1XV JORNADES DE FOMENT DE LAINVESTIGACIÓFacultat de Ciències Humanes i Socials. Aula MagnaCastelló, 10-14 de maig de 2010C...
2IndexI. ConcepteII. Disponibilitats per a l’investigadorabans d’internetIII. InternetIV. El CRAI: un nou concepte debibli...
3I. Concepte Què necessito? On ho puc trobar? Com puc buscar un document en elcatàleg? Com funciona la base de dades?...
4I. Concepte Les competències informacionals són elconjunt de coneixements, habilitats,disposicions i conductes que capac...
5FINALITAT DE LESCOMPETÈNCIESINFORMACIONALS Adquirir coneixements suficients per a localitzar lainformació de forma ràpid...
6COMPETÈNCIESINFORMACIONALSModel elaborat per SCONUL (Society of College, National and University Libraries) del Regne Uni...
7Quina és la situació actual sobre lescompetències informacionals en lesUniversitats?
8 La situació a Espanya es podriamillorar, depèn de cadascuna de lesuniversitats. Ara tenim una oportunitat amb els nous...
9 Reial Decret 1393/2007 promouincloure competències transversals enels diversos plans d’estudi. Avantprojecte de Llei d...
10II. Disponibilitats per al’investigador abans d’internet Llibres i revistes en suport paper Bibliografies Visites “in...
11II. Disponibilitats per al’investigador abans d’internetLlibres bàsics per als investigadors abans d’iniciaruna investig...
12III. INTERNET Antecedents: Finals de la dècada del 60 als EstatsUnits projecte DARPA (DefenseAdvanced Research Project...
13III. INTERNET Internet a Espanya: 1988: Programa IRIS Finals de 1990 es connectaren 4 centres. 1991 es va denominar ...
14III. INTERNETQuè ha representat internet en la comunitatinvestigadora? Un accés més ràpid a la documentació Un accés a...
15III. INTERNET Quan parlem d’internet, avui, pensemenseguida en el cercador google. Estem googlelitzats Cal cercar alt...
16IV. El CRAI un nou concepte de bibliotecai un nou enfocament per a l’investigadorQuè es un CRAI? Centre de Recursos per...
17LA BIBLIOTECA DE LA UJI:EL NOSTRE CRAIDes de l’any 1991, any de creació de laUniversitat de Castelló, la biblioteca haan...
18
19LA BIBLIOTECA DE LA UJI:EL NOSTRE CRAI Els investigadors tenen a la seva disposició: Prop de 500.000 llibres (suport p...
20LA BIBLIOTECA DE LA UJI:EL NOSTRE CRAIL’any 2009 la Biblioteca: Va tenir més d’un milió d’entrades a l’edifici. Va pre...
21LA BIBLIOTECA DE LA UJI:EL NOSTRE CRAIA part de les dades facilitades cal assenyalar idestacar els següents serveis enfo...
22 El SFX i MetaLIB proporcionen informació a totsels recursos electrònics disponibles
23 Gestor de referències bibliogràfiquesREFWORKS
24LA BIBLIOTECA DE LA UJI:EL NOSTRE CRAI El préstec consorciat entre les bibliotequesdel CBUC amb les dues modalitats:Ma...
25LA BIBLIOTECA DE LA UJI:EL NOSTRE CRAI Altres recursos disponibles: Arxiu general. Documents històrics deMagisteri i C...
26 Tesis en Xarxa (TDX) TESEO
27 REPOSITORI UJIDeclaració de BerlínAvantprojecte de Ciència (2010)El repositori UJI actualment té activades 5comunit...
28V. CONCLUSIONSLa Universitat de Castelló disposa d’una gran quantitatde documentació a l’abast de l’investigador i accés...
29V. CONCLUSIONS Facilitar l’accés a la informació deforma senzilla i àgil. Proporcionar a l’investigador les eines(base...
30V. CONCLUSIONS En definitiva, la Biblioteca com a modelde CRAI és un suport fonamental per ala investigació.biblioteca@...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Competències informacionals en l’àmbit de la Investigació

393 views

Published on

Presentació de Vicent Falomir a les
XV JORNADES DE FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ
Facultat de Ciències Humanes i Socials. Aula Magna Castelló, 10-14 de maig de 2010

