Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Folder over kamishibai (Bibliotheek Putte)

1,667 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Folder over kamishibai (Bibliotheek Putte)

  1. 1. KAMISHIBAI Copyright © Kinderhart KamishibaiKamishibai is een vertelvorm afkomstig uit Japan.Letterlijk betekent het ‚papieren theater‛. Platen diedoor een vertelkastje worden geschoven, brengen eenverhaal tot leven voor een groep kinderen. Eenbegeleider vertelt het verhaal dat op de prenten te zienis. Zo ontstaat er een soort theatervoorstelling op papier.Het is geen poppenkast, en ook niet het voorlezen vaneen prentenboek... Welkom in de wondere wereld van kamishibai
  2. 2. Wat heb je nodig voor kamishibai? een kamishibai-verhaal op vertelplaten (ca. A3-formaat) een speciaal vertelkastje nl. een kamishibai-theatertje een enthousiaste verteller jong publiek (een klasgroep is ideaal) een geschikte ruimte en inkledingEVEN UW AANDACHT:Kamishibai is niet het verteltheatertje (dat heet butai),maar duidt op de specifieke vertelvorm of de vertelling zelf. Copyright © Kinderhart Kamishibai
  3. 3. Wat is er zo typisch aan kamishibai?Een echt kamishibai-theatertje is van hout en in een donkere effen kleur(meestal bruin) zonder versiering, zodat het eenvoud en rust uitstraalt. Alseen kader bakent het vertelkastje de fantasiewereld van het verhaal af vande werkelijkheid. Het vertelkastje ondersteunt ook de focus van het publiekop het verhaal. Als je vertelplaten gebruikt zonder een kamishibai-theatertje, mis je dit effect.Kamishibai-vertelplaten zijn speciaal ontworpen, met duidelijke prenten eneen aangepaste verhaallijn. Er komen minder details aan bod dan bij demeeste prentenboeken. Het doorschuiven van de vertelplaten prikkelt denieuwsgierigheid van het publiek.Het geheel van vertelkastje, een goed kamishibai-verhaal, de juiste maniervan vertellen en communiceren met het publiek maakt dat de concentratievan de kinderen zeer hoog ligt. Ze worden aan het kastje gekluisterd engaan op in het verhaal. Het is magie... Dit is de essentie van kamishibai:door diepe concentratie op de vertelplaten (elk kind concentreert zich ophetzelfde door toedoen van de verteller) en betrokkenheid bij het verhaalontstaat er een wij-gevoel. In Japan spreken ze hierbij van ‚het delen vangevoelens‛ (kyokan). Bij kamishibai beleeft een groep kinderen samen hetverhaal met de verteller, anders dan bij bijvoorbeeld film of tv waar erniemand aanwezig is die met het publiek communiceert.Door dit wij-gevoel eigen aan kamishibai ontstaat er interactie met hetpubliek. Het is hetzelfde effect als bij ‚gewoon theater‛. De tekst inkamishibai-verhalen is afgestemd op deze interactie: vooral spreektaal, eninteractieve elementen zoals vraag en antwoord.Kamishibai is echt iets speciaals. Het is een beetje ‚back to basics‛. DezeJapanse vertelvorm is de hele wereld aan het veroveren. In het onderwijsen elders apprecieert men de educatieve meerwaarde die ontstaat door dediepe concentratie en het wij-gevoel.
