Successfully reported this slideshow.

WOK [Guia d'ús]

1,160 views

Published on

CC

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

WOK [Guia d'ús]

 1. 1. Guia d’ús Duració del tutorial: 13’ vr. 2.1. 01/07/2011
 2. 2. Què és WOK?WOK (Web of Knowledge) és una plataforma de Thomson Reuters amb informació multidisciplinària (ciències de la vida i socials, arts i humanitats) de publicacions de recerca.Les seves principals bases de dades són: – Web of Science (1899-) – Journal Citation Reports (JCR) (1997-)Web of Science inclou el Science Citation Index amb 8.060 revistes.El JCR inclou la bibliometria de 6.528 revistes basant-se en les cites que han obtingut.
 3. 3. Compte personalREGISTRAR-SE permet:•Personalitzar les pàgines de la WOK•Guardar cerques•Activar l’alerta de sumaris•Accedir al gestor bibliogràfic Endnote Web
 4. 4. Web of Science Interfície de Web of Science per a una cerca estàndard Finestres de cerca amb menús desplegables, operadors boo- leans (AND,OR,NOT) i botons per delimitar la recerca. TIMESPAN és refereix a l’any d’incorporació dels registres, no a la publicació
 5. 5. Citacions / 1 CITED REFERENCE SEARCH permet buscar les cites que ha obtingut un determinat article en qüestió
 6. 6. Citacions / 2Les cites ens fan:•Treure conclusions sobrel’impacte d’un article.•Identificar relacions, ten-dències, afinitats.
 7. 7. Noms d’autorsPer norma general WOKindexa els noms dels autorssense accents i anteposant elsegon cognomConvé provar totes lespossibilitats o variants Enllaç al text complet
 8. 8. Authors index / 1Per fer una recerca precisa d’un autor convé ferservir el buscador específic (Author index)
 9. 9. Authors index / 2Seleccionem amb el botó les formes:•SAMBOLA A•SAMBOLA ANTONIA•SAMBOLA AYALA A
 10. 10. Authors index / 3La consulta de l’índex d’autors genera unaestratègia de recerca. Els resultats es podengravar, imprimir, exportar, analitzar, refinar, ila recerca es pot estendre inclús a la web.
 11. 11. FiliacióQuan busquem al camp ADDRESS convé també utilitzar lesabreviatures de la base de dades (HOSP, UNIV, etc.) i esgotarles possibles variants. El camp del correu-e no és interrrogable.
 12. 12. FinançamentUna altra informació útil que dóna WOK, des del 2008, és sil’article està finançat per una agència pública o privada: privada Els camps FUNDING AGENCY i GRANT NUMBER (expedient) són interrogables.
 13. 13. CongressosDes del 2009, la Web of Science inclou els congressos: El camp CONFERENCE és interrogable amb ajuda de l’operador booleà AND
 14. 14. Endnote WebMY ENDNOTE WEB és laversió web d’un gestor debibliografia inclòs amb ISIWeb of Knowledge. Peraccedir cal registrar-se.
 15. 15. Eines d’anàlisi Journal Citation Report (JCR): •Factor d’impacte •Eigenfactor scores •Índex h •Journal ranking •...
 16. 16. JCR / 1El Journal Citation Reports(JCR) té la seva primeraedició l’any 1997.Els valors de cada anys’acostumen a publicar peljuny de l’any següent.
 17. 17. JCR / 2Triem la categoria ANESTHESIOLOGY
 18. 18. JCR / 2Triem la categoria ANESTHESIOLOGY
 19. 19. JCR / 3La revista Anesthesiology en l’actualitat té atribuït el majorfactor d’impacte en el JCR de 2010. És la revista de lacategoria ANESTHESIOLOGY on un article promig ha obtingutmés citacions.
 20. 20. JCR / 4En la mateixa àrea temàtica, la revistaANESTHESIOLOGY també té l’índex d’immediatesamés alt: és la revista on el seu article promig obté mésràpidament citacions.
 21. 21. JCR / 4CITED HALF-LIFE indica l’edat del 50% dels articles citats. Larevista British Journal of Anaesthesia perdura més que larevista European Journal of Pain.Clicant l’enllaç de cada revista obtenim informació detallada
 22. 22. Índex “h” / 1 A diferència de l’impact factor o l’Eigenfactor, l’índex h (Hirsch) és un valor bibliomètric que es calcula sobre un autor en particularMés informació Amb ajuda de l’AUTHOR FINDER podem buscar els articles d’un determinat autor i ordenar-los pels cops citats. Un índex h 16 s’obté quan la producció d’un autor ordenada pel nombre de citacions obtingudes té en la posició 16 un article amb 16 citacions i en la posició 17 un article amb menys de 17 citacions. Com més citacions tingui un autor, més alt és el seu índex h.
 23. 23. Índex “h” / 2 L’índex h o Hirsch d’aquest autor és 22Aquést valor pot variar molt amb els que ofereix la base de dadesde Scopus, ja que Scopus fa el càlcul d’articles publicats >1995.L’índex de la Web of Knowledge abarca tota la producció.
 24. 24. Essencial Science IndicatorsDes de l’any 2001
 25. 25. Analyze ToolsANALYZE TOOLS ajuda a distingir patrons itendències, descobrir els autors més destacats o a quines revistes trobarem uns determinatstemes, dianes terapèutiques, etc.
 26. 26. Elaborat per: Marta-R. Domínguez (mrdoming@vhebron.net)

×