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Competències informacionals en l’àmbit de la Investigació

 1. 1. 1XV JORNADES DE FOMENT DE LAINVESTIGACIÓFacultat de Ciències Humanes i Socials. Aula MagnaCastelló, 10-14 de maig de 2010Competències informacionalsen l’àmbit de la InvestigacióVicent Falomir
 2. 2. 2IndexI. ConcepteII. Disponibilitats per a l’investigadorabans d’internetIII. InternetIV. El CRAI: un nou concepte debiblioteca i un nou enfocament per al’investigadorV. Conclusions
 3. 3. 3I. Concepte Què necessito? On ho puc trobar? Com puc buscar un document en elcatàleg? Com funciona la base de dades? Com puc buscar perquè els resultats dela cerca s’adeqüen al que necessito? Quina informació puc copiar i reutilitzar?
 4. 4. 4I. Concepte Les competències informacionals són elconjunt de coneixements, habilitats,disposicions i conductes que capacitenals individus per a reconèixer quannecessiten informació, on localitzar-la,com avaluar la seva idoneïtat i donar-lil’ús d’acord amb el problema que se’lsplanteja (Comissió mixta CRUE-TIC iREBIUN, 2009)
 5. 5. 5FINALITAT DE LESCOMPETÈNCIESINFORMACIONALS Adquirir coneixements suficients per a localitzar lainformació de forma ràpida. Aplicar les estratègies de cerca en la granquantitat d’informació disponible. Saber on es troba la informació adient. Disposar de suficients coneixements amb l’ús deles Tecnologies de la Informació i lescomunicacions (TIC). Saber organitzar i aplicar en els treballsd’investigació la major part de la informaciórecollida.
 6. 6. 6COMPETÈNCIESINFORMACIONALSModel elaborat per SCONUL (Society of College, National and University Libraries) del Regne Unit,2003
 7. 7. 7Quina és la situació actual sobre lescompetències informacionals en lesUniversitats?
 8. 8. 8 La situació a Espanya es podriamillorar, depèn de cadascuna de lesuniversitats. Ara tenim una oportunitat amb els nousplans d’estudi de les titulacions de grau. A nivell internacional els païsosanglosaxons estan a un nivellcapdavanter.
 9. 9. 9 Reial Decret 1393/2007 promouincloure competències transversals enels diversos plans d’estudi. Avantprojecte de Llei de Ciència (2010)estableix la publicació dels resultats deles investigacions en repositorisinstitucionals.
 10. 10. 10II. Disponibilitats per al’investigador abans d’internet Llibres i revistes en suport paper Bibliografies Visites “in situ” a les biblioteques Consultes a catàlegs de fitxes Contactes via correu postal
 11. 11. 11II. Disponibilitats per al’investigador abans d’internetLlibres bàsics per als investigadors abans d’iniciaruna investigació (dècada dels 80 s.XX): Cómo se hace una tesis : técnicas y procedimientosde estudio, investigación y escritura / Umberto Eco.(3ªed. 1983) Manual para elaborar trabajos de investigacióndocumental / Guillermina Baena (2ª ed. 1982) La metodología de los programas de investigacióncientífica / Imre Lakatos ; editado por John Worall yGregory Currie (1989)
 12. 12. 12III. INTERNET Antecedents: Finals de la dècada del 60 als EstatsUnits projecte DARPA (DefenseAdvanced Research ProjectsAgency) del Departament deDefensa. 1969 xarxa ARPANET 1986 creació de la xarxa NSFnet(accés a la comunitat científicaamericana)
 13. 13. 13III. INTERNET Internet a Espanya: 1988: Programa IRIS Finals de 1990 es connectaren 4 centres. 1991 es va denominar RedIRIS. Va facilitarl’accés als serveis telemàtics de la comunitatinvestigadora espanyola. Agost de 1993 hi havien més de 10.000ordinadors connectats En 2010 hi ha més de 17 milions d’ordinadorsinterconnectats.
 14. 14. 14III. INTERNETQuè ha representat internet en la comunitatinvestigadora? Un accés més ràpid a la documentació Un accés a una major quantitat d’informació Un accés al full text dels documents Una millor interoperativitat entre recursos Una major disponibilitat, facilitat i comoditat al’hora de consultar la informació