  4. 4. Een kamishibai-voorstelling voorbereiden Een rustige, intieme ruimte is ideaal: geen achtergrondlawaai en niet teveel afleiding, zoals bij ‚gewoon‛ voorlezen. Sober maar gezellig! De achtergrond waartegen je het kamishibai-theatertje zet is zo leegmogelijk, bijv. een kale muur. Zeker niet voor een raam! Lichtinval moetóp de vertelplaten, niet erachter. Je kan werken met een spot als je deruimte verduistert. Iedereen moet goed kunnen zien, zet het theatertje daarom op eenverhoogje (dat niet afleidt). Het beste is net boven ooghoogte van deneerzittende kinderen.  Oefen het openen van het vertelkastje op een elegante manier, want het blijft gesloten tot de kinderen neerzitten! Het verhaal begint nl. met het openen van het kastje. Oefen ook het doorschuiven van de vertelplaten.  Het lijkt gek, maar de kleding van de verteller is ook van belang: die kan storen bij te Copyright © Kinderhart Kamishibai felle kleuren of patronen. Bereid het verhaal voor: lees het zeker op voorhand. Het moet je ookliggen, anders zal je onecht overkomen en is de magie ver te zoeken. Hetallerbeste is dat je het verhaal bijna van buiten kent. Last but not least: de vertelplaten moeten in de juiste volgordeklaarzitten, de eerste vooraan (de titelplaat), dan de tweede, de derde,enzovoort.
  5. 5. Tips voor de verteller Leid de vertelling een beetje in. Je mag het woord kamishibai latenvallen. Het verhaal begint met het vertellen van de titel en het openen vanhet vertelkastje. Het principe van het doorschuiven: je schuift de vertelplaat vooraan wegen steekt die meteen achteraan terug, in een rustig tempo, al zwijgend.(Rustpunt!) Dan krijg je op deze plaat achteraan – door de open achterkantvan het vertelkastje – de tekst te lezen die hoort bij de plaat die nu vooraanzichtbaar is voor het publiek. De positie van de verteller is schuin achter/naast het kastje, links voor hetpubliek en rechts voor jou. Zeker niet pal achter het vertelkastje gaanstaan! Een kamishibai-verteller is geen droge voorlezer en geen expressieveacteur, maar iets tussen de twee. De bedoeling is dat de kinderen naar devertelplaten kijken en niet naar jou, maar dat je ondertussen toch met hencommuniceert. Je bent geen entertainer, maar de overbrenger van dewereld van het verhaal. TRUCJE: Als je merkt dat de kinderen teveel naar jou kijken of afgeleidzijn, kan het helpen om zelf eens in het vertelkastje te kijken. Normaalvolgt het publiek jouw hoofdbeweging en zo is de groep weer mee. Voor een goede interactie: vertel niet te snel en ook niet meer dan nodig.Geef de kinderen tijd om te kijken. Stel af en toe een vraag. Schenkaandacht aan de respons en gevoelens van het publiek. Zij mogen ookvragen stellen, het verhaal blijft wel het belangrijkste. Niet afdwalen dus. Op het einde van het verhaal laat je de laatste vertelplaat zitten, zeg je dathet verhaal ten einde is, en sluit je het kastje langzaam. Nu is het tijd voornapraten of een andere verwerking!
  6. 6. Het educatieve van kamishibai(achtergrondinfo voor leerkrachten)Kamishibai is geschikt voor vele leeftijden! Niet alleen kleuters kunnenervan genieten en hebben er baat bij. Kamishibai komt tegemoet aanverschillende eindtermen, zowel in het kleuter- als lager onderwijs. Daarbijis ook belangrijk wat er na een kamishibai-voorstelling verder gebeurt. Erzijn verschillende verwerkingsmogelijkheden.Enkele educatieve aspecten: ondersteuning van taalontwikkeling enaanwakkeren van taalplezier, leesbevordering in het algemeen, bijbrengenvan begrippen en feitenkennis (vooral bij jongere kinderen), steun bijemotieverwerking, aanleren van sociale vaardigheden, stimuleren vanfantasie en creativiteit.Enkele tips om achteraf met kamishibai aan de slag te gaan: Ga samen dieper in op het thema van het verhaal. Filosofeer... Laat de kinderen het verhaal navertellen (met of zonder de platen). Laat de kinderen zelf het verhaal lezen als leesoefening, evt. in de vormvan een echte presentatie met voorbereiding. Er kan een vervolg (of een ‘vooraf’) verzonnen worden: al vertellend, ofdoor zelf vertelplaten te knutselen. Kinderen kunnen zelf een nieuw kamishibai-verhaal ineensteken, ingroepjes of allemaal samen. Knutselactiviteit: met een grote luciferdoos een mini-verteltheatertjemaken, met bijhorende mini-vertelplaatjes. Zoals een ander verhaal kan kamishibai aanleiding geven voor ‚toneeltjespelen‛, nl. het verhaal naspelen.
  7. 7. Kamishibai-vertelplaten in Bibliotheek Putte(beschikbaar op 1 januari 2011)Anna eet graag fruit / Amant, Kathleen - Clavis, 2010. - 13 p.Anna is jarig / Amant, Kathleen - Clavis, 2010. - 13p.Op je potje, konijn / Amant, Kathleen - Clavis, 2010. - 14 p.Dikkie Dik : Jarig! / Boeke, Jet - Gottmer/Becht, 2010. - 17 p.Raf / De Vries, Anke ; Dematons, Charlotte (tekeningen) - Lemniscaat,2009. - 14 p.Ik zou wel een kindje lusten / Donnio, Sylviane - Gottmer/Becht, 2010. -13 p.Prinses Arabella is jarig / Freeman, Mylo – De Eenhoorn, 2010. - 13 p.Slaap lekker, Rosalie / Minne, Brigitte ; Candaele, An (illustratie) - DeEenhoorn, 2010. - 16 p.Ophelia / Schubert, Ingrid ; Schubert, Dieter - Lemniscaat, 2009. - 14 p.Bang mannetje / Stein, Mathilde ; Van Hout, Mies (tekeningen) -Lemniscaat, 2009. - 14 p.Het grote billen-boek / Van Genechten, Guido - Amsterdam : Clavis, 2009.- 13 p.Rikki en de eekhoorn / Van Genechten, Guido - Clavis, 2010. - 13 p.Rikki helpt Sinterklaas / Van Genechten, Guido - Clavis, 2009. - 13 p.De wiebelbillenboogie / Van Genechten, Guido - Clavis, 2009. - 14 p.Met Waldo naar de bib in Putte / Van Opstal, Elke ; Sangvik, Merethe(tekeningen) - Bibliotheek Putte, 2010. - 16 p.
  8. 8. Meer weten?‚Kamishibai: de magie van het vertelkastje‛ door Karin Wanrooij(Kinderhart Kamishibai), Biblion (2006), 127 p.  uitleenbaar in de bibliotheek bij ZIZO Onderwijs (roze kleur)www.kamishibai.nl (Kinderhart Kamishibai online)ABC vzw (Art Basics for Children) te Brussel (www.abc-web.be)ABC heeft kamishibai in Vlaanderen geïntroduceerd. Ze hebben zelf eengrote kamishibai-collectie, organiseren vertellingen en workshops. Zebieden een kant-en-klaar kamishibai-pakket aan en ook aparte vertelplaten.www.kamishibai.com(website van de Amerikaanse vereniging Kamishibai for Kids)Op YouTube (www.youtube.com) kan je twee interessante (Engelstalige)filmpjes bekijken, gemaakt door Jeffrey Dym van Kamishibai for Kids:1) What is kamishibai http://www.youtube.com/watch?v=v6URceEr_zc2) Kamishibai in the classroom (interessant voor werken met kamishibai inde lagere school!) http://www.youtube.com/watch?v=oEId2SFRezYCOLOFONDeze brochure is samengesteld door Elke Van Opstal.Met dank aan Anke Eskens voor het redigeren van de tekst.De gebruikte bronnen zijn het bovenvermelde boek van Kinderhart Kamishibai ende info op de website van ABC vzw.Bibliotheek PutteGemeenteplein 12580 Putte015/76.78.81

×