Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scopus [Guia d'ús]

1,587 views

Published on

CC

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Scopus [Guia d'ús]

 1. 1. Guia d’ús inicial Duració del tutorial: 13’ 23/06/2011
 2. 2. Què és SciverseSciverse és una eina de navegació i avaluació que engloba la més grancol·lecció mundial de recursos sobre literatura científica, tècnica imèdica.Va sorgir l’any 2004 com a alternativa del Grup Elsevier a la Web ofKnowledge tant per cobrir un espectre més específic de la Medicina i lesBiociències com per fer-ho més exhaustivament:• >17.500 títols de revistes (1.800 en accés obert) >44,5 milions de registres (23 milions des de 1996) >4,5 milions de registres de comunicacions a congressos, etc. Resultats de 315 milions de llocs web indexats per Scirus, el motor decerca específic per a la ciència.
 3. 3. Pantalla principal (1)Registrar-se ens permet personalitzarl’escriptori, crear alertes bibliogràfiques iemmagatzemar resultats
 4. 4. Pantalla principal (2)Scopus és un dels continguts de Sciverse, amb literaturarevisada per pars i fonts d’internet de qualitat
 5. 5. Pantalla principal (3)Hub engloba Scopus, ScienceDirect i SciTopics
 6. 6. HUBHub permet refinar els resultats i també avaluar-los
 7. 7. SCOPUSScopus també permet refinar els resultats i avaluar-los.En l’exemple hem ordenat els resultats pel nombre decitacions que ha rebut cada article.
 8. 8. Cerques / Filiació (1)Podem buscar documents d’un centre determinat, com perexemple el nostre Hospital, amb el buscador de la pestanyaAffiliation search. El buscador conjuga automàticament totes lesvariants possibles del nom.
 9. 9. Cerques / Filiació (2) L’article més citat és sobre càncer de mama. A la columna de l’esquerra trobem informació addicional per refinar els resultats i avaluar-los
 10. 10. Cerques / Filiació (3) Amb les eines de navegació saltem de l’article més citat als articles que l’han citat (citation tracking). La columna de l’esquerra ens permet excloure els autors coincidents. coincidents En aquest cas hem ordenat els resultats pels més recents
 11. 11. Cerques / TemesLa cerca “F O L E Y C A T H E T E R” ens ha tornat unsresultats a Scopus, però també hi ha més resultats a lespestanyes de WEB i PATENTS. Els resultats es visualitzen en PATENTSforma de taula i això permet veure’ls o classificar-los peranys, rellevància, etc.
 12. 12. Cerques / AutorsLa cerca d’un determinat autor genera una anàlisi molt completai sumària però navegable, i permet crear una alerta de correu-e oRSS amb les novetats que es puguin donar.
 13. 13. Cerques / Autor evaluatorEl botó AUTOR EVALUATOR dóna accés a diferents gràfiques, p.e.la de les revistes on un autor ha publicat.
 14. 14. Cerques / Autor evaluator També ens dóna accés a l’índex h d’aquest autor. A diferència de l’impact factor (que es calcula sobre revistes), l’índex h és un valor bibliomètric que es calcula sobre un autor en particular. Un índex h 16 s’obté quan la particular producció d’un autor ordenada pel nombre de citacions obtingudes té en la posició 16 un article amb 16 citacions i en la posició 17 un article amb menys de 17 citacions. Com més citacions tingui un autor, més alt és el seu índex h. Molt important: L’índex H que dóna Scopus i el que trobaríem a la Web of Knowledge no són coincidents. Scopus només analitza les citacions posteriors aMés informació 1995. 1995
 15. 15. Cerca en un campPodem orientar la cerca a un sol camp,per exemple el títol. A la finestra SEARCHFOR introduïm combinades ambl’operador OR dues frases sinònimes.
 16. 16. Visualitzar resultatsLa pantalla principal de visualització delsresultats ens permet refinar la cercalimitant-la o bé excloent per exemple un Els resultats ordenats per defecte cronològicament no ensdeterminat interval de temps o un autor tornen cap citació perquè són molt recents
 17. 17. Visualitzar resultats
 18. 18. Captura de registresPodem descarregar elsregistres o un registre siguiper exportar-los a una basede dades pròpia, perimprimir-los, per enviar-losper correu-e, etc.
 19. 19. Més informació• Sciverse Content Coverage Guide: Guidehttp://www.info.sciverse.com/UserFiles/sciverse_scopus_content_co• Sciverse Userguides: Userguideshttp://www.info.sciverse.com/resource-library/subject/user-guides• Web of Science versus Scopus (D.Torres-Salinas et al.):http://ec3.ugr.es/publicaciones/Torres-Salinas,_D-Rankings_for_dep
 20. 20. Elaborat per: Marta-R. Domínguez (mrdoming@vhebron.net)

×