Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tripticoinfobibliocolor

106 views

Published on

Tríptico informativo da Biblioteca Provincial Deputación da Coruña

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tripticoinfobibliocolor

  1. 1. Para poder levar material prestado, e usar a aula de Internet, o usuario ten que ter o carné de socio, que se obtén presentando a fotocopia de DNI ou pasaporte, tarxeta de residente e unha foto de tamaño carné. Os lectores infantís deben ademáis acompañar unha solicitude coa firma do pai, nai ou titor. A tarxeta ten unha duración de 3 anos No catálogo pódese consultar todo o material que posúe a biblioteca. Pódese consultar nos postos de ordenadores da sección de préstamo ou a través da internet: http://www.dicoruna.es/biblioteca/catalogo/ Cóbrese un formulario de peticións de compra na sección de préstamo ou a tráves da web. A biblioteca estima a solicitude, tramítase e, nun breve período de tempo, recibirá unha resposta á petición. Adultos: 3 Libros (15 días renovables por outros 15), 2 Cd e 2 Dvd (7 días non renovables) e 1 e-book (15 días renovables por outros 15). Bebeteca e Infantil: 3 libros (15 días renovables por outros 15), 1 CD, 1 DVD, 1 CD-Rom e 1 revista (15 días non renovables) Pódense realizar reservas de obras que estean prestadas na sección de préstamo. . Información bibliográfica e á comunidade . Consulta en sala . Sección Infantil e Xuvenil . Bebeteca . Hemeroteca . Fonoteca e outros materiais audiovisuais . Préstamo a domicilio . Sala de usos múltiples . Aula de informática . Fotocopiadora A Biblioteca ofrece unha programación cultural e formativa variada tanto para nenos como adultos. Podes consultala en: http://www.dicoruna.es/biblioteca/ http://bibliotecadicoruna.blogspot.com O Servizo é completamente gratuíto e só é necesario presentar o carné de socio (na fonoteca). Este servizo pódese utilizar como máximo 1 hora, e para unha consulta rápida (15 minutos) nos ordenadores da sección de prestámo. O préstamo de e-reader, que almacenan unha colección de títulos libres de dereitos de autor, é de 15 días renovables por outros 15. Para ver se está dispoñible hai que buscalo por “papyre” no catálogo no campo do título. Deberá asinarse unha acta de entrega na que se acepte a normativa de uso. Para dar a coñecer os nosos fondos, servizos e actividades entre os colectivos que non asisten asiduamente á biblioteca, acollemos visitas guiadas e formación de usuarios. ¿QUÉ OBRAS HAI NA BIBLIOTECA? FORMACIÓN DE USUARIOS ¿QUÉ ME PODO LEVAR?¿CÓMO FACER O CARNÉ DE SOCIO? ¿SE QUERO UNHA OBRA QUE A BIBLIOTECA NON TEN? LIBROS ELECTRÓNICOS ¿QUÉ ACTIVIDADES SE LEVAN A CABO? ¿QUÉ SERVICIOS ME OFRECE A BIBLIOTECA? ¿PODO CONECTARME A INTERNET?
  2. 2. BIBLIOTECA PROVINCIAL DBIBLIOTECA PROVINCIAL DBIBLIOTECA PROVINCIAL DBIBLIOTECA PROVINCIAL DEEEE A CORUÑAA CORUÑAA CORUÑAA CORUÑA C/ Riego de Agua, 37C/ Riego de Agua, 37C/ Riego de Agua, 37C/ Riego de Agua, 37 Información:Información:Información:Información: 981981981981080170801708017080176666 Préstamo:Préstamo:Préstamo:Préstamo: 981080175981080175981080175981080175 Infantil: 981080171Infantil: 981080171Infantil: 981080171Infantil: 981080171 BIBLIOTECA PROVINCIAL DE A CORUÑA C/ Riego de Agua, 37 Información: 981080176 Préstamo: 981080175 Infantil: 981080171 Biblioteca.info@dicoruna.es - ¿Cómo facer o carné da biblioteca? - ¿Qué obras hai na biblioteca? - ¿Se quero unha obra que a biblioteca non ten? - ¿Qué me podo levar? - ¿Qué servizos me ofrece a biblioteca? - ¿Qué actividades se están levando a cabo? - ¿Podo conectarme a Internet? - Libros electrónicos - Formación de usuarios A Biblioteca na rede Web: http://www.dicoruna.es/biblioteca Correo: bibloteca.info@dicoruna.es Blog: http://bibliotecadicoruna.blogspot.com Blog: http://fonotecaaldia.blogspot.com Facebook: /bibliodicoruna Twitter: @bibliodicoruna Pinterest: pinterest.com/bibliodicoruna Flirck: http://flickr.com/bibliotecadicoruna

×