind </li></ul><ul><li>3. vies water </li></ul><ul><li>4. Bangladesh </li></ul><ul><li>5. de derde wereld </li></ul><ul><li>6. hoe blijven ze in leven </li></ul><ul><li>7. vragen </li></ul><ul><li>8. bronnen </li></ul><ul><li>9. afsluiting </li></ul>
 4. 4. Unicef <ul><li>Organisatie </li></ul><ul><li>Kinderen </li></ul><ul><li>Goed doel </li></ul><ul><li>Eten, water, tenten </li></ul><ul><li>Medicijnen </li></ul><ul><li>Oorlog </li></ul>
 5. 5. Rechten van het kind <ul><li>54 rechten </li></ul><ul><li>recht op veilig water </li></ul><ul><li>recht op onderwijs </li></ul><ul><li>recht op voedsel </li></ul><ul><li>recht op sport en ontspanning </li></ul><ul><li>recht op een eigen mening </li></ul><ul><li>recht op een naam en nationaliteit </li></ul><ul><li>recht op bescherming tegen kinderarbeid </li></ul><ul><li>recht op bescherming bij oorlogen </li></ul><ul><li>recht op familie </li></ul><ul><li>recht op een gezond leven </li></ul><ul><li>recht op bescherming tegen mishandeling en geweld </li></ul><ul><li>recht op zorg voor gehandicapte kinderen </li></ul>
 6. 6. water <ul><li>Schoon water </li></ul><ul><li>Vies water </li></ul><ul><li>Kindersterfte </li></ul><ul><li>Diaree </li></ul><ul><li>Medicijn </li></ul>
 7. 7. Bangladesh <ul><li>4 keer zo groot </li></ul><ul><li>Dhaka </li></ul><ul><li>Klimaat </li></ul><ul><li>Azië </li></ul><ul><li>India </li></ul><ul><li>146 miljoen inwoners </li></ul>
 8. 8. Kaart Bangladesh
 9. 9. De Derde wereld <ul><li>Ziektes </li></ul><ul><li>Medicijnen </li></ul><ul><li>Ontwikkelingslanden </li></ul><ul><li>De helft </li></ul>
 10. 10. Hoe blijven ze in leven <ul><li>Slechte huizen </li></ul><ul><li>Weinig voedingstoffen </li></ul><ul><li>Droge tijd </li></ul><ul><li>Regentijd </li></ul>
 11. 11. vragen <ul><li>1. Wanner is Unicef opgericht? </li></ul><ul><li>2. Noem 3 rechten </li></ul><ul><li>3. waarvoor is het ORS drankje voor ? </li></ul><ul><li>4. hoeveel seizoenen zijn er in Bangladesh </li></ul><ul><li>5. Door hoeveel landen is het verdrag getekend? </li></ul><ul><li>6. Waarom is het erg moeilijk om geld te verdienen ? </li></ul>
 12. 12. bronnen <ul><li>Beeldbank.nl </li></ul><ul><li>Kennisnet.nl </li></ul><ul><li>Netwijs.nl </li></ul><ul><li>Spreekbeurten.info.nl </li></ul><ul><li>Google.nl </li></ul><ul><li>Scholieren.com </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Wij hopen dat jullie het leuk vonden en bedankt voor alle aandacht </li></ul>Afsluiting

×