 15. 15. 15III. INTERNET Quan parlem d’internet, avui, pensemenseguida en el cercador google. Estem googlelitzats Cal cercar altres fonts d’informacióNo sols de viu l’home …
 16. 16. 16IV. El CRAI un nou concepte de bibliotecai un nou enfocament per a l’investigadorQuè es un CRAI? Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i laInvestigació. Ofereix: Informació electrònica Informació documental Consulta en sala o en xarxa Anàlisis de la productivitat científica (Índex d’impacte) Obtenció de documents Formació i assessorament
 17. 17. 17LA BIBLIOTECA DE LA UJI:EL NOSTRE CRAIDes de l’any 1991, any de creació de laUniversitat de Castelló, la biblioteca haanat evolucionant i adaptant-se a lesnecessitats dels usuaris.
 18. 18. 18
 19. 19. 19LA BIBLIOTECA DE LA UJI:EL NOSTRE CRAI Els investigadors tenen a la seva disposició: Prop de 500.000 llibres (suport paper) Accés gratuït al fons bibliogràfic del CBUC(Consorci de Biblioteques UniversitàriesCatalanes) que actualment sobrepassa els 4milions de llibres. 1.200 títols de revistes científiques (suport paper) Més de 30.557 títols de revistes electròniques atext complet. I més de 10.000 llibres electrònics
 20. 20. 20LA BIBLIOTECA DE LA UJI:EL NOSTRE CRAIL’any 2009 la Biblioteca: Va tenir més d’un milió d’entrades a l’edifici. Va prestar 130.112 documents (llibres,vídeos, material informàtic). Ha representatun 16% més que l’any anterior. Es varen sol·licitar més de 2.600 documentsper préstec interbibliotecari a altres centres. La Biblioteca va estar oberta 306 dies.
 21. 21. 21LA BIBLIOTECA DE LA UJI:EL NOSTRE CRAIA part de les dades facilitades cal assenyalar idestacar els següents serveis enfocats alsinvestigadors: La Biblioteca Digital que proporciona accés adiverses bases de dades adquirides per laUniversitat.
 22. 22. 22 El SFX i MetaLIB proporcionen informació a totsels recursos electrònics disponibles
 23. 23. 23 Gestor de referències bibliogràfiquesREFWORKS
 24. 24. 24LA BIBLIOTECA DE LA UJI:EL NOSTRE CRAI El préstec consorciat entre les bibliotequesdel CBUC amb les dues modalitats:Maleta viatgeraPréstec “in situ” Servei de Referència virtual: Ask aLibrarian
 25. 25. 25LA BIBLIOTECA DE LA UJI:EL NOSTRE CRAI Altres recursos disponibles: Arxiu general. Documents històrics deMagisteri i Col·legi Universitari. Col·leccions especials. Biblioteques d’autor. FONOTECA DIGITAL300.000 cançons digitalitzades
 26. 26. 26 Tesis en Xarxa (TDX) TESEO
 27. 27. 27 REPOSITORI UJIDeclaració de BerlínAvantprojecte de Ciència (2010)El repositori UJI actualment té activades 5comunitats o col·leccions5.700 documents digitalitzatsDiferent tipologia (articles, llibres, mapes, fotos,arxius sonors i vídeos)
 28. 28. 28V. CONCLUSIONSLa Universitat de Castelló disposa d’una gran quantitatde documentació a l’abast de l’investigador i accés aaltres recursos externs.Així cal: Difondre entre el personal investigador tots elsrecursos d’informació disponibles. Oferir sessions de formació per aconseguir el màximaprofitament dels recursos disponibles. Proposar que s’incorpore una assignatura transversalsobre competències informacionals en totes lestitulacions de grau de la Universitat.
 29. 29. 29V. CONCLUSIONS Facilitar l’accés a la informació deforma senzilla i àgil. Proporcionar a l’investigador les eines(bases de dades, e-books,tecnologia...) per a gestionar milloraquest informació i així facilitar almàxim la seua recerca. Donar a conèixer les condicions i ús delmaterial en accés obert.
 30. 30. 30V. CONCLUSIONS En definitiva, la Biblioteca com a modelde CRAI és un suport fonamental per ala investigació.biblioteca@uji.es